Wyrok ponownie na stronie www.polsl.pl

Ponownie wróciła sprawa niewłaściwego zachowania Prof. Andrzeja Karbownika. Sąd skazał go prawomocnie. Ponadto wobec niewłaściwego wykonania wyroku przez Politechnikę Śląską, Sąd nakazał ponowne ogłoszenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej ( załączeniu). Ponadto, jak wyjaśniło na piśmie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z popełnieniem przestępstwa umyślnego Prof. Andrzej Karbownik został odwołany z funkcji członka Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Comments are closed.