Ogłoszenie wyroku na stronie www.polsl.pl

Po niemal 4 latach zyskała ostateczny finał sprawa odwołania prof. Leszka A. Dobrzańskiego z funkcji Prorektora ds. nauki i współpracy z przemysłem Politechniki Śląskiej. Jak orzeczono w wyroku w imieniu RP prof. Andrzej Karbownik - ówczesny Rektor Politechniki Śląskiej niezgodnie z prawem insynuował, że prof. Leszek A.Dobrzański dopuścił się przestępstwa sprawując swoje funkcje jednocześnie wprowadzając w błąd członków Kolegium Elektorów Politechniki Śląskiej w przeddzień głosowania nad wnioskiem o jego odwołanie.

Tym samym Andrzej Karbownik prawomocnie został skazany za czyn z art 212 par 1 kodeksu karnego.

Warto w tym miejscu zauważyć, że w roku 2013 przez niema 2 miesiące na głównej stronie Politechniki Śląskiej jako główny "news" wyświetlany był albo list popierający - jak się ostatecznie okazało - nieprawdziwe tezy stawiane przez skazanego prof. Andrzeja Karbownika uzasadniające jego postępowanie albo wyjaśnienia samego skazanego.

Jak to jednak zwykle bywa w takich przypadkach sprostowanie i zadośćuczynienie w postaci publikacji wyroku Sądu pojawiło się na tej samej stronie na samym dole nieczytelną czcionką bez stosownego wyjaśnienia.

Nie zmienia to jednak faktów, że seria zdarzeń inicjowanych przez prof. Andrzeja Karbownika w okresie 09-12.2013 była oparta wyłącznie na pomówieniach, co z resztą wcześniej zostało dowiedzione w innych postępowaniach a teraz znalazło ostateczne potwierdzenie w przedstawionym poniżej wyroku.

wp

 

Comments are closed.