Stan rodzinny

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M.Dr h.c jest żonaty od ponad 43 lat. Żona Teresa jest magistrem inżynierem urządzeń sanitarnych. Mają troje dzieci. Córka Marzena Kraszewska jest magistrem filologii angielskiej, Córka Anna Dobrzańska-Danikiewicz jest profesorem nauk technicznych , a Syn Lech Dobrzański jest doktorem inżynierem w zakresie inżynierii stomatologicznej. Mają również sześć Wnuczek – Magdalenę Kraszewską, Ewę, Zofię i Helenę Danikiewicz oraz Hannę i Antoninę Dobrzańskie