Zakończone i aktualnie realizowane projekty badawcze w latach 2002-2016

Zakończone i aktualnie realizowane projekty badawcze w latach 2002-2016
(numery projektów, źródła finansowania, miejsce realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu oraz wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z projektów)

1)    UMO-2013/08/M/ST8/00818, Badanie struktury i własności nowoopracowanych porowatych materiałów biomimetycznych wytwarzanych metodą selektywnego spiekania laserowego, BIOLASIN (Investigations of structure and properties of newly created porous biomimetic materials fabricated by selective laser sintering, BIOLASIN), 2013-2016, Silesian University of Technology, project manager
•    L.A. Dobrzański: Applications of newly developed nanostructural and microporous materials in biomedical, tissue and mechanical engineering, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 76, 2015, Issue 2, pp. 53-114
•    M. Kremzer, L.A. Dobrzański, M. Dziekońska, M. Macek: Atomic layer deposition of TiO2 onto porous biomaterials, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 75, 2015, Issue 2, pp. 63-69
•    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, M. Szindler, A. Achtelik-Franczak, W. Pakieła: Atomic layer deposition of TiO2 onto porous biomaterials, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 75, 2015, Issue 1, pp. 5-11
•    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, T.G. Gaweł, A. Achtelik-Franczak: Selective laser sintering and melting of pristine titanium and titanium Ti6Al4V alloy powders and selection of chemical environment for etching of such materials, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, 2015, Issue 3, pp. 2039-2045
•    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, P. Malara, T. Gaweł, L.B. Dobrzański, A. Achtelik-Franczak: Fabrication of scaffolds from Ti6Al4V powders using the computer aided laser method, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, 2015, Issue 2, pp. 1065-1070
•    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, A. Achtelik-Franczak, L.B. Dobrzański: Comparative analysis of mechanical properties of scaffolds sintered from Ti and Ti6Al4V powders, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 73, 2015, Issue 2, pp. 69-81
•    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, T.G. Gaweł: Ti6Al4V porous elements coated by polymeric surface layer for biomedical applications, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 71, 2015, Issue 2, pp. 53-59
•    L.A. Dobrzański, A. Achtelik-Franczak, M. Król: Computer aided design in Selective Laser Sintering (SLS) – application in medicine, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 60, 2013, Issue 2, pp. 66-75

2)    UMO-2012/07/B/ST8/04070, Ustalenie istoty wpływu jednowymiarowych materiałów nanostrukturalnych na strukturę i własności nowo opracowanych funkcjonalnych materiałów nanokompozytowych i nanoporowatych, NANOCOPOR (Determining the importance of the effect of the one-dimensional nanostructural materials on the structure and properties of newly developed functional nanocomposite and nanoporous materials, NANOCOPOR), 2013-2016, Silesian University of Technology, project manager
•    A.E. Tomiczek, L.A. Dobrzański, M. Macek: Effect of milling time on microstructure and properties of AA6061/MWCNTS composite powders, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, 2015, Issue 4, pp. 3029-3034
•    L.A. Dobrzański: Applications of newly developed nanostructural and microporous materials in biomedical, tissue and mechanical engineering, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 76, 2015, Issue 2, pp. 53-114
•    L.A. Dobrzański, A. Hudecki, G. Chladek, W. Król, A. Mertas: Biodegradable and antimicrobial polycaprolactone nanofibers with and without silver precipitates, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 76, 2015, Issue 1, pp. 5-26
•    A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, W. Wolany, D. Łukowiec, D. Cichocki, M. Burda: Various forms of platinum deposited on carbon nanotubes, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 75, 2015, Issue 2, pp. 53-62
•    L.A. Dobrzański, I. Czaja: Effect of nanowires and nanoparticles of copper on the structure and properties of the nanocomposite polymeric materials, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 75, 2015, Issue 1, pp. 18-29
•    L.A. Dobrzański (ed.): Polymer nanofibers produced by electrospinning applied in regenerative medicine, International OCSCO World Press, Gliwice, Open Access Library, Annal V, 2015, Issue 3, pp. 1-168 (ISBN 978-83-63553-38-8)
•    L.A. Dobrzański, M. Macek, B. Tomiczek, W. Pakieła, M. Kremzer: Influence of the milling time and MWCNT content on the wear properties of the AlMg1SiCu/MWCNT nanocomposites, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 74, 2015, Issue 2, pp. 77-84
•    A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, W. Wolany: Nanocomposites consisting of SWCNTs/DWCNTs decorated with Re nanoparticles, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 74, 2015, Issue 2, pp. 53-57
•    L.A. Dobrzański, A. Wierzbicka, A. Drygała, K. Lukaszkowicz: Influence of carbon nanotubes on properties of dye-sensitised solar cells, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 74, 2015, Issue 1, pp. 32-44
•    A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, D. Cichocki, D. Łukowiec: Obtaining and description of the MWCNTs-Pd nanocomposite, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 74, 2015, Issue 1, pp. 15-22
•    L.A. Dobrzański, B. Nieradka-Buczek: Obtaining copper nanoparticles from nanocomposites of poly(vinyl alcohol) matrix, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 72, 2015, Issue 2, pp. 85-92
•    L.A. Dobrzański, M. Adamiak, M. Karoń, B. Nieradka: Influence of inorganic additives on morphology of electrospun fibres, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 68, 2015, Issue 2, pp. 64-71
•    J. Sitek, B. Nieradka-Buczek, L.A. Dobrzański: Metody wytwarzania oraz zastosowanie nanodrutów srebra, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2015, Zeszyt 42, s. 85-94
•    B. Nieradka-Buczek, L.A. Dobrzański: Wpływ parametrów procesu elektroprzędzenia na średnicę nanowłókien, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2015, Zeszyt 42, s. 49-56
•    L.A. Dobrzański, B. Nieradka, M. Macek, W. Matysiak: Influence of the electrospinning parameters on the morphology of composite nanofibers, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 69, 2014, Issue 1, pp. 32-37
•    L.A. Dobrzański, M. Macek, B. Tomiczek: Effect of carbon nanotubes content on morphology and properties of AlMg1SiCu matrix composite powders, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 69, 2014, Issue 1, pp. 12-18

3)    UMO-2012/05/B/ST8/00149, Podstawy strukturalne przeciwdziałania pękaniu przez zwiększenie zapasu energii odkształcenia plastycznego na zimno nowo opracowanych wysokomanganowych stali typu TRIP, TWIP i TRIPLEX, MATWITRIS (Structural basis of cracking prevention by increasing the reserve of energy of cold plastic deformation of newly developer high-manganese steel of the TRIP, TWIP and TRIPLEX type, MATWITRIS), 2013-2016, Silesian University of Technology, project manager
•    L.A. Dobrzański: Applications of newly developed nanostructural and microporous materials in biomedical, tissue and mechanical engineering, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 76, 2015, Issue 2, pp. 53-114
•    L.A. Dobrzański, W. Borek, J. Mazurkiewicz: TWIP mechanism in processing of high-manganese austenitic steel, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 71, 2015, Issue 1, pp. 22-27
•    L.A. Dobrzański, W. Borek, M. Czaja, J. Mazurkiewicz: Structure of X11MnSiAl17-1-3 steel after hot-rolling and Gleeble simulations, Archives of Material Science and Engineering, Vol. 61/1 (2013) 13-21
•    A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, W. Borek, J. Mazurkiewicz, A. Jagiełło: Microstructure evolution after thermo-mechanical treatment of X11MnSiAl25-1-3 TWIP-type steel, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 59/1 (2013) 14-21
•    L.A. Dobrzański, M. Czaja, W. Borek, K. Labisz: Influence of thermo-plastic deformation on grain size of high-manganese austenitic X11MnSiAl17-3-1 steel, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 61/2 (2013) 169-174
•    L.A. Dobrzański, W. Borek: Mechanical properties of high-manganese austenitic TWIP-type steel, Materials Science Forum, Vols.783-786 (2014) 27-32
•    J. Mazurkiewicz, Struktura i własności stali wysokomanganowych MnSiAlNbTi25-1-3 o zwiększonym zapasie energii odkształcenia plastycznego na zimno, Open Access Library, Vol. 7 (25), 2013, pp. 1-139

4)    UMO-2013/09/B/ST8/02943, Interakcja między nanostrukturalnymi warstwami powierzchniowymi z nanoelementami węglowymi a podłożem zintegrowanych barwnikowych ogniw fotowoltaicznych, CANADYCE (Interaction between the nanostructural coatings with carbon nanoelements and substrate of the integrated dye-sensitised photovoltaic cells, CANADYCE), 2014-2017, Silesian University of Technology, investigator
•    A. Drygała, L.A. Dobrzański, M. Szindler, M.M. Szindler, M. Prokopiuk vel Prokopowicz, E. Jonda: Influence of laser texturization surface and atomic layer deposition on optical properties of polycrystalline silicon, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 41, 2016, pp. 1-5
•    L.A. Dobrzański, M. Prokopiuk vel Prokopowicz, K. Lukaszkowicz, A. Drygała, M. Szindler: Graphene oxide film as semi-transparent counter electrode for dye-sensitized solar cell, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 73, 2015, Issue 1, pp. 13-20
•    L.A. Dobrzański, M.M. Szindler, M. Szindler, A. Dudek, K. Krawiec: The influence of natural and synthetic dyes on the absorbance of nanocrystalline TiO2 used in dye sensitized solar cells, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 69, 2015, Issue 2, pp. 53-58
•    L.A. Dobrzański, M. Szindler, M. Prokopiuk vel Prokopowicz, A. Drygała, K. Lukaszkowicz, T. Jung, M.M. Szindler: Transparent platinum counter electrode for dye-sensitized solar cells, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 68, 2015, Issue 1, pp. 5-10
•    L.A. Dobrzański, A. Mucha, M. Prokopiuk vel Prokopowicz, A. Drygała, K. Lukaszkowicz: Technology of dye-sensitized solar cells with carbon nanotubes, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 70, 2014, Issue 2, pp. 70-76

5)    UMO-2011/03/B/ST08/06076, Synergizm umocnienia mineralnymi nanorurkami haloizytowymi oraz w wyniku obróbki cieplnej nowo opracowanych materiałów kompozytowych o osnowie stopów aluminium (Synergism of reinforcing with mineral halloysite nanotubes and as a result of the heat treatment of newly developer composite materials with the matrix made of aluminium alloys), 2012-2015, Silesian University of Technology, project manager
•    M. Pawlyta, B. Tomiczek, L.A. Dobrzański, M. Kujawa, B. Bierska-Piech: Transmission electron microscopy observations on phase transformations during aluminium/mullite composites formation by gas pressure infiltration, Materials Characterization, Vol. 114, 2016, pp. 9-17
•    B. Tomiczek, M. Pawlyta, M. Adamiak, L.A. Dobrzański: Effect of milling time on microstructure of AA6061 composites fabricated via mechanical alloying, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, 2015, Issue 2, pp. 789-793
•    B. Tomiczek, M. Kujawa, G. Matula, M. Kremzer, T. Tański, L.A. Dobrzański: Aluminium AlSi12 alloy matrix composites reinforced by mullite porous preforms, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 46, 2015, Issue 4-5, pp. 368-376
•    L.A. Dobrzański, Ł. Reimann, M. Kujawa, B. Tomiczek: Corrosion behaviour of aluminium matrix composites reinforced with sintered halloysite nanotubes, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 73, 2015, Issue 2, pp. 92-99
•    L.A. Dobrzański, B. Tomiczek, M. Pawlyta, M. Król: Aluminium AlMg1SiCu matrix composite materials reinforced with halloysite particles, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 59, 2014, Issue 1, pp. 335-338
•    L.A. Dobrzański, B. Tomiczek, G. Matula, K. Gołombek: Role of halloysite nanoparticles and milling time on the synthesis of AA 6061 aluminium matrix composites, Advanced Materials Research, Vol. 939, 2014, pp. 84-89
•    B. Tomiczek, L.A. Dobrzański, Struktura i wybrane własności materiałów kompozytowych wzmacnianych nanorurkami haloizytowymi, Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej, Monografia, Kraków 2012, 293-298
•    L.A. Dobrzański, B. Tomiczek, M. Adamiak, K. Gołombek: Mechanically milled aluminium matrix composites reinforced with halloysite nanotubes, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 55, 2012, Issue 2, pp. 654-660

6)    UMO-2011/01/B/ST8/06663, Zwiększenie własności użytkowych elementów z odlewniczych stopów lekkich aluminium obrobionych cieplnie przez laserowe przetapianie i/lub stopowanie powierzchni węglikami i/lub cząstkami ceramicznymi (Improving the functional properties of elements of light casting aluminium alloys heat treated by laser remelting and/or alloying the surface with carbides and/or ceramic particles), 2011-2014, Silesian University of Technology, contractor
•    L.A. Dobrzański, T. Tański, S. Malara, J. Domagała, A. Klimpel: Laser Surface Treatment of Mg-Al-Zn Alloys, Strojarstvo, Vol. 53/1 (2011) 5-10
•    K. Labisz, T. Tański, L.A. Dobrzański, D. Janicki, K. Korcina: HPDL laser alloying of Al-Si-Cu alloy with Al2O3 powder, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 63/1 (2013) 36-45

7)    N N507 264040, Wpływ modyfikacji cerem, lantanem i strontem na kinetykę krystalizacji odlewniczych stopów Zn-Al, 2011-2014, Silesian University of Technology, contractor

8)    UDA-POKL.04.01.01-00-003/09-00, Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach, INFONANO (Opening and development of engineering and PhD studies in the field of nanotechnology and materials science, INFONANO), 2009-2014, Silesian University of Technology, project manager
•    L.A. Dobrzański, M. Szindler, A. Drygała, M.M. Szindler: Silicon solar cells with Al2O3 antireflection coating, Central European Journal of Physics, Vol. 12, 2014, Issue 9, pp. 666-670,
•    M. Król, M. Kujawa, L.A. Dobrzański, T. Tański: Influence of technological parameters on additive manufacturing steel parts in Selective Laser Sintering, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 67, 2014, Issue 2, pp. 84-92,
•    A.J. Nowak, L.A. Dobrzański, R. Rybczyński, R. Mech: Finite Element Method application for modelling of internal oesophageal prosthesis, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 64, 2013, Issue 2, pp. 198-204,
•    L.A. Dobrzański, M. Kujawa: Properties of stainless steel based on ferritic steel X6Cr13 made by powder metallurgy, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 64, 2013, Issue 2, pp. 135-143,
•    L.A. Dobrzański, A. Achtelik-Franczak, M. Król: Computer aided design in Selective Laser Sintering (SLS) – application in medicine, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 60, 2013, Issue 2, pp. 66-75.
•    L.A. Dobrzański, M. Król, T. Tański: Effect of cooling rate and aluminum contents on the Mg-Al-Zn alloys’ structure and mechanical properties, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering Vol. 43/2 (2010) 613-633,
•    L.A. Dobrzański, R. Honysz: The idea of material science virtual laboratory, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 42/1-2 (2010) 196-203,
•    L.A. Dobrzański, R. Honysz: Artificial intelligence and virtual environment application for materials design methodology, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 45/2 (2010) 69-94,
•    L.A. Dobrzański, M. Pawlyta, A. Krztoń, B. Liszka, K. Labisz: Synthesis and characterization of carbon nanotubes decorated with platinum nanoparticles, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 39/2 (2010) 184-189,

9)    N N507 231640, Struktura i własności materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej wzmacnianych glinokrzemianami warstwowymi, 2011-2013, Silesian University of Technology, supervision, project manager
•    L.A. Dobrzański, M. Bilewicz, J.C. Viana: Polymer nanocomposites reinforced with montmorillonite, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 53/1 (2012) 5-28
•    L.A. Dobrzański, M. Górniak, Otrzymywanie polimerowych materiałów kompozytowych wzmacnianych haloizytem, Proceedings of the 18th International Scientific Conference on Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science, CAM3S'2012, Gliwice – Ustroń, 2012, 29
•    L.A. Dobrzański, M. Górniak: Montmoryllonit jako nanonapełniacz w polimerowych materiałach kompozytowych, Proceeding of the 17th International Scientific Conference on Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Material Science, CAM3S'2011, Gliwice – Wrocław, 2011, 26

10)    N N507 438539, Opracowanie metodologii komputerowego wspomagania projektowania materiałowego, technologicznego oraz konstrukcyjnego stałych stomatologicznych protez wieloczłonowych w celu predykcji ich własności użytkowych (Establishing a methodology of computer-aided material, technological and construction design of fixed dental multi-component prostheses for predicting their functional properties), 2010-2013, Silesian University of Technology, own project, project manager
•    Ł. Reimann, J. Żmudzki, L.A. Dobrzański: Strength analysis of a three-unit dental bridge framework with the Finite Element Method, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 17, 2015, No. 1, pp. 51-59
•    L.A. Dobrzański, Ł. Reimann: Influence of Cr and Co on hardness and corrosion resistance CoCrMo alloys used on dentures, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 49/2 (2011) 193-199,
•    L.A. Dobrzański, Ł. Reimann: Corrosion resistance of base metals alloys used on dentures, Conference Proceedings ICIT&MPT 2011, Slovenia, Ljubljana, 2011, 309-314,
•    Ł. Reimann, L.A. Dobrzański: Mikrostruktura i twardość stopów na osnowie kobaltu wykorzystywanych w inżynierii stomatologicznej, XXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2011, 198-202.

11)    N N508 590039, Znaczenie indukowanej odkształceniem plastycznym przemiany martenzytycznej w umocnieniu nowoczesnych stali wysokowytrzymałych o strukturze wielofazowej, kształtowanej w procesie obróbki cieplno-plastycznej, 2010-2012, Silesian University of Technology, own project, contractor

12)    N N507 468837, Kształtowanie własności użytkowych elementów ze stopów metali lekkich poprzez nanoszenie hybrydowych powłok PVD złożonych z gradientowej warstwy przejściowej oraz wieloskładnikowej warstwy zewnętrznej (Forming the functional properties of elements made of light metal alloys by depositing hybrid PVD coatings consisting of a graded transient layer and a multicomponent outer layer), 2009-2012, Silesian University of Technology, own project, contractor
•    L.A. Dobrzański, T. Tański, S. Malara, M. Król, J. Domagała-Dubiel: Contemporary forming methods of the structure and properties of cast magnesium alloys, Magnesium Alloys - Design, Processing and Properties, w: F. Czerwinski (ed.), Publisher: InTech, 2011, 321-350, ISBN: 978-953-307-520-4
•    L.A. Dobrzański, T. Tański, S. Malara, M. Król: Structure and properties investigation of an magnesium alloys processed by heat treatment and laser surface treatment, Materials Science Forum, Vol. 674 (2011) 11-18
•    T. Tański, K. Labisz, L.A. Dobrzański: Effect of Al additions and heat treatment on corrosion properties of Mg-Al based alloys, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 44/1 (2011) 64-72
•    T. Tański, L.A. Dobrzański, K. Labisz: Investigation of the microstructure characteristic of chosen magnesium alloys, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 42/1-2 (2010) 94-101
•    T. Tański, L.A. Dobrzański, K. Labisz: Corrosion behaviour of die-casting magnesium alloys, Mechatronics Systems and Materials, 6th International Conference, Abstracts, Opole, 2010, 191-192
•    T. Tański, L.A. Dobrzański, R. Maniara: Microstructures of Mg-Al-Zn and Al-Si-Cu cast alloys, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 38/1 (2010) 64-71
•    T. Tański, L.A. Dobrzański, K. Labisz: Corrosion behaviour of die-casting magnesium alloys, Proceedings of the 6th International Conference Mechatronics Systems and Materials, Abstracts, Opole, 2010, 191-192
•    L.A. Dobrzański, M. Król, T. Tański: Application a neural networks in crystallization process of Mg-Al-Zn alloys, Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering, Vol. 2/3 (2010) 149-156
•    L.A. Dobrzański, M. Król, T. Tański: Influence of cooling rate on crystallization, structure and mechanical properties of MCMgAl6Zn1 alloy, Archives of Foundry Engineering, Vol.10/3 (2010) 105-110

13)    N N507 471738, Kształtowanie struktury i własności warstwy wierzchniej stali szybkotnących poprzez laserowe wtapianie i/lub stopowanie powierzchni przy użyciu lasera diodowego dużej mocy, 2010-2012, Silesian University of Technology, own project, contractor
•    M. Bonek, G. Matula, L.A. Dobrzański: Effect of laser surface melting on structure and properties of a high speed tool steel, Advanced Materials Research, Vols. 291-294, 2011, pp. 1365-1368
•    M. Bonek, L.A. Dobrzański, Characterization Performance of Laser Melted Commercial Tool Steels, Materials Science Forum, Vols. 654-656, 2010, pp. 1848-1851
•    G. Matula, M. Bonek, L.A. Dobrzański, Comparison of structure and Properties of hard coatings on commercial tool materials manufactured with the pressureless forming method or laser treatment, Materials Science Forum, Vols. 638-642, 2010, pp. 1830-1835

14)    NN 508 444136, Oddziaływanie wiązki laserowej małej mocy w osłonie gazów obojętnych na strukturę i własności powierzchni krzemu polikrystalicznego żłobionego w celu wytworzenia tekstury zwiększającej absorpcję promieniowania słonecznego przez ogniwa fotowoltaiczne (The impact of a low-capacity laser beam in the shield of inert gases on the structure and properties of the polycrystalline silicon surface gouged to create a texture improving the absorption of solar radiation by photovoltaic cells), 2009-2012, Silesian University of Technology, own project, contractor
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Influence of laser processing on polycrystalline silicon surface, Materials Science Forum, Vols. 706-709 (2012) 829-834
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała, M. Poprawa: Nadążny system fotowoltaiczny sterowany komputerowo, Czasopismo Techniczne, Mechanika, Vol. 108/7/4-M (2011) 57-64
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Własności krzemowych ogniw fotowoltaicznych z laserowo teksturowaną powierzchnią, Materiały konferencyjne II Krajowej Konferencji Fotowoltaiki, Krynica-Zdrój, 2011, 13-16, CD-ROM
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Wpływ obróbki laserowej na topografię powierzchni krzemu polikrystali-cznego, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, Vol. 52/4 (2011) 53-54
•    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała: Selective laser sintering method of manufacturing front electrode of silicon solar cell, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 42 (2010) 111-119
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Multicrystalline silicon laser texturisation for photovoltaics, Procedings of 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), Denizli, 2010
•    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała: Laser micro-processing of crystalline silicon for solar cells, Proceedings of 13th International Materials Symposium, Denizli, 2010, 857-867
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Laserowe teksturowanie powierzchni krzemu polikrystalicznego, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, Nr 5 (2010) 57-59
•    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, P. Panek: Investigation of the screen printed contacts of silicon solar cells using Transmission Line Model, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 41 (2010) 57-65
•    Drygała, L.A. Dobrzański: Ogniwa fotowoltaiczne z laserowo teksturowaną powierzchnią, Budownictwo i Inżynieria Środowiska – Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Vol. 57/4 (2010) 133-138
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała, M. Giedroć: Application of crystalline silicon solar cells in photovoltaic module, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 44/1 (2010) 96-103
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Laserowe teksturowanie powierzchni krzemu polikrystalicznego, Materiały konferencyjne I Krajowej Konferencji Fotowoltaiki, Krynica-Zdrój, 2009, CD-ROM
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała, A. Januszka: Formation of photovoltaic modules based on polycrystalline solar cells, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 37/2 (2009) 607 616

15)    UDA-POIG.01.01.01-00.23/08-00, Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych, FORSURF (Foresight of surface  properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials, FORSURF), 2009-2012, Silesian University of Technology, project manager
•    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz: Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich, Open Access Library, Vol. 5, 2011, 1-480 (ISBN 83-89728-93-1)
•    L.A. Dobrzański, L. Żukowska: Gradient PVD coatings deposited on the sintered tool materials, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 48/2 (2011) 103-111
•    L.A. Dobrzański, B. Dołżańska: Structure and properties of sintered tool gradient materials, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 43/2 (2010) 711-733
•    L.A. Dobrzański, M. Staszuk: PVD and CVD gradient coatings on sintered carbides and sialon tool ceramics, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 43/2 (2010) 552-576
•    L.A. Dobrzański, E. Jonda, K. Labisz, M. Bonek, A. Klimpel: The comparision of tribological properties of the surface layer of the hot work tool steels obtained by laser alloying, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 42 (2010) 142-147
•    L.A. Dobrzański, S. Malara, T. Tański, J. Konieczny: Effect of high power diode laser surface alloying on structure MCMgAl12Zn1alloy, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 43/1 (2010) 54-61
•    L.A. Dobrzański, T. Tański, J. Domagała, S. Malara, M. Król: Effect of high power diode laser surface melting and cooling rate on microstructure and properties of magnesium alloys, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 37/2 (2009) 238-257
•    L.A. Dobrzański, S. Malara, T. Tański: Laser surface treatment of magnesium alloys with aluminium oxide powder, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 37/1 (2009) 70-77
•    Praca zbiorowa, L.A. Dobrzański, A. Dobrzańska-Danikiewicz (red.): 3rd Workshop on foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials, Raport z realizacji zadania 2. Analiza istniejącej sytuacji w zakresie rozwoju technologii oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych w odniesieniu do przedmiotu foresightu pt. FORSURF - foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice 2009, ISBN 83-89728-75-3
•    L.A. Dobrzański: Założenia społeczne i badawcze projektu FORSURF nt. Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomateriałów, w: „2nd Workshop on foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials”, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice, 2009, ISBN 83-89728-60-5,
•    Praca zbiorowa, L.A. Dobrzański (red.): „2nd Workshop on foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials”, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice 2009, ISBN 83-89728-60-5
•    Praca zbiorowa, L.A. Dobrzański (red.): „1st Workshop on foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials”, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice, 2009, ISBN 83-89728-58-3
•    L.A. Dobrzański: Kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich i biomedycznych, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice, 2009, 1-174, ISBN 83-89728-52-4

16)    N N507 422136, Opracowanie nowego gradientowego materiału kompozytowego o osnowie polimerowej wzmacnianego włóknami aramidowymi oraz cząstkami proszku tytanu, przeznaczonego do produkcji protezy wewnątrzustrojowej przełyku, 2009-2011, Silesian University of Technology, supervision, project manager
•    A.J. Nowak, promotor: L.A. Dobrzański: Struktura i własności nowo opracowanego materiału kompozy-towego na wewnątrzustrojową protezę przełyku, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012
•    L.A. Dobrzański, A.J. Nowak, W. Błażejewski, R. Rybczyński: Non-standard test methods for long-fibrous reinforced composite materials, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 47/1 (2011) 5-10
•    L.A. Dobrzański, A.J. Nowak, W. Błażejewski, R. Rybczyński: The concept of preparation of oesophageal prosthesis based on long-fiber composite material, Journal of Achievements In Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 46/1 (2011) 18-24
•    L.A. Dobrzański, A. Pusz, A.J. Nowak, M. Górniak: The preparation of aramid fibres in silicone based composite materials, Journal of Achievements In Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 45/2 (2011) 125-131
•    Kurzak, A. Wysocka, P. Sitek, H. Bursig, S. Dyląg, L.A. Dobrzański, A.J. Nowak, P. Lampe, A. Pusz: Ocena wzrostu fibroblastów na wybranych podłożach – doniesienie wstępne, X Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 2011, CD-ROM
•    L.A. Dobrzański, A. Pusz, A.J. Nowak, M. Górniak: Application of FEM for solving various issues in material engineering, Journal of Achievements In Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 42 (2010) 134-141
•    L.A. Dobrzański, A. Pusz, A.J. Nowak, M. Górniak: Constructional model of internal oesophageal prosthesis, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 42/2 (2010) 69-76
•    L.A. Dobrzański, A. Pusz, A.J. Nowak: Występowanie wad powierzchniowych w materiałach kompo-zytowych o określonej implantacji medycznej, w: G. Wróbel (red.), Polimery i kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Logos Press, Cieszyn, 2010, 102-113
•    L.A. Dobrzański, A. Pusz, A.J. Nowak: The elimination of micro-pores and surface defect in aramid-silicon laminated materials with special properties, Journal of Achievements In Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 35/2 (2009) 121-128
•    L.A. Dobrzański, A. Pusz, A.J. Nowak: The effect of micropores on output properties of laminates materials with assumed medical implantation, Journal of Achievements In Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 37/2 (2009) 408-415

17)    N N507 287936, Przemiany strukturalne w nowo opracowanych wysokomanganowych stalach austenitycznych o wysokiej wytrzymałości i zwiększonej zdolności pochłaniania energii z modelem komputerowym predykcji ich własności wykorzystującym metody sztucznej inteligencji (Structural transformations in newly developed high-manganese austenitic steels with high strength and enhanced ability to absorb energy with a computer model of the prediction of their properties using the artificial intelligence methods), 2009-2011, Silesian University of Technology, own project, project manager
•    W. Borek, promotor: L.A. Dobrzański: Znaczenie bliźniakowania w kształtowaniu struktury i własności stali austenitycznych wysokomanganowych, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010
•    L.A. Dobrzański, W. Borek: Hot-rolling of advanced high-manganese C-Mn-Si-Al steels, Materials Science Forum, Vol. 706-709 (2012) 2053-2058
•    L.A. Dobrzański, W. Borek: Influence of hot-working conditions on a structure of new-developed high-manganese C-Mn-Si-Al-Nb austenitic steels, 14th International Conference on Advances in Materials & Processing Technologies, AMPT 2011, Abstract Book, Istanbul, Turkey, 2011, p. 283
•    L.A. Dobrzański, W. Borek: Hot-rolling of high-manganese Fe-Mn-(Al, Si) TWIP steels, Proceedings of 8th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies ICIT&MPT 2011, Slovenia, 2011, 117-120
•    L.A. Dobrzański, W. Borek: Influence of hot-working conditions on a structure of C-Mn-Si-Al TWIP steel, VIII Ukrainian-Polish Conference of Young Scientists, Mechanics and Computer Science, Ukraine, 2011, 163-164
•    L.A. Dobrzański, W. Borek: Hot deformation and recrystallization of advanced high-manganese austenitic TWIP steels, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 46/1 (2011) 71-78
•    L.A. Dobrzański, W. Borek: Hot-working of advanced high-manganese C-Mn-Si-Al steel, Proceeding of International Conference on Science and Education, Colombo, Sri Lanka, 2010, 65-67
•    L.A. Dobrzański, W. Borek: Hot-Working Behaviour of Advanced High-Manganese C-Mn-Si-Al Steels, Materials Science Forum, Vol. 654-656 (2010) 266-269
•    L.A. Dobrzański, W. Borek: Hot-working of advanced high-manganese austenitic steel, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 43/2 (2010) 507-526
•    L.A. Dobrzański, W. Borek: Microstructure forming processes of the 26Mn-3Si-3Al-Nb-Ti steel during hot-working conditions, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 40/1 (2010) 25-32
•    L.A. Dobrzański, A. Grajcar, W. Borek: Processes forming the microstructure evolution of high-manganese austenitic steel in hot-working conditions, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 37/2 (2009) 7-14

18)    N N519 384136, Komputerowe modelowanie naprężeń własnych w powłokach PVD uwarunkowanych parametrami procesu ich nanoszenia (The computer modeling of internal stresses in PVD coatings conditioned by the parameters of their deposition), 2009-2011, Silesian University of Technology, own project, contractor
•    Śliwa, L.A. Dobrzański: Komputerowa symulacja naprężeń własnych powłok uzyskanych w procesie PVD, VI Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo Techniczna – Mechanika i Informatyka, Chmielnicki, Ukraina, 2011, 201-202
•    L.A. Dobrzański, L.W. Żukowska, A. Śliwa, J. Mikuła: Determination of internal stresses in (Ti,Al)N coatings with use of FEM, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 49/2 (2011) 259-268
•    Śliwa A., J. Mikuła, L.A. Dobrzański: FEM application for modeling of PVD coatings properties, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 41/1-2 (2010) 164-171
•    Śliwa, W. Kwaśny, L.A. Dobrzański: Computer simulation on stresses in coatings obtained in the PVD process, Inżynieria Materiałowa, Vol. 31/3 (2010) 732-734
•    L.A. Dobrzański, A. Śliwa, L. Żukowska, J. Mikuła, K. Gołombek: Structure and mechanical properties of PVD coatings for tool materials, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 42/1-2 (2010) 33-41
•    L. A. Dobrzański, M. Staszuk, K. Gołombek, A. Śliwa, M. Pancielejko: Structure and properties PVD and CVD coatings deposited onto edges of sintered cutting tools , Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 55/1 (2010) 187-193
•    L.A. Dobrzański, A. Śliwa, L.W. Żukowska, J. Mikuła, K. Gołombek: Properties of (Ti,Al)N, Ti(C,N) and (Ti,Al,Si)N coatings for tool materials, Proceedings of International Conference on Science and Education, Turcja, 2010, 1182-1190
•    L.A.  Dobrzański, M. Staszuk, K. Gołombek, A. Śliwa, M. Pancielejko: Structure and properties PVD and CVD coatings deposited onto edges of sintered cutting tools, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 55/1 (2010) 187-193
•    Śliwa, L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, M. Staszuk: Simulation of the microhardness and internal stresses measurement of PVD coatings by use of FEM, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 43/2 (2010) 684-691

19)    N N507 470137, Badanie zależności struktury i własności nowej generacji stali spiekanych typu duplex wytwarzanych hybrydowymi metodami przez jednooperacyjne spiekanie z chłodzeniem konwekcyjnym oraz laserowe przetapianie i/lub stopowanie powierzchni, 2009-2011, Silesian University of Technology, own project, contractor
•    Z. Brytan, L.A. Dobrzański, W. Pakieła: Sintered stainless steel surface alloyed with Si3N4 powder, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 50/1 (2011) 43-55
•    Z. Brytan, L.A. Dobrzański, W. Pakieła: Laser surface alloying of sintered stainless steels with SiC powder, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 47/1 (2011) 42-56
•    L.A. Dobrzański, W. Pakieła, Z. Brytan: Symulacja metodą MES stopowania spiekanych stali odpornych na korozję, Proceedings of the 17th International Scientific Conference on Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science, CAM3S’2011, Gliwice – Ustroń, 2011, 41
•    Z. Brytan L.A. Dobrzański, W. Pakieła: Laserowa obróbka powierzchni spiekanych stali odpornych na korozję, Proceedings Proceedings of the 17th International Scientific Conference on Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science, CAM3S’2011, Gliwice – Ustroń, 2011, 16
•    Z. Brytan, M. Bonek, L.A. Dobrzański, W. Pakieła: Surface Layer Properties of Sintered Ferritic Stainless Steel Remelted and Alloyed with FeNi and Ni by HPDL Laser, Advanced Materials Research, Vols. 291-294 (2011) 1425-1428
•    Z. Brytan, M. Bonek, L.A. Dobrzański: Microstructure and properties of laser surface alloyed PM austenitic stainless steel, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 40/1 (2010), pp. 70-78
•    Z. Brytan, M. Bonek, L.A. Dobrzański, D. Ugues, M. Actis Grande: The laser surface remelting of austenitic stainless steel, Materials Science Forum, Vols. 654-656 (2010) 2511-2514
•    Z. Brytan, M. Bonek, L.A. Dobrzański: Laser surface remelting of sintered stainless steel, Proceedings of 13th International Materials Symposium (IMSP’2010), Pamukkale University, Denizli, Turcja, 2010, 868-876
•    Z. Brytan, M. Bonek, L.A. Dobrzański: Laser surface remelting of wrought and sintered austenitic stainless steel, Proceedings of International Conference on Science and Education, Colombo, Sri Lanka, 2010, 62-64
•    Z. Brytan, L.A. Dobrzański, M. Actis Grande, M. Rosso: The influence of sintering time on the properties of PM duplex stainless steel, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 37/2 (2009) 387-396

20)    NN 507 436939, Wpływ mikroobróbki laserowej na strukturę i własności elektrody przedniej oraz strefy jej połączenia z podłożem krzemowych ogniw fotowoltaicznych, 2010-2011, Silesian University of Technology, supervision, project manager
•    M. Musztyfaga, promotor: L.A. Dobrzański, Mikroobróbka laserowa elementów krzemowych ogniw fotowoltaicznych, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2011
•    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, W. Kwaśny, P. Panek, Structure and electrical properties of screen printed contacts on silicon solar cells, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 45/2, 2011, pp. 141-147
•    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, Selective laser sintering method of manufacturing front electrode of silicon solar cell, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 42/1-2, 2010, pp.111-119
•    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, Front side metallization techniques for monocrystalline silicon solar cells, Conference Proceedings, 8th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies, ICIT&MPT 2011, Ljubljana, Slovenia, 2011, 353-358
•    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, Comparison of conventional and unconventional methods for the front side metallization of silicon solar cells, 14th International Conference on Advances in Materials & Processing Technologies, AMPT 2011, Abstract Book, Istanbul, Turkey, 2011, 284
•    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, A comparative study of both selective laser sintered and screen printed front contacts on monocrystalline silicon solar cells, VIII Ukrainian-Polish Conference of Young Scientists, Mechanics and Computer Science, Abstract of scientific paper, (VIII Ukraïns΄ko-Pol΄s΄ka Konferencìâ Molodih Naukovcìv „Mehanìka ta Ìnformatika”, Tezi naukovih prac΄), Khmelnitsky, Ukraine, 2011, 168-170
•    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, P. Panek, Wytwarzanie elektrody przedniej ogniwa fotowoltaicznego z wykorzystaniem metody selektywnego spiekania laserowego, II Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, Krynica-Zdrój 2011, CD-rom, 51-59
•    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, P. Panek, Porównanie struktury i właściwości elektrycznych przednich elektrod ogniw słonecznych wypalanych w piecu taśmowym i selektywnie spiekanych laserowo, elektryczne i optyczne fotoogniw wytwarzanych z wykorzystaniem metody sitodruku, Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, Nr 4, 2011, 50-52

21)    N N507 402335, Kształtowanie struktury i własności inteligentnych materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej wzmacnianych cząstkami magnetostrykcyjnymi Tb0,3Dy0,7Fe1,9 do pracy w szybkozmiennych polach magnetycznych, 2008-2010, Silesian University of Technology, supervision, project manager
•    Tomiczek, promotor: L.A. Dobrzański: Magnetostrykcyjne materiały kompozytowe o osnowie polimerowej wzmacniane cząstkami Tb0,3Dy0,7Fe1,9, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012
•    L.A. Dobrzański, A. Tomiczek, G. Dziatkiewicz, FEM modelling of magnetostrictive composite materials, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 53/1 (2012) 46-52
•    L.A. Dobrzański, A. Tomiczek, A. Nabiałek, Z. Stokłosa: Magnetic properties of magnetostrictive Tb0.3Dy0.7Fe1.9 / polyurethane composite materials, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 51/2 (2011) 97-102
•    Tomiczek, L.A. Dobrzański: Struktura i własności materiałów kompozytowych wykazujących gigantyczną magnetostrykcję, w: J. Pacyna (red.), Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Monografia, Kraków – Krynica, 2011, 502-505
•    L.A. Dobrzański, A. Tomiczek, B. Ziębowicz, A. Nabiałek: Influence of the manufacturing technology on the properties of magnetostrictive composite materials, Proceedings of 8th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies ICIT & MPT, Ljubljana, Słowenia, 2011, 303-308
•    L.A. Dobrzański, A. Tomiczek, A. Nabiałek, R. Żuberek: Structure and magnetic properties of magnetostrictive Td0.3Dy0.7Fe1.9 / polyurethane composite materials, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 43/2 (2010) 527-532
•    L.A. Dobrzański, A. Wydrzyńska, O. Iesenchuk, R. Żuberek: Magnetostrictive properties of epoxy-bonded Tb0.3Dy0.7Fe1.9 composites, Advanced Materials Research, Vols. 89-91 (2010) 633-638
•    L.A. Dobrzański, A. Tomiczek, B. Tomiczek, A. Ślawska-Waniewska, O. Iesenchuk: Polymer matrix composite materials reinforced by Tb0.3Dy0.7Fe1.9 magnetostrictive particles, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 37/1 (2009) 16-23
•    L.A. Dobrzański, A. Wydrzyńska, O. Iesenchuk: Intelligent epoxy matrix composite materials consisting of Tb0.3Dy0.7Fe1.9 magnetostrictive particulates, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 35/1 (2009) 33-38

22)    N507 084 32/2398, Opracowanie nowej generacji obrabianych cieplnie narzędziowych materiałów kompozytowych z nanokrystalicznymi warstwami wierzchnimi (Developing a new generation of heat-treated composites with nanocrystalline surface layers), 2007-2009, Silesian University of Technology, own project, main contractor
•    G. Matula, M. Bonek, L. A. Dobrzański: Comparison of Structure and Properties of Hard Coatings on Commercial Tool Materials Manufactured with the Pressureless Forming Method or Laser Treatment, Materials Science Forum, Vols. 638-642 (2010) 1830-1835
•    L.A. Dobrzański, B. Dołżańska, G. Matula: Structure and properties of Tool Gradient Materials reinforced with the WC carbides, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 28/1 (2008) 35-38
•    G. Matula, L.A. Dobrzański, A. Várez, B. Levenfeld: Development of a feedstock formulation based on PP for MIM of carbides reinforced M2, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 27/2 (2008) 195-198
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc-Ptaszna, G. Matula: Properties of Sintered Gradient Tool WC/HS6-5-2 Materials, Proceedings of II International Conference on Modern Achievements of Science and Education, 2008
•    G. Matula, L.A. Dobrzański, G. Herranz, A. Várez, B. Levenfeld, J.M. Torralba: Structure and properties of HS6-5-2 type HSS manufactured by different P/M methods, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24 (2007) 71-74
•    L.A. Dobrzański, B. Dołżańska, G. Matula: Influence of carbide (W, Ti)C on the structure and properties of tool gradient materials, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 28/10 (2007) 617-620

23)    N N507 2068 33, Opracowanie i badanie nowej generacji materiałów narzędziowych odpornych na zużycie ścierne i dyfuzyjne o gradiencie własności i struktury wytwarzanych hybrydowymi metodami przez wtryskowe niskociśnieniowe formowanie proszków i spiekanie (Developing and examining a new-generation tool materials resistant to abrasive and diffusive wear with a gradient of properties and a structure produced with hybrid methods by injection low-pressure formation of powders and sintering), 2007-2009, Silesian University of Technology, own project, main contractor
•    Śliwa, J. Mikuła, K. Gołombek, L.A Dobrzański: FEM modeling of internal stress in PVD coated FGM, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 36/1 (2009) 71-78
•    L.A. Dobrzański, L.W. Żukowska, J. Mikuła, K. Gołombek, T. Gawarecki: Hard gradient (Ti, Al, Si)N coating deposited on composite tool materials, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 36/2 (2009) 69-75
•    L.A. Dobrzański, L.W. Żukowska, J. Mikuła, K. Gołombek, P. Podstawski: Functional properties of the sintered tool materials with (Ti,Al)N coating, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 36/2 (2009) 134-141
•    K. Gołombek, J. Mikuła, D. Pakuła, L. Żukowska, L.A. Dobrzański: Sintered tool materials with multicomponent PVD gradient coatings, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 31/1 (2008) 15-22
•    K. Lukaszkowicz, J. Mikuła, K. Gołombek, L.A. Dobrzański, J. Szewczenko, M. Pancielejko: Structure and mechanical properties of nanocomposite coatings deposited by PVD process onto tool steel substrates, Journal of Materials Engineering, Vol. 6 (2008) 732-737
•    L.A. Dobrzański, M. Staszuk, K. Gołombek, J. Mikuła: Struktura i własności powłok PVD naniesionych na sialonową ceramikę narzędziową, Inżynieria Materiałowa, Nr 6 (2008) 728-731
•    M. Staszuk, promotor: L.A. Dobrzański: Struktura i własności gradientowych powłok PVD i CVD na sialonach i węglikach spiekanych, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010

24)    R15 007 02, Zwiększenie własności użytkowych elementów z odlewniczych stopów lekkich magnezu i aluminium obrobionych cieplnie przez optymalizację ich składu chemicznego oraz laserowe przetapianie i/lub stopowanie powierzchni węglikami i/lub cząstkami ceramicznymi (Improving the functional properties of elements of light casting magnesium and aluminium alloys heat treated by optimizing their chemical composition and by laser remelting and/or alloying the surface with carbides and/or ceramic particles), 2007-2009, Silesian University of Technology, development project, project manager, completed
•    L.A. Dobrzański, T. Tański: Influence of aluminum content on behaviour of magnesium cast alloys in bentonite sand mould, Solid State Phenomena, Vols. 147-149 (2009) 764-769
•    L.A. Dobrzański, T. Tański, J. Domagała, M. Bonek, A. Klimpel: Microstructure analysis of the modified casting magnesium alloys after heat and laser treatment, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 32/1 (2009) 7-12
•    L.A. Dobrzański, T. Tański, L. Čížek, J. Madejski: Selection of heat treatment condition of the Mg-Al-Zn alloys, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 32/2 (2009) 203-210
•    L.A. Dobrzański, J. Domagała, T. Tański. A. Klimpel, D. Janicki: Laser surface treatment of cast magnesium alloys, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 35/2 (2009) 101-106
•    L.A. Dobrzański, S. Malara, J. Domagała, T. Tański, K. Gołombek: Influence of the laser modification of surface on properties and structure of magnesium alloys, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 35/2 (2009) 95-100
•    L.A. Dobrzański, S. Malara, T. Tański, A. Klimpel, D. Janicki: Laser surface treatment of magnesium alloys with silicon carbide powder, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 35/1 (2009) 54-60
•    Śliwa, L.A. Dobrzański, T. Tański: Finite element method application for modelling of mechanical properties, Computational Materials Science and Surface Engineering, Vol. 1/1 (2009) 25-28
•    L. A. Dobrzański, A. Śliwa, T. Tański: Numerical simulation model for the determination of hardness for casting the magnesium alloys MCMgAl6Zn1, Archives of Materials Science, Vol. 29/3 (2008) 118-124
•    L.A. Dobrzański, T. Tański, J. Trzaska, L. Čížek: Modelling of hardness prediction of magnesium alloys using artificial neural networks applications, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 26 (2008) 9-12
•    L.A. Dobrzański, T. Tański, L. Čížek, J. Domagała: Mechanical properties and wear resistance of magnesium casting alloys, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 31/1 (2008) 83-90
•    L.A. Dobrzański, J. Domagała, T. Tański, A. Klimpel, D. Janicki: Laser surface treatment of magnesium alloy with WC powder, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 30/2 (2008) 113-116
•    L.A. Dobrzański, J. Domagała, T. Tański, A. Klimpel, D. Janicki: Laser surface treatment of magnesium alloy with WC and TiC powders using HPDL, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 28/2 (2008) 179-186
•    L.A. Dobrzański, J. Domagała, T. Tański, A. Klimpel, D. Janicki: Modyfikacja warstwy wierzchniej odlewniczych stopów magnezu przy użyciu lasera diodowego dużej mocy (HPDL), Inżynieria Materiałowa, Vol. 29/6 (2008) 580-584
•    L.A. Dobrzański, J. Domagała, T. Tański, A. Klimpel, D. Janicki: Characteristic of Mg-Al-Zn alloys after laser treatment, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 34/2 (2008) 69-74
•    L.A. Dobrzański, T. Tański, J. Domagała, M. Król, S. Malara, A. Klimpel: Structure and properties of the Mg alloys in as-cast state and after heat and laser treatment, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 31/2 (2008) 123-147
•    L.A. Dobrzański, M. Król, T. Tański, R. Maniara: Effect of cooling rate on the solidification behaviour of MC MgAl6Zn1 alloy, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 29/3 (2008) 110-117
•    L.A. Dobrzański, T. Tański, J. Domagała: Microstructure analysis of MCMgAl16Zn1 MCMgAl8Zn1 MCMgAl4Zn1 magnesium cast alloy, Archives of Foundry Engineering, Vol. 7/4 (2007) 33-38
•    L.A. Dobrzański, T. Tański, L. Čížek: Characteristics of MCMgAl9Zn1 MCMgAl6Zn1 magnesium alloys structure, Journal of Materials Engineering, Vols. 157-158 (2007) 381-386
•    L.A. Dobrzański, T. Tański, L. Čížek: Microstructure of MCMgAl12Zn1 magnesium alloy, Archives of Foundry Engineering, Vol. 7/1 (2007) 179-182
•    S. Malara, promotor: L.A. Dobrzański: Struktura i własności powierzchni odlewniczych stopów Mg-Al-Zn z wtapianymi laserowo cząstkami ceramicznymi, Praca doktorska, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010
•    J. Domagała-Dubiel, promotor: L.A. Dobrzański: Struktura i własności laserowo przetapianych i wtapianych warstw na stopach odlewniczych Mg-Al-Zn, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010
•    M. Król, promotor: L.A. Dobrzański: Wpływ stężenia Al oraz szybkości chłodzenia na strukturę i własności odlewniczych stopów Mg-Al-Zn, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010

25)    N507 209 32/4094, 2007-2008, Silesian University of Technology, Gliwice, project manager, completed
•    L.A. Dobrzański. R. Honysz: Application of artificial neural networks in modelling of normalised structural steels mechanical properties, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 32/1 (2009) 37-45
•    L.A. Dobrzański, R. Honysz: On the implementation of virtual machines in computer aided education, Journal of Materials Education, Vol. 31/1-2 (2009) 131-140
•    L.A. Dobrzański, R. Honysz: Materials science virtual laboratory innovatory didactic tool in the teaching of material engineering performed by traditional and e-learning methods, Acta Mechanica et Automatica, Vol. 2/4 (2008) 5-10
•    L.A. Dobrzański, R. Honysz: The significance of multimedia didactic aids in the informative society, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 32/2 (2008) 117-120
•    L.A. Dobrzański, G. Krawczyk, R. Honysz, A. Jagiełło: Platforma edukacyjna – interaktywne narzędzie nauczania na odległość, Proceedings of the Fourteenth International Scientific Conference on Contem-porary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science, CAM3S'2008, Gliwice – Ryn, 2008, 27
•    L.A. Dobrzański, R. Honysz: Building methodology of virtual laboratory posts for materials science virtual laboratory purposes, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 28/11 (2007) 695-700
•    L.A. Dobrzański, R. Honysz: Material science virtual laboratory as an example of the computer aid in material engineering, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24/2 (2007) 219-222
•    L.A. Dobrzański, F. Brom, Z. Brytan: Use of e-learning in teaching fundamentals of materials science, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24/2 (2007) 215-218
•    L.A. Dobrzański, R. Honysz, Z. Brytan: Distance learning in Institute of Engineering Materials and Biomaterials, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, Proceedings of the 22th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future, CARs & FOF 2006, Vellore, India, 2006, CD-ROM
•    R. Honysz, promotor: L.A. Dobrzański: Metodyka projektowania materiałowego z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium inżynierii materiałowej, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010
•    F. Brom, promotor: L.A. Dobrzański: Metodyka i narzędzia nauczania inżynierii materiałowej na odległość, Praca doktorska, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009

26)    PBZ-KBN-100/T08/2003, 2004-2007, Silesian University of Technology, contracted project, project manager, completed
•    L.A. Dobrzański, K. Gołombek, J. Mikuła, D. Pakuła: Multilayer and gradient PVD coatings on the sintered tool materials, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 31/2 (2008) 170-190
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc-Ptaszna, G. Matula: Gradient tool WC/HS6-5-2 materials produced using the powder metallurgy method, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 31/1 (2008) 9-12
•    Kloc, L.A. Dobrzański, G. Matula, J.M. Torralba, Effect of manufacturing methods on structure and properties of the gradient tool materials with the non-alloy steel matrix reinforced with the HS6-5-2 type high-speed steel, Materials Science Forum, Vols. 539-543 (2007) 2749-2754
•    G. Matula, L.A. Dobrzański, G. Herranz, A. Várez, B. Levenfeld, J.M. Torralba: Influence of Binders on the Structure and Properties of High Speed-Steel HS6-5-2 Type Fabricated Using Pressureless Forming and PIM Methods, Materials Science Forum, Vols. 534-536 (2007) 693-696
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc-Ptaszna, G. Matula, J.M. Torralba: Structure of the gradient carbide steels of HS 6-5-2 high-speed steel matrix, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 28/10 (2007) 589-592
•    L.A. Dobrzański, B. Dołżańska, G. Matula: Influence of carbide (W, Ti)C on the structure and properties of tool gradient materials, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 28/10 (2007) 617-620
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc-Ptaszna, G. Matula, J.M. Torralba: Structure and properties of the gradient tool materials of unalloyed steel matrix reinforced with HS6-5-2 high-speed steel, Archives of Materials Science and Engineering, Vol. 28/4 (2007) 197-202
•    L.A. Dobrzański, B. Dołżańska, G. Matula: Influence of hard ceramic particles on structure and properties of TGM, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24/2 (2007) 95-98
•    G. Matula, L.A. Dobrzański, G. Herranz, A. Várez, B. Levenfeld, J.M. Torralba: Structure and properties of HS6-5-2 type HSS manufactured by different P/M methods, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24/2 (2007) 71-74
•    L.A. Dobrzański, M. Staszuk, J. Konieczny, J. Lelątko: Structure of gradient coatings deposited by CAE-PVD techniques, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24/2 (2007) 55-58
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc-Ptaszna, G. Matula, J.M. Torralba: Structure and properties of gradient tool materials with the high-speed steel matrix, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24/2 (2007) 47-50
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc-Ptaszna, G. Matula, J.M. Contreras, J.M. Torralba: The impact of production methods on the properties of gradient tool materials, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24/2 (2007) 19-26
•    G. Matula, L.A. Dobrzański, B. Dołżańska: Structure and properties of TGM manufactured on the basis of cobalt, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 20 (2007) 151-154
•    L.A. Dobrzański, L. Wosińska, K. Gołombek, J. Mikuła: Structure of multicomponent and gradient PVD coatings deposited on sintered tool materials, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 20 (2007) 99-102
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc-Ptaszna, A. Dybowska, G. Matula, E. Gordo, J.M. Torralba: Effect of WC concentration on structure and properties of the gradient tool materials, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 20 (2007) 91-94
•    L.A. Dobrzański, B. Dołżańska, G. Matula: Structure and properties of gradient cermets reinforcer with the (W, Ti)C carbides, Vìsnik Tehnologìchnogo Unìversitetu Podìlla, Vol. 4/2 (2007) 15-20
•    L.A. Dobrzański, L. Wosińska, J. Mikuła, K. Gołombek: Multicomponent and gradient PVD coatings deposited on the sintered tool materials, Inżynieria Materiałowa, Vol. 28/3-4 (2007) 627-631
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc-Ptaszna, G. Matula, J.M. Torralba: Characteristics of structure and properties of a sintered graded tool materials, Inżynieria Materiałowa, Vol. 28/3-4 (2007) 138-142
•    L.A. Dobrzański, D. Pakuła, A. Křiž, M. Soković, J. Kopač: Tribological properties of the PVD and CVD coatings deposited onto the nitride tool ceramics,  Journal of Materials Processing Technology, Vol. 175 (2006) 179-185
•    L.A. Dobrzański, K. Gołombek, E. Hajduczek: Structure of the nanocrystalline coatings obtained on the CAE process on the sintered tool materials, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 175 (2006) 157-162
•    L.A. Dobrzański, D. Pakuła: Structure and Properties of the Wear Resistant Coatings Obtained in the PVD and CVD Processes on Tool Ceramics, Materials Science Forum, Vol. 513 (2006) 119-133
•    L.A. Dobrzański, K. Gołombek, J. Mikuła, D. Pakuła: Improvement of tool materials by deposition of gradient and multilayers coatings, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 19/2 (2006) 86-91
•    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Characterisation of the gradient coatings TiN+(Ti,Al,Si)N+TiN type deposited on sintered tool materials, Metallurgia Italiana, Vol. 98/4 (2006) 29-34
•    L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz, J. Mikuła, D. Pakuła: Structure and corrosion resistance of gradient and multilayer coatings, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 18 (2006) 75-78
•    G. Matula, L.A. Dobrzański: Structure and properties of FGM manufactured on the basis of HS6-5-2, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 17 (2006) 101-104
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc, G. Matula, J. Domagała, J.M. Torralba: Effect of carbon concentration on structure and properties of the gradient tool materials, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 17 (2006) 45-48
•    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Gradient coatings deposited by Cathodic Arc Evaporation: characteristic of structure and properties, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 14 (2006) 48-53
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc-Ptaszna, G. Matula, J.M. Torralba: Structure and Properties of Gradient Tool Materials with HS6-5-2 High-Speed Steel, 7th Asia Pacific Conference on Materials Processing, APCMP 2006, Singapore, 2006, 128-133
•    Kloc, L.A. Dobrzański, G. Matula, J.M. Torralba: Effect of manufacturing methods on structure and properties of the gradient tool materials with the non-alloy steel matrix reinforced with the HS6-5-2 type high-speed steel, International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials, Processing, Fabrication, Properties, Applications, THERMEC’2006, Vancouver, Canada, CD-ROM
•    L.A. Dobrzański, J. Mikuła: The structure and functional properties of PVD and CVD coated Al2O3 + ZrO2 oxide tool ceramics, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 167/2-3 (2005) 438-446
•    L.A. Dobrzański, J. Mikuła, K. Gołombek, D. Pakuła, J. Kopač, M. Soković: Functional properties of PVD and CVD coated tool ceramics, 9th CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations, Bled, Slovenia, 2006, CD-ROM
•    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Characterizations and wear properties of gradient and multilayer coatings deposited on the sintered tool materials, Proceedings of 7th International Tooling Conference “Tooling Materials and their applications from research to market”, Tool 2006, Turin, Italy, 2006, 199-204
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc-Ptaszna, G. Matula, J.M. Torralba: Wpływ stężenia węgla na strukturę i własności gradientowych materiałów narzędziowych, Archiwum Odlewnictwa, Vol. 6/21 (2006) 141-148
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc, G. Matula: Wpływ metody formowania na strukturę i własności materiałów gradientowych, Inżynieria Materiałowa, Vol. 27/3 (2006) 584-587
•    M. Soković, J. Mikuła, L.A. Dobrzański, J. Kopač, L. Kosec, P. Panjan, J. Madejski, A. Piech: Cutting properties of the Al2O3 + SiC(w) based tool ceramic reinforced with the PVD and CVD wear resistant coatings, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 164-165 (2005) 924-929
•    L.A. Dobrzański, J. Mikuła: Structure and properties of PVD and CVD coated Al2O3 + TiC mixed oxide tool ceramics for dry on high speed cutting processes, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 164-165 (2005) 822-831
•    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Structure and properties of the cutting tools made from cemented carbides and cermets with the TiN + mono-, gradient- or multi(Ti,Al,Si)N + TiN nanocrystalline coatings, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 164-165 (2005) 805-815
•    L.A. Dobrzański, J. Mikuła, K. Gołombek: Structural characteristic of the modern sintered tool materials, Materials Science Forum, Vols. 530-531 (2006) 499-504
•    L.A. Dobrzański, D. Pakuła, K. Gołombek: Structure and properties of gradient and multi (Ti,Al,Si)N+TiN nanocrystalline coatings deposited on cermet and ceramic tool materials, 9th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, TMT 2005, Antalaya, Turkey, 2005, 37-40
•    K. Gołombek, J. Mikuła, D. Pakuła, L.A. Dobrzański: Characteristics of nanocrystalline coatings deposited on the cutting tool ceramics, Proceedings Book. International Conference on Surface, Coatings and Nanostructured Materials, nanoSMat 2005, Aveiro, Portugal, 2005, 80-82
•    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Characterisation of the gradient coatings TiN/(Ti,Al,Si)N/TiN type deposited on sintered tool materials, 2nd International Conference on Heat Treatment and Surface Engi-neering in Automotive Applications, Riva del Garda, Italy, 2005, CD-ROM
•    L.A. Dobrzański, J. Mikuła, K. Gołombek, J. Kopač, M. Soković: Effect of depositing multilayers on properties of the selected cemented carbides, cermets and tool ceramics, Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Tools, ICIT’2005, Velenje, Cejle, Slovenia, 2005, 183-188
•    D. Pakuła, L.A. Dobrzański, S. Skrzypek, K. Gołombek: Tribological and Mechanical Properties of the Hard Wear Resistant Coatings Deposited onto the Nitride Tool Ceramics, Processing and Fabrication of Advanced Materials XIII, Vol. II, Singapore, 2005, 999-1006
•    K. Lukaszkowicz, L.A. Dobrzański, A. Zarychta, L. Cunha: Mechanical properties of multilayer coatings deposited by PVD techniques onto the brass substrate, Proceedings of the 11th International Scientific Conference on the Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science, CAM3S’2005, Gliwice – Zakopane, 2005, 605-610
•    L.A. Dobrzański, A. Kloc, G. Matula, J.M. Contreras, J.M. Torralba: Effect of manufacturing methods on structure and properties of the gradient tool materials with the non-alloy matrix reinforced with the HS6-5-2 type high-speed steel, Proceedings of the 11th International Scientific Conference on the Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science, CAM3S’2005, Gliwice – Zakopane, 2005, 223-228
•    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Struktura i własności złożonych powłok typu TiN+ gradient lub multi (Ti,Al,Si)N + TiN naniesionych na cermetale narzędziowe, Mechanik, Vol. 78/4 (2005) 315-320
•    D. Pakuła, L.A. Dobrzański, K. Gołombek, M. Pancielejko, A. Křiž: Structure and properties of the Si3N4 nitride ceramics with hard wear resistant coatings, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 157-158 (2004) 388-393
•    L.A. Dobrzański, K. Gołombek, J. Kopač, M. Soković: Effect of depositing the hard surface coatings on properties of the selected cemented carbides and tool cermets, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 157-158 (2004) 304-311
•    L.A. Dobrzański, D. Pakuła: Structure and properties of the wear resistant coatings obtained in the PVD and CVD processes on tool ceramics, Inżynieria Materiałowa, Vol. 25/4 (2004) 568-571
•    L.A. Dobrzański, J. Mikuła: Nitride Tool Ceramics Coated with the Thin Wear, Proceedings of 11th International Conference on Composites/Nano Engineering, ICCE-11, South Carolina, USA, 2004, 137-138
•    L.A. Dobrzański, J. Mikuła, J. Kopač, M. Soković: Własności adhezyjne powłok przeciwzużyciowych nanoszonych metodami CVD na różne gatunki tlenkowej ceramiki narzędziowej, XII Międzynarodowa Konferencja „Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie”, Ustroń, 2004, 182-185
•    L.A. Dobrzański, D. Pakuła: Wielowarstwowe i wieloskładnikowe powłoki odporne na ścieranie naniesione na ceramikę narzędziową Si3N4, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, Vol. 71/7-8 (2004) 334-339
    Kloc-Ptaszna, promotor: L.A. Dobrzański: Struktura i własności gradientowych węglikostali spiekanych na osnowie stali szybkotnącej HS6-5-2, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009
•    J. Mikuła, promotor: L.A. Dobrzański: Struktura i własności tlenkowej ceramiki narzędziowej na bazie Al2O3 pokrytej powłokami przeciwzużyciowymi PVD i CVD, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004

27)    KBN Nr 3 T08A 041 30, 2006-2007, Silesian University of Technology, supervision, project manager, completed
•    L.A. Dobrzański, M. Kremzer, A.J. Nowak, A. Nagel: Aluminium matrix composites fabricated by infiltration method, Archives of Material Science and Engineering, Vol. 36/1 (2009) 5-11
•    L.A. Dobrzański, M. Kremzer, A. Nagel: Structure and properties of ceramic preforms based on Al2O3 particles, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 35/1 (2009) 7-13
•    L.A. Dobrzański, M. Kremzer, M. Drak: Modern composite materials manufactured by pressure infiltration method, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 30/2 (2008) 121-128
•    L.A. Dobrzański, M. Kremzer, A. Nagel: Influence of reinforcements shape on the structure and properties of Al-Al2O3 composite materials, Materials Science Forum, Vols. 591-593 (2008) 188-192
•    L.A. Dobrzański, M. Kremzer, A. Nagel: Application of pressure infiltration to the manufacturing of aluminium matrix composite materials with different reinforcement shape, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24/2 (2007) 183-186
•    L.A. Dobrzański, M. Kremzer, K. Gołombek, A. Nagel: Aluminium matrix composites fabricated by pressure infiltration process, Inżynieria Materiałowa, Vol. 28/3-4 (2007) 520-523
•    L.A. Dobrzański, M. Kremzer, A.J. Nowak, A. Nagel: Composite materials based on porous ceramic performs infiltrated by aluminium alloy, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 20 (2007) 95-98
•    L.A. Dobrzański, M. Kremzer: Wytwarzanie materiałów kompozytowych metodą infiltracji ceramicznych szkieletów spiekanych stopem aluminium, IV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo Techniczna – Mechanika i Informatyka, Chmielnicki, Ukraina, 2006, 141-145
•    M. Kremzer, promotor: L.A. Dobrzański: Struktura i własności materiałów kompozytowych o osnowie EN AC-AlSi12 wytwarzanych przez infiltrację ciśnieniową, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008

28)    KBN Nr 3 T08C 048 29, 2005-2007, Silesian University of Technology, supervision, project manager, completed
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała, K. Gołombek, P. Panek, E. Bielańska, P. Zięba: Laser surface treatment of multicrystalline silicon for enhancing optical properties, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 201 (2008) 291-296
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Surface texturing of multicrystalline silicon solar cells, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 31/1 (2008) 77-82
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Laser texturisation in technology of multicrystalline silicon solar cells, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 29/1 (2008) 7-14
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Laser processing of multicrystalline silicon for texturizaton of solar cells, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 191 (2007) 228-231
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała, P. Panek, M. Lipiński, P. Zięba: Application of laser in silicon surface processing, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24/2 (2007) 179-182
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała, J. Konieczny, J. Lelątko: Structure of laser treated multicrystalline silicon wafers, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 21/2 (2007) 69-72
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Processing of silicon surface by Nd:YAG laser, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 17 (2006) 321-324
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Modyfikacja powierzchni krzemowych ogniw słonecznych, IV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo Techniczna – Mechanika i Informatyka, Chmielnicki, Ukraina, 2006, 205-207
•    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Laser texturisation of crystalline silicon for solar cells, Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2005, Gliwice – Wisła, 2005, 127-130
•    Drygała, promotor: L.A. Dobrzański: Wpływ teksturowania laserowego na własności fotowoltaiczne krzemu polikrystalicznego, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008

29)    KBN Nr 3 T08A 078 29, 2005-2007, Silesian University of Technology, supervision, project manager, completed
•    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso: Corrosion resistance of sintered Duplex Stainless Steels in the Salt Fog Spray Test, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 192-193 (2007) 443-448
•    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso: Properties of vacuum sintered duplex stainless steels, Materials Science Forum, Vols. 534-536 (2007) 721-724
•    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso: Influence of sintering parameters on the properties of duplex stainless steel, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 20/1-2 (2006) 231-234
•    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso: Struktura i własności spiekanych stali typu duplex, Inżynieria Materiałowa, Vol. 27/3 (2006) 580-584
•    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso: Corrosion resistance of sintered duplex stainless steel evaluated by electrochemical method, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 17/1-2 (2006) 317-320
•    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso, E.J. Pallavicini: Properties of vacuum sintered Duplex Stainless Steels, Journal of Materials Processing Technology, Vols.162-163 (2005) 86-292
•    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso: Odporność na korozję stali ferrytyczno-austenitycznych wytwarzanych technologią metalurgii proszków, Ochrona przed Korozją, nr 6 (2005) 220-225
•    Z. Brytan, promotor: L.A. Dobrzański: Struktura i własności odpornych na korozję stali ferrytyczno-austenitycznych spiekanych z chłodzeniem konwekcyjnym, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006

30)    KBN Nr 3 T08A 022 27, 2004-2006, Silesian University of Technology, supervision, project manager, completed
•    M. Krupiński, L.A. Dobrzański, J.H. Sokołowski: Microstructure analysis of the automotive Al-Si-Cu castings, Archives of Foundry Engineering, Vol. 8/1 (2008) 71-74
•    L.A. Dobrzański, R. Maniara, J. Sokolowski, W. Kasprzak, M. Krupiński, Z. Brytan: Applications of the artificial intelligence methods for modeling of the ACAlSi7Cu alloy crystallization process, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 192-193 (2007) 582-587
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, R. Maniara, J.H. Sokolowski: Computer aided method for quality control of automotive Al-Si-Cu cast components, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 24/2 (2007) 151-154
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, J.H. Sokołowski, P. Zarychta: The use of neural networks for the classification of casting defect, International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering, Vol. 1/1 (2007) 18-27
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, P. Zarychta, R. Maniara: Analysis of influence of chemical composition of Al-Si-Cu casting alloy on formation of casting defects, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 21/2 (2007) 53-56
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, J.H. Sokolowski: Methodology of automatic quality control of aluminium castings, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 20 (2007) 69-78
•    M. Krupiński, L.A. Dobrzański, J.H. Sokolowski, W. Kasprzak, G. Byczynski: Methodology for automatic control of automotive Al-Si cast components, Materials Science Forum, Vols. 539-543 (2007) 339-344
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, J.H. Sokolowski, P. Zarychta, A. Włodarczyk-Fligier: Methodology of analysis of casting defects, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 18 (2006) 267-270
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, J.H. Sokolowski: Methodology of automatic quality control of Al-Si casting alloys, Proceedings of the 9th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, AMPT 2006, Las Vegas, USA, 2006, CD-ROM
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, J.H. Sokolowski: Methodology of quality assessment of castings from Al-Si, 3rd International Conference on Thermal Process Modelling and Simulation, Budapest, Hungary, 2006, CD-ROM
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, J.H. Sokolowski: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do klasyfikacji wad w odlewach ze stopów Al-Si-Cu, Archiwum Odlewnictwa, Vol. 6/22, (2006) 598-605
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, J. Sokolowski: Metodyka oceny wad odlewniczych w stopach aluminium, Polska metalurgia w latach 2002-2006, Komitet Metalurgii PAN, Kraków, 2006, 699-704
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, J.H. Sokolowski, P. Zarychta, W. Kasprzak: The use of artificial intelligence methods for the identification of casting defects, Proceedings of the 11th International Scientific Conference on the Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science, CAM3S’2005, Gliwice – Zakopane, 2005, 229-233
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, P. Zarychta, J. Sokolowski, W. Kasprzak: Computer assisted classification of flaws identified with the radiographical methods in castings from the aluminium alloys, Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2005, Gliwice – Wisła, 2005, 155-160
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, J.H. Sokolowski: Computer aided classification of flaws occurred during casting of aluminum”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 167/2-3 (2005) 456-462
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, P. Zarychta, J. Sokolowski: Metodyka zautomatyzowanej oceny jakości w odlewach ze stopów aluminium, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej WIPMiFS’55, Częstochowa, 2005, 544-547
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, R. Maniara, J. Sokolowski, W. Kasprzak: Komputerowe wspomaganie klasyfikacji wad identyfikowanych metodami radiograficznymi w odlewach ze stopów aluminium, Procee-dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, 101-108
•    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, R. Maniara, J. Sokolowski, W. Kasprzak: Komputerowe wspomaganie klasyfikacji wad identyfikowanych metodami radiograficznymi w odlewach ze stopów aluminium, Rudy i metale nieżelazne, Vol. 50/5 (2005) 229-236
•    M. Krupiński, promotor: L.A. Dobrzański: Metodyka zautomatyzowanej oceny jakości metalurgicznej odlewniczych stopów Al-Si, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006

27) KNB Nr 3 T08C 049 26, 2004-2005, Silesian University of Technology, supervision, project manager, completed
•    L.A. Dobrzański, M. Drak: Properties of composite materials with polymer matrix reinforced with Nd-Fe-B hard magnetic particles, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 175 (2006) 149-156
•    L.A. Dobrzański, M. Drak, J. Trzaska: Modelling of Magnetic, Mechanical Properties and Corrosive Wear of Hard Magnetic Composite Materials Nd-Fe-B, 3rd International Conference on Thermal Process Modelling and Simulation, Budapest, Hungary, 2006, CD-ROM
•    L.A. Dobrzański, M. Drak, J. Trzaska: Corrosion resistance of the polymer matrix hard magnetic composite materials Nd-Fe-B, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 164-165 (2005) 795-804
•    L.A. Dobrzański, M. Drak: Corrosion resistance of hard magnetic composite materials Nd-Fe-B, Materials Engineering – Materiálové inžinierstvo, Vol. 12/3 (2005) 95-101
•    L.A. Dobrzański, M. Drak: Odporność korozyjna materiałów kompozytowych magnetycznie twardych Nd-Fe-B pokrytych powłokami ochronnymi, Ochrona przed korozją, nr 6 (2005) 226-231
•    L.A. Dobrzański, M. Drak: Protective coatings deposited on hard magnetic composite materials Nd-Fe-B, Proceedings Book. International Conference on Surface, Coatings and Nanostructured Materials, nanoSMat 2005, Aveiro, Portugal, 2005, 100-102
•    L.A. Dobrzański, M. Drak, J. Trzaska: Employment of neural networks for modelling of corrosive wear of hard magnetic composite materials, Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Tools, ICIT’2005, Velenje, Cejle, Slovenia, 2005, 315-320
•    L.A. Dobrzański, M. Drak, J. Trzaska: Corrosion resistance of the polymer matrix hard magnetic composite materials Nd-Fe-B, Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2005, Gliwice – Wisła, 2005, 121-126
•    L.A. Dobrzański, M. Drak: Odporność korozyjna materiałów kompozytowych magnetycznie twardych Nd-Fe-B pokrytych powłokami ochronnymi, Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, 243-248
•    L.A. Dobrzański, M. Drak: Structure and properties of composite materials with polymer reinforced Nd-Fe-B hard magnetic materials, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 157-158 (2004) 650-657
•    L.A. Dobrzański, M. Drak, J. Trzaska: Employment of neural networks for modeling of corrosion wear of hard magnetic composite materials, Inżynieria Materiałowa, Vol. 25/3 (2004) 709-712
•    L.A. Dobrzański, M. Drak: Structure and properties of polymer matrix hard magnetic composite materials Nd-Fe-B, The 3rd International Conference on Materials Processing for Properties and Performance MP3, Singapur, 2004, 896-906
•    M. Drak, promotor: L.A. Dobrzański: Struktura i własności użytkowe materiałów kompozytowych magnetycznie twardych o osnowie polimerowej wzmacnianych nanokrystalicznymi cząstkami Nd-Fe-B z dodatkami metali, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2004

28) KBN Nr 4 T08C 051 25, 2003-2005, Silesian University of Technology, contractor, completed
•    M. Bonek, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, A. Klimpel: Structure and properties of laser alloyed surface layers on the hot-work tool steel, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 175 (2006) 45-54
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel, A. Lisiecki: Comparison of the structures of the hot-work tool steels laser modified surface layers, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 164-165 (2005) 1014-1024
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel: Alloying the X40CrMoV5-1 steel surface layer with tungsten carbide by the use of a high power diode laser, Applied Surface Science, Vol. 247 (2005) 328-332
•    M. Bonek, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, A. Klimpel: Diode laser surface treatment of X40CrMoV5-1 hot-work tool steel, 4th International Conference on Materials Processing for Properties and Performance (MP3), Tsukuba Science City Ibaraki, Japan, 2005, 247-249
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, M. Piec, E. Hajduczek, A. Klimpel: Laser modification of hot-work tool steels gradient layers, Proceedings of the 24th International Congress on Application of Laser & Electro-Optics, ICALEO 2005, Miami, Florida, USA, 2005, CD-ROM
•    L.A. Dobrzański, M. Piec, K. Labisz, A. Lisiecki, A. Klimpel: Effect of laser surface alloying of X38CrMoV5-3 hot work tool steel, Proceedings of the 5th International Conference "THE" Coatings in Manufacturing Engineering, Kallithea – Chalkidiki, Greece, 2005, 435-442
•    L.A. Dobrzański, K. Labisz, M. Piec, A. Klimpel, A. Lisiecki: Influence of vanadium carbide ceramic powder on structure and properties of hot work tool steel alloyed with HPDL laser, Proceedings of the 2nd International Conference on Manufacturing Engineering, ICMEN, Kallithea – Chalkidiki, Greece, 2005, 179-185
•    L.A. Dobrzański, M. Piec, A. Klimpel: Application of high power diode laser for alloying the X38CrMoV5-3 steel surface layer with tungsten carbide, International Conference on Surface, Coatings and Nano-structured Materials, nanoSMat 2005, Aveiro, Portugal, 2005, 243-245
•    M. Bonek, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, A. Klimpel: Tool steel faze transformations in HPDL laser assisted heat treatment, Proceedings Book. International Conference on Surface, Coatings and Nanostructured Materials, nanoSMat 2005, Aveiro, Portugal, 2005, 83-85
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel: Effect of diode laser surface alloying of hot-work tool steel, 2nd International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering in Automotive Applications, Abstracts, Riva del Garda, Italy, 2005, 79
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek: Effect of laser HPDL surface modification of X40CrMoV5-1 hot-work tool steel, 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies, IFHTSE 2005, Pula, Croatia, 2005, 341-347
•    M. Bonek, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, A. Klimpel: Laser modification of surface layer properties of a hot-work tool steel, Proceedings of the 11th International Scientific Conference on the Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science, CAM3S’2005, Gliwice – Zakopane, 2005, 107-110
•    L.A. Dobrzański, M. Piec, K. Labisz, M. Bonek, A. Lisiecki, A. Klimpel: Laser treatment of surface layer over choosen hot work tool steels, Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2005, Gliwice – Wisła, 2005, 183-186
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel, A. Lisiecki: Comparison of the structures of the hot-work tool steels laser modified surface layers, Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2005, Gliwice – Wisła, 2005, 113-116
•    L.A. Dobrzański, M. Piec, K. Labisz, M. Bonek, A. Lisiecki, A. Klimpel: Obróbka laserowa warstwy wierzchniej wybranych stali narzędziowych stopowych do pracy na gorąco, Mechanik, Vol. 78/4 (2005) 351-355
•    M. Bonek, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, A. Klimpel: Characteristics of the Laser Alloyed Hot-work Steels, Processing and Fabrication of Advanced Materials XIII, Vol. II, Singapore, 2005, 1030-1038
•    L.A. Dobrzański, M. Piec, K. Labisz, M. Bonek, A. Lisiecki, A. Klimpel: Obróbka laserowa warstwy wierzchniej wybranych stali narzędziowych stopowych do pracy na gorąco, Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, 187-192
•    M. Bonek, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, A. Klimpel: Charakterystyka warstwy wierzchniej stali narzędziowej stopowej X40CrMoV5-1 do pracy na gorąco stopowanej przy użyciu lasera diodowego dużej mocy, Mechanik, Vol. 78/4 (2005) 344-350
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel: Development of surface layers alloyed by HPDL laser on hot-work tool steel, Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced Materials Processing, ICAMP-3, Melbourne, Australia, 2004, 184-189
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel: The Investigation of Microstructures and Properties of X40CrMoV5-1 Hot Work Tool Steel after Laser Alloying, Proceedings of the 3rd International Conference on Materials Processing for Properties and Performance (MP3), Vol. 3, Singapore, 2004, 886-895
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel: Laser alloyed hot-work tool steels with WC carbides, Proceedings of the 23rd International Congress on Application of Lasers and Electro-Optics, ICALEO 2004, San Francisco, California, USA, 2004, 2001-2010
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel: Structure and properties of surface layers obtained by laser treatment of the hot-work tool steel, Inżynieria Materiałowa, Vol. 25/3 (2004) 564-567
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel: Tribological behaviour of the X40CrMoV5-1 steel alloyed with tungsten carbide using the high power diode laser, International Science Journal “Progressive Technology and Systems in Machine-Building”, Donieck, Ukraine, 2004, 245-249
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel, A. Lisiecki: Application of high power diode laser (HPDL) for alloying of X40CrMoV5-1 steel surface layer by tungsten carbides, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 155-156 (2004) 1956-1963
•    L.A. Dobrzański, M. Bonek, E. Hajduczek, A. Klimpel: Employment of a high power diode laser for alloying the X40CrMoV5-1 steel surface layer with tungsten carbide, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, 207-210
•    E. Jonda, promotor: L.A. Dobrzański: Wpływ laserowego przetapiania i stopowania na strukturę i własności warstw wierzchnich stali X40CrMoV5-1, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007
•    M. Polok, promotor: L.A. Dobrzański: Modelowanie własności laserowo stopowanej stali 55NiCrMoV7 z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006
•    M. Piec, promotor: L.A. Dobrzański: Struktura i własności laserowo przetapianych i stopowanych warstw wierzchnich stali narzędziowej X38CrMoV5-3, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005
•    K. Labisz, promotor: L.A. Dobrzański: Struktura i własności laserowo przetapianych i stopowanych warstw wierzchnich stali narzędziowej 32CrMoV12-28, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005
•    M. Bonek, promotor: L.A. Dobrzański: Struktura i własności warstw wierzchnich uzyskanych w wyniku obróbki laserowej stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003

29) KBN Nr 4 T08A 009 23, 2002-2004, Silesian University of Technology, project manager, completed
•    J. Trzaska, L.A. Dobrzański: Application of neural networks for designing the chemical composition of steel with the assumed hardness after cooling from the austenitising temperature, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 164-165 (2005) 1637-1643
•    W. Sitek, L.A. Dobrzański: Application of genetic methods in materials’ design, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 164-165 (2005) 1607-1611
•    W. Sitek, L.A. Dobrzański, J. Zacłona: The modelling of high-speed steels’ properties using neural networks, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 157-158 (2004) 245-249
•    L.A. Dobrzański, J. Trzaska: Application of neural networks to forecasting the CCT diagram, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 157-158 (2004) 107-113
•    L.A. Dobrzański, J. Trzaska: Application of neural networks for the prediction of continous cooling transformation diagrams, Computational Materials Science, Vol. 30/3-4 (2004) 251-259
•    L.A. Dobrzański, J. Trzaska: Application of neural networks for prediction of critical values of temperatures and time of the supercooled austenite transformations, Journal of Materials Processing Technology, Vols. 155-156 (2004) 1950-1955
•    L.A. Dobrzański, W. Sitek: Application of Neural Networks in Steels’ Chemical Composition Design, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol. 25/2 (2003) 185-188
•    L.A. Dobrzański, W. Sitek, J. Zacłona: Computer simulation of the influence of the alloying elements on secondary hardness of the high-speed steels, Inżynieria Materiałowa, Vol. 25/3 (2004) 506-509
•    L.A. Dobrzański, J. Trzaska: Employment of neural networks for analysis of chemical composition and cooling rate effect on CCT diagrams shape, Inżynieria Materiałowa, Vol. 25/3 (2004) 472-475
•    L.A. Dobrzański, J. Trzaska: Application of Neural Networks for Prediction of Hardness and Volume Fractions of Structural Components in Constructional Steels Cooled from the Austenitizing Temperature, Materials Science Forum, Vols. 437-438 (2003) 359-362
•    J. Trzaska, promotor: L.A. Dobrzański: Metodyka komputerowego modelowania kinetyki przemian austenitu przechłodzonego stali konstrukcyjnych, Praca doktorska (wyróżniona), Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2002