Dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej i aktywności zagranicznej

Prof. Leszek A. Dobrzański rozwija w szerokim zakresie współpracę zagraniczną polskiego środowiska naukowego oraz działania promujące to środowisko na arenie międzynarodowej. Pod Jego kierunkiem zorganizowano kilkadziesiąt ważnych i prestiżowych międzynarodowych konferencji naukowych obecnie o światowym zasięgu, w tym 22-krotnie AMME „Achievements in Mechanical and Materials Engineering”, 19-krotnie CAMS – CAM3S „Contemporary Achievements in Mechanical, Manufacturing and Materials Science”, XIV Konferencji Metaloznawczej AMT’95 „Advanced Materials and Technologies” w roku 1995, oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej AMPT’2005 „Advanced Materials and Processing Technology”, która odbyła się w Polsce, a ponadto wielokrotnie była zorganizowana za granicą, w tym 4-krotnie w Irlandii oraz w Portugalii, Hiszpanii, Malezji, USA, Korei, Bahrajnie, Francji i Turcji, a następna jest planowana w Brazylii, a także trzykrotnie Światowego Kongresu Naukowego „Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technologies” COMMENT’2005, 2007 i 2009, w których to imprezach naukowych zwykle udział bierze kilkuset uczestników z 30-45 krajów świata.

Konferencje te stwarzają wielkie możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej wielu polskim ośrodkom akademickim, a z drugiej strony dają wielką możliwość promocji Polski wśród obywateli wielu krajów, niekiedy bardzo egzotycznych. Jest bardzo aktywny przy organizacji (w ubiegłym roku 15.) International Materials Symposium by Pamukkale University w Denizli w Turcji, jako współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Jest inicjatorem założenia światowej akademii nauk World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, gdzie w powszechnym głosowaniu uczeni z 45 krajów świata wybrali go Prezydentem.

Jest również inicjatorem oraz Prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia naukowego – Association of Computational Materials Science and Surface Engineering. Z Jego inicjatywy organizacje te we współpracy z Komitetem Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk oraz International Federation of Heat Treatment and Surface Engineering wydają miesięcznik „Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering”, którego jest redaktorem naczelnym, rozsyłany do 50 krajów świata, którego dotychczas ukazały się 102 numery z ok. 2100 artykułów naukowych, co stwarza ogromne szanse promocji na arenie międzynarodowej polskich osiągnięć naukowych oraz skupiania na Polsce zainteresowania licznej grupy uczonych zagranicznych. W Szwajcarii wydawano kolejny założony przez Niego dwumiesięcznik naukowy pod patronatem tych organizacji „International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering”, przekształcony następnie w niezależne czasopismo „Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering” wydawane w latach 2009-2010 jako kwartalnik pod auspicjami Association of Computational Materials Science and Surface Engineering.

Z dniem 1.01.2007 roku Władze Polskiej Akademii Nauk powierzyły Mu ponadto funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika „Archives of Materials Science” (poprzednio „Archiwum Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk”) jako organu Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, który przekształcił w wydawany od 8 lat miesięcznik „Archives of Materials Science and Engineering”, zapewniając i temu czasopismu rozsyłanie do ok. 100 najważniejszych Bibliotek Narodowych i Naukowych oraz do indywidualnych odbiorców w 50 krajach Świata, a także referowanie w bazie abstraktów i cytowań Scopus, a ostatnio współpracę z międzynarodowym Wydawnictwem SPRINGER
w Niemczech.

Od 2011 roku jest Redaktorem Naczelnym czasopisma pt. „Open Access Library” wydawanego przez WAMME, publikującego monografie naukowe i zbiory artykułów, w tym również rozprawy habilitacyjne. Obecnie wszystkie trzy czasopisma, których jest redaktorem, są referowanie przez Directory of Open Access Journals. Jest członkiem Editorial Board Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering. Przez kilka lat był również Zastępcą Redaktora Naczelnego „International Journal of Manufacturing Technology and Management”, Redaktorem Europejskim „International Journal of Materials and Product Technology” oraz członkiem Rad i Biur Redakcyjnych „International Journal of Nanomanufacturing”, „International Journal of Microstructure and Materials Properties”, „International Journal of Surface Science and Engineering” w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, „Journal of Materials Processing Technology” w Holandii oraz „Problems of Tribology” na Ukrainie, a także czasopisma naukowego w Rumunii, Bułgarii I Malezji. Stwarza w ten sposób stale i systemowo możliwości publikowania w czasopismach naukowych o światowym obiegu, własnych prac wielkiej rzeszy polskich oraz zagranicznych naukowców.

Prof. Leszek A. Dobrzański został powołany w skład licznych gremiów naukowych, w tym oprócz członkostwa Akademii Nauk Inżynieryjnych Ukrainy i Akademii Nauk Inżynieryjnych Słowacji, jako członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni Naukowych Słowacji, członka Rady ds. Kwalifikacji na Stanowisko Profesora Uniwersytetu w Kuala Lumpur w Malezji, członka zagranicznego Rady Wydziału Budowy Maszyn Vysokiej Skoly Banskiej w Ostrawie, oraz wizytującego członka zagranicznego Rady Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu w Rijece w Chorwacji, członka Komisji ds. tytułu docenta Rady Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu w Żylinie na Słowacji i Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilźnie w Czechach. Niektóre z tych funkcji miały charakter kadencyjny, wobec czego nie pełni ich obecnie.

W czerwcu 2004 roku brał udział w posiedzeniu w Corku w Irlandii i należy do elitarnego grona kreatorów Europejskiego Forum Materiałowego (European Materials Forum). Wielokrotnie był wybierany członkiem Komitetów Programowych wielu cyklicznych między­narodowych Konferencji naukowych (w Irlandii, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Słowenii, Chorwacji, Bośni-Hercegowinie, na Węgrzech, w Bułgarii, Słowacji, Czechach, Ukrainie, Niemczech, Francji, Malezji, Hong Kongu, Japonii, USA, Korei Południowej, Chinach, Brazylii, Bangladeszu, Kanadzie, Singapurze, Bahrajnie, Australii, Turcji, Tunezji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Był wielokrotnie profesorem wizytującym na uniwersytetach: w Dublinie i Corku (Irlandia), Manchesterze i Glasgow (Wielka Brytania), w Horsens (Dania), w Kilonii, Dreźnie, Wuerzburgu, Schweinfurcie, Freibergu (Niemcy), Madrycie, Oviedo (Hiszpania), Bradze, Guimaraes, Lizbonie, Aveiro (Portugalia), Annecy, Saint Etienne (Francja), Turynie, Alessandrii, Udine, Padwie, Pizie, Bolonii, Neapolu, Palermo, Forli (Włochy), Sztokholmie (Szwecja), Ostrawie, Pilźnie (Czechy), Bratysławie, Trnawie, Koszycach, Żilinie (Słowacja), Cluj–Napoca (Rumunia), Budapeszcie, Miszkolcu (Węgry), Ruse, Sofii, Gabrowie (Bułgaria), Rijece (Chorwacja), Lublanie, Mariborze (Słowenia), Lwowie i Chmielnickim (Ukraina), Wilnie (Litwa), Atenach i Patras (Grecja), Denizli (Turcja), Toronto, Vancouver i Windsor (Kanada), Campinas, Sao Paulo, Brazylii, Recife, Ouro Preto, Caxias do Sul, Natale, Ribeirão Preto (Brazylia), Kairze (Egipt), Singapurze (Singapur), Kuala Lumpur (Malezja), Hong Kongu, Qingdao, Xi’an, Pekinie i Szanghaju (Chiny), Seulu i Daejeon (Korea Południowa), Taipei i Hsinchu (Tajwan), Tel Avivie (Izrael), Melbourne i Brisbane (Australia), Auckland (Nowa Zelandia), Las Vegas, Seattle, San Francisco (USA).

Był koordynatorem 12 zakończonych projektów współpracy międzynarodowej CEEPUS (16 uniwersytetów) oraz zakończonego projektu TEMPUS (6 uniwersytetów), a także uczestnikiem 3 zakończonych programów COPERNICUS (po 25-30 uniwersytetów). W ramach programów współpracy europejskiej TEMPUS, CEEPUS, SOCRATES corocznie 20-40 jego współpracowników, doktorantów i studentów w ciągu kilkunastu lat przebywało na nawet kilkumiesięcznych stażach zagranicznych lub na krótkich 1-2 tygodniowych wizytach. Wymienione formy Jego aktywności międzynarodowej mają ważne znaczenie dla rozwoju współpracy polskiego środowiska naukowego z innymi państwami.

Ponadto jest ekspertem Unii Europejskiej w ramach Programu dotyczącego Węgla i Stali.