Książki, podręczniki i skrypty oraz rozdziały w pracach zbiorowych, książkach i monografiach

Zestawienie książek, podręczników i skryptów

1.    L.A. Dobrzański, A. Hudecki, Polymer nanofibers produced by electrospinning applied in regenerative medicine, International OCSCO World Press, Gliwice, Open Access Library, Annal V, 2015, Issue 3, pp. 1-168 (ISBN 978-83-63553-38-8)
2.    L.A. Dobrzański, D. Pakuła, M. Staszuk, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, Struktura i własności wieloskładnikowych powłok na węglikach spiekanych oraz ceramice azotkowej i sialonowej, International OCSCO World Press, Gliwice, Open Access Library, Annal V, 2015, Issue 1, pp. 1-173 (ISBN 978-83-63553-37-1)
3.    L.A. Dobrzański i M. Szczęsna (red. naukowa), praca zbiorowa: Ćwiczenia laboratoryjne z nauki o materiałach, International OCSCO World Press, Gliwice, Open Access Library, Vol. 12 (30), 2013, s. 1-215  (ISBN 978-83-63553-27-2)
4.    L.A. Dobrzański i T. Tański (red. naukowa), praca zbiorowa: Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii materiałowej i nanotechnologii, International OCSCO World Press, Gliwice, Open Access Library, Vol. 10 (28), 2013, s. 1-763  (ISBN 978-83-63553-25-8)
5.    L.A. Dobrzański: Metaloznawstwo opisowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013, pp. 1-814 (ISBN 978-83-7880-160-3)
6.    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz: Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013, pp. 1-492 (ISBN 978-83-7880-077-7)
7.    L.A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012, pp. 1-772 (ISBN 978-83-7880-076-7)
8.    J. Nowacki, L.A. Dobrzański, F. Gustavo, Implanty śródszpikowe w osteosyntezie kości długich, International OCSCO World Press, Gliwice, Open Access Library, Vol. 11 (17), 2012, pp. 1-150 (ISBN 978-83-63553-07-4)
9.    L.A. Dobrzański, G. Matula, Podstawy metalurgii proszków i materiały spiekane, International OCSCO World Press, Gliwice, Open Access Library, Vol. 8 (14), 2012, pp. 1-156 (ISBN 978-83-63553-12-8)
10.    L.A. Dobrzański, T. Tański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, M. Król, S. Malara, J. Domagała-Dubiel, Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn, International OCSCO World Press, Gliwice, Open Access Library, Vol. 5 (11), 2012, pp. 1-319 (ISBN 83-89728-99-0)
11.    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz: Obróbka powierzchni materiałów inżynierskich, International OCSCO World Press, Gliwice, Open Access Library, Vol. 5, 2011, pp. 1-480 (ISBN 83-89728-93-1)
12.    L.A. Dobrzański: Kształtowanie struktury i własności materiałów inżynierskich i biomedycznych, International OCSCO World Press, Gliwice, 2009, pp. 1-174 (ISBN 83-89728-52-4)
13.    L.A. Dobrzański: Podstawy metodologii projektowania materiałowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009, pp. 1-324 (ISBN 978-83-7335-585-9)
14.    L.A. Dobrzański: Niemetalowe materiały inżynierskie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008, pp. 1-406 (ISBN 978-83-7335-516-3)
15.    L.A. Dobrzański: Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008, pp. 1-480 (ISBN 978-83-7335-502-6)
16.    L.A. Dobrzański: Metaloznawstwo opisowe stopów żelaza, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007, pp. 1-370 (ISBN 978-83-7335-461-6)
17.    L.A. Dobrzański: Podstawy kształtowania struktury i własności materiałów metalowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007, pp. 1-322 (ISBN 978-83-7335-437-1)
18.    L.A. Dobrzański: Wprowadzenie do nauki o materiałach, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007, pp. 1-316 (ISBN 978-83-7335-436-4)
19.    L.A. Dobrzański: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydanie II zmienione i uzupełnione, Warszawa, 2006, pp. 1-1600 (ISBN: 83-204-3249-9)
20.    L.A. Dobrzański (red.) i zespół autorów (K. Gołombek, E. Hajduczek, J. Mazurkiewicz, W. Sitek, J. Trzaska i inni): Leksykon materiałoznawstwa. Metale. Polimery. Ceramika. Kompozyty, Wydawnictwo Verlag Dashöfer, Wydanie II, Warszawa, 2004-2014, t. I-VI, pp. ~6000 (ISBN 978-83-910914-1-8)
21.    L.A. Dobrzański: Metalowe materiały inżynierskie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004, pp. 1-888 (ISBN 83-204-3045-3)
22.    L.A. Dobrzański (red.) i zespół autorów (K. Gołombek, E. Hajduczek, J. Mazurkiewicz, W. Sitek, J. Trzaska i inni): Leksykon materiałoznawstwa. Metale. Polimery. Ceramika. Kompozyty, Wydawnictwo Verlag Dashöfer, Warszawa, 1999-2003, t. I-III, pp. ~2000 (ISBN 83-910914-1-4)
23.    L.A. Dobrzański: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2002, pp. 1-1500 (ISBN 83-204-2793-2)
24.    L.A. Dobrzański (red.), W. Sitek, J. Trzaska, K. Gołombek, E. Hajduczek: Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001, Wydanie II zmienione i uzupełnione, pp. 1-1384 (ISBN 83-88000-59-4)
25.    L.A. Dobrzański (red.), W. Sitek, J. Trzaska, K. Gołombek, E. Hajduczek: Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000, pp. 1-1250 (ISBN 83-88000-07-1)
26.    L.A. Dobrzański: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, Wydanie piąte zmienione, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1999, pp. 1-604 (ISBN 83-204-2415-1)
27.    L.A. Dobrzański: Structure and properties of high-speed steels, Zakład Materiałów Narzędziowych i Technik Komputerowych w Metaloznawstwie, Politechnika Śląska, Gliwice, 1998
28.    L.A. Dobrzański: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, Wydanie czwarte poprawione i uzupełnione, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1998, pp. 1-602 (ISBN 83-204-2255-8)
29.    L.A. Dobrzański: Metaloznawstwo i obróbka cieplna, Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1997, pp. 1-488
30.    L.A. Dobrzański, A. Zarychta, E. Hajduczek, M. Ligarski: Obróbka cieplna stali szybkotnących W Mo-V i W-V z dodatkiem Ti, Zakład Materiałów Narzędziowych i Technik Komputerowych w Metaloznawstwie, Politechnika Śląska, Gliwice, 1997, pp. 1-78
31.    L.A. Dobrzański: Technical and economical issues of materials selection, Silesian Technical University, Gliwice, 1997, pp. 1-30
32.    L.A. Dobrzański: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, Wydanie trzecie zmienione i rozszerzone, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996, pp. 1-576 (ISBN 83-204-2085-7 i ISBN 83-204-2086-5)
33.    L.A. Dobrzański: Gegenwärtige Entwicklungstendenzen von gesinterten Werkzeugwerkstoffen, Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg, Schweinfurt, 1995, pp. 1-40
34.    L.A. Dobrzański: Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Wydanie drugie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1995, pp. 1-492
35.    L.A. Dobrzański, A. Zarychta, M. Ligarski, E. Hajduczek: Znaczenie Nb i Ti jako pierwiastków stopowych w stalach szybkotnących W-Mo-V, Zakład Materiałów Narzędziowych i Technik Komputerowych w Metaloznawstwie, Politechnika Śląska, Gliwice, 1994, pp. 1-62
36.    L.A. Dobrzański: Metaloznawstwo i obróbka cieplna stopów metali, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1993, pp. 1-492
37.    L.A. Dobrzański: Metaloznawstwo i obróbka cieplna, Wydanie drugie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, War-szawa, 1993, pp. 1-384 (ISBN 83-02-02397-3)
38.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Marciniak, R. Nowosielski: Metaloznawstwo i obróbka cieplna materiałów narzędziowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1990, s. 1-748 (ISBN 83-204-1006-1)
39.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Marciniak, R. Nowosielski: Obróbka cieplna materiałów narzędziowych, Wydanie trzecie zmienione i rozszerzone, Skrypty Uczelniane Nr 1390, dla studiów podyplomowych, Politechnika Śląska, Gliwice, 1990, s. 1-532
40.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Metody badań metali i stopów. Mikroskopia świetlna i elektronowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1987, s. 1-194 (ISBN 83-204-0823-7)
41.    L.A. Dobrzański, R. Nowosielski: Metody badań metali i stopów. Badania własności fizycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1987, s. 1-246 (ISBN 83-204-0789-3)
42.    L.A. Dobrzański: Metaloznawstwo i obróbka cieplna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1986, s. 1-385 (ISBN 83-02-02397-3)
43.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Metody badań metali i stopów. Badania metalograficzne makroskopowe i na mikroskopie świetlnym. Mikroskopia elektronowa, Skrypty Uczelniane Nr 1270, dla studiów podyplomowych, Politechnika Śląska, Gliwice, 1986, s. 1-236
44.    L.A. Dobrzański, R. Nowosielski: Metody badań metali i stopów. Badania własności mechanicznych i fizycznych, Skrypty Uczelniane Nr 1269, dla studiów podyplomowych, Politechnika Śląska, Gliwice, 1986, s. 1-284
45.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Marciniak, R. Nowosielski: Obróbka cieplna materiałów narzędziowych, Skrypty Uczelniane Nr 1150, dla studiów podyplomowych, Wydanie drugie poprawione, Politechnika Śląska, Gliwice, 1983, s. 1-561
46.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Marciniak, R. Nowosielski: Obróbka cieplna materiałów narzędziowych. Części I-V, Skrypty Uczelniane Nr 1024, dla studiów podyplomowych, Politechnika Śląska, Gliwice, 1982, s. 1-574
47.    L.A. Dobrzański: Metody badań metali i stopów. Cz. I. Badania własności mechanicznych, skrypt dla inżynierów i personelu technicznego laboratoriów, Śląski Ośrodek Doskonalenia Kadr w Gliwicach i Instytut Metaloznawstwa i Spawalnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1978, s. 1-88

Zestawienie rozdziałów w pracach zbiorowych, książkach i monografiach

Wydawnictwa zagraniczne
48.    T. Tański, E. Jonda, K. Labisz, L.A. Dobrzański: Toughness of Laser-Treated Surface Layers Obtained by Alloying and Feeding of Ceramic Powders, in: S. Zhang (ed.), Thin Films and Coatings. Toughening and Toughness Characterization, CRC Press, Boca Raton, 2015, pp. 225-314, in print (ISBN 978-1-4822-2290-6)
49.    L.A. Dobrzański, G. Matula: Powder Injection Molding: Sinter-Hardening, in: R. Colás, G.E. Totten (eds.), Encyclopedia of Iron, Steel, and Their Alloys, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016, pp. 14 (ISBN: 9781466511040)
50.    L.A. Dobrzański, D. Pakuła, M. Staszuk: Chemical Vapor Deposition in Manufacturing, in: A.Y.C. Nee (ed.), Handbook of Manufacturing Engineering and Technology, Springer-Verlag, London, 2015, pp. 2755-2803 (ISBN 978-1-4471-4669-8)
51.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek, K. Lukaszkowicz: Physical Vapor Deposition in Manufacturing, in: A.Y.C. Nee (ed.), Handbook of Manufacturing Engineering and Technology, Springer-Verlag, London, 2015, pp. 2719-2754 (ISBN 978-1-4471-4669-8)
52.    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, T. Tański, E. Jonda, A. Drygała, M. Bonek: Laser Surface Treatment in Manufacturing, in: A.Y.C. Nee (ed.), Handbook of Manufacturing Engineering and Technology, Springer-Verlag, London, 2015, pp. 2677-2717 (ISBN 978-1-4471-4669-8)
53.    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz: Foresight of the Surface Technology in Manufacturing, in: A.Y.C. Nee (ed.), Handbook of Manufacturing Engineering and Technology, Springer-Verlag, London, 2015, pp. 2587-2637 (ISBN 978-1-4471-4671-1)
54.    T. Tański, W. Pakieła, M. Wiśniowski, L.A. Dobrzański: Shaping of Surface Layer Structure and Mechanical Properties After Laser Treatment of Aluminium Alloys, in: A. Öchsner, H. Altenbach (eds.), Mechanical and Materials Engineering of Modern Structure and Component Design, Springer International Publishing, Cham, 2015, pp. 85-96 (ISBN 978-3-319-19442-4)
55.    L.A. Dobrzański, T. Tański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, E. Jonda, M. Bonek, A. Drygała, Structures, properties and development trends of laser surface treated hot-work steels, light metal alloys and polycrystalline silicon, in: J. Lawrence, D. Waugh (eds.), Laser Surface Engineering. Processes and Applications, Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials, Elsevier Ltd, Amsterdam, Boston, Cambridge, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo, 2015, pp. 3-32 (ISBN 9781782420743)
56.    L.A. Dobrzański, W. Borek, J. Mazurkiewicz: Structure and Mechanical Properties of High-Manganese Steels, in: S. Hashmi (ed.): Comprehensive Materials Processing, G.F. Batalha (ed.): Vol. 2: Materials Modeling and Characterization, Elsevier Ltd., 2014, pp. 199-218  (ISBN 978-0-08-096532-1)
57.    L.A. Dobrzański, J. Trzaska, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz: Use of Neural Networks and Artificial Intelligence Tools for Modeling, Characterization, and Forecasting in Material Engineering, in: S. Hashmi (ed.): Comprehensive Materials Processing, G.F. Batalha (ed.): Vol. 2: Materials Modeling and Characterization, Elsevier Ltd., 2014, pp. 161-198  (ISBN 978-0-08-096532-1)
58.    L.A. Dobrzański: The outstanding achievements in the scientific activity of the Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland, in: Y.I. Shalapko and L.A. Dobrzański (ed.): Scientific basis of modern technology: experience and prospects. Monograph, Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, Khmelnitsky, Ukraine, 2011, pp. 545-600  (ISBN 978-966-8776-23-6)
59.    K. Lukaszkowicz, L.A. Dobrzański, J. Sondor, Microstructure, mechanical properties and corrosion resistance of nanocomposite coatings deposited by PVD technology, in: B.S.R. Reddy (ed.), Advances in Diverse Industrial Applications of Nanocomposites, InTech, Rijeka, Croatia, 2011, pp. 1-16  (ISBN 978-953-307-202-9)
60.    L.A. Dobrzański, T. Tański, S. Malara, M. Król, J. Domagała-Dubiel: Contemporary Forming methods of the structure and properties of cast magnesium alloys, in: F. Czerwinski (ed.), Magnesium Alloys – Design, Processing and Properties, InTech, Rijeca, Croatia, 2011, pp. 321-350  (ISBN 978-953-307-520-4)
61.    L.A. Dobrzański, B. Ziębowicz, M. Drak, J. Konieczny: Influence of the structure on the properties of new magnetic composite materials, in: A. Kneissl (ed.), Fortschritte in der Metallographie, Berichte der 12. Internationalen Metallo-graphie-Tagung, Loeben, Austria, Sonderbände der Praktischen Metallographie 38, Werkstoff-Informationsgesellschaft mbH, Frankfurt, 2006, pp. 519-524  (ISBN 3-88355-354-9)
62.    L.A. Dobrzański, K. Labisz, E. Jonda, A. Polok, K. Lukaszkowicz: Comparison of structure and properties of the surface layer of the 32CrMoV12-20 and X40CrMoV5-1 steel alloyed with high power diode laser, A. Kneissl (ed.), Fortschritte in der Metallographie, Berichte der 12. Internationalen Metallographie-Tagung, Loeben, Austria, Sonderbände der Praktischen Metallographie 38, Werkstoff-Informationsgesellschaft mbH, Frankfurt, 2006, pp. 289-296  (ISBN 3-88355-354-9)
63.    L.A. Dobrzański, M. Adamiak: TiN and Ti(C,N) coatings on high-speed steels with Ti addition: their structure and properties, in: G. Petzow (ed.), Fortschritte in der Metallographie, Berichte der 10. Internationalen Metallographie-Tagung, Loeben, Austria, Sonderbände der Praktischen Metallographie 30, DGM Informationsgesellschaft mbH, Frankfurt, Germany, 1999, pp. 569-574  (ISBN 3-88355-280-1)

Wydawnictwa krajowe
64.    L.A. Dobrzański: Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych narzędziowych – zależność własności od technologii i grubości warstw wierzchnich z gradientem składu chemicznego lub fazowego wytwarzanych na narzędziach do różnych zastosowań, w: Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, 2007, s. 130-150 (ISBN 978-83-60768-00-6)
65.    L.A. Dobrzański: Significance of materials science and engineering for advances in design and manufacturing processes, in: B. Skołud, D. Krenczyk (eds.), Computer Integrated Manufacturing Advanced Design and Mana-gement, WNT, Warszawa, 2003, pp. 128-139
66.    Ł. Cieślak (red.), L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Szota i inni: Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa. Cz. III. Stale i stopy w technicznym zastosowaniu, Wydanie drugie, Skrypty Uczelniane Nr 1607 dla I i II roku studiów, Politechnika Śląska, Gliwice, 1991, s. 1-207
67.    Ł. Cieślak (red.), L.A. Dobrzański, E. Hajduczek i inni: Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa. Cz. II. Wpływ składu chemicznego i zabiegów technologicznych na strukturę i własności stopów, Wydanie drugie, Skrypty Uczelniane Nr 1606 dla I i II roku studiów, Politechnika Śląska, Gliwice, 1991, s. 1-265
68.    Ł. Cieślak (red.), L.A. Dobrzański, E. Hajduczek i inni: Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa. Cz. I. Metaloznawcze metody badań, Wydanie trzecie, Skrypty Uczelniane Nr 1605 dla I i II roku studiów, Politechnika Śląska, Gliwice, 1991, s. 1-257
69.    Ł. Cieślak (red.), L.A. Dobrzański, E. Hajduczek i inni: Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa. Cz. I. Metaloznawcze metody badań, Skrypty Uczelniane Nr 1151 dla I i II roku studiów, Wydanie drugie poprawione, Politechnika Śląska, Gliwice, 1984, s. 1-257
70.    Ł. Cieślak (red.), L.A. Dobrzański, E. Hajduczek i inni: Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa. Część III. Stale i stopy w technicznym zastosowaniu, Skrypty Uczelniane Nr 1113, dla I i II roku studiów, Politechnika Śląska, Gliwice, 1983, s. 1-207
71.    Ł. Cieślak (red.), L.A. Dobrzański, E. Hajduczek i inni: Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznawstwa. Część II. Wpływ składu chemicznego i zabiegów technologicznych na strukturę i własności stopów, Skrypty Uczelniane Nr 1112, dla I i II roku studiów, Politechnika Śląska, Gliwice, 1983, s. 1-265
72.    L.A. Dobrzański: Badania metalograficzne makroskopowe, w: Ł. Cieślak (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z metaloznaw-stwa. Część I. Metaloznawcze metody badań, Skrypty Uczelniane Nr 849, Politechnika Śląska, Gliwice, 1979, s. 151-170
73.    L.A. Dobrzański: Próby technologiczne wyrobów hutniczych, w: Ł. Cieślak (red.), Ćwiczenia laboratoryjne z metalo-znawstwa. Część I. Metaloznawcze metody badań, Skrypty Uczelniane Nr 849, Politechnika Śląska, Gliwice, 1979, s. 109-126