Informacje

Wyróżnienie potwierdzające dobrą współpracę z Pamukkale University w Denizli

Miło mi poinformować, że w trakcie konferencji 16th International Materials Symposium, która odbyła się w terminie 12-14 października 2016 roku w Denizli w Turcji otrzymałem Specjalną Nagrodę potwierdzającą bardzo dobre relacje i owocną dotychczasową współpracę pomiędzy Pamukale University a Politechniką Śląską. [gallery link="file" size="full" ids="2626,2630,2629,2628,2627"]
Więcej

Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Miskolcu (Węgry)

Dear Sirs, With the approval of the Academic Authorities of the University of Miskolc in Hungary, and especially of Prof. Miklos Tisza, a Head of the Department of Mechanical Technology, the Institute of Materials Science and Technology of that University, I have a great pleasure and honour to inform you that ceremony of the granting…
Więcej

Wadliwy regulamin

Szanowni Państwo!   Uprzejmie informuję, że działając w głębokiej trosce o dobro Politechniki śląskiej i Jej Społeczności Akademickiej, z pełnym poszanowaniem dla pryncypiów i zasad prawa oraz z obawy, że popełniany jest duży błąd, który może negatywnie zadecydować o przyszłości Uczelni, w związku z treścią Uchwały Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 18 kwietnia 2016 r.…
Więcej

Decyzja Senatu

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy dzisiaj informacje, że Senat podjął uchwałę (niestety kopia złej jakości za co przepraszam). Musi ona zadziwić i zasępić. Przyznano, że uchwała z listopada ewidentnie zawiera wady. Wobec tego zmieniono tę wadliwą uchwałę. Świadczy o tym jej punkt II. Dziwić musi uwaga, że wchodzi to „począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały”.

Część I uchwały jest jednak kuriozum prawniczym. Senat stanowi prawo zgodnie z aktami wyższych rzędów, w tym przypadku Ustawą, stosownymi Rozporządzeniami Ministra jeśli są, oraz Statutem. Tymczasem napisano, w swobodnym tłumaczeniu na język zrozumiały dla wszystkich, że wprawdzie to nie jest zgodne z prawem (patrz punkt II), ale jest nam wygodniej się tym nie przejmować (patrz punkt I). Kiedyś mówiono o „falandyzacji” prawa, ale wydaje się, że wówczas było w tym mniej dowolności. Trudno to zrozumieć i trudno się z tym pogodzić. Tu chodzi o pryncypia i poszanowanie prawa w ogólności, a nie o spekulacje jaki to może wywierać wpływ na rzeczywistość i domniemanie, że to nie ma większego znaczenia. Gdyby okazało się np., że dotyczy to tylko 5 miejsc elektorskich, zdarzyć by się mogło, że już na tym etapie np. większa liczba zgłoszonych kandydatów na Rektora, a podczas głosowania, co oczywiste, mogliby przesądzić o wyniku wyborów.  Rzeczowe stanowisko i zagrożenia przedstawię po zasięgnięciu profesjonalnej opinii prawnej. Obawiam się, że narażamy nowego Rektora, na mocny zarzut braku umocowania na funkcji, na którą zamierzamy Go wybrać. A to w końcu zaszkodzi nam wszystkim.

Na razie ponownie zacytuję Senekę : „Nie jest błędem go popełnić, lecz w nim tkwić”.  A my staramy się być konsekwentni. Szkoda.