Wykaz recenzji dotyczących tytułu i stopni naukowych oraz stanowisk naukowych

Recenzje w sprawie nadania tytułu i godności Doktora Honoris Causa

1.    Dr h.c. Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Wojciechowski, Politechnika Szczecińska, 2003
2.    Dr h.c. Prof. zw. dr hab. inż. Henryk Hawrylak, Politechnika Koszalińska, 2005
3.    Dr h.c. Prof. zw. dr hab. inż. Władysław Włosiński, Politechnika Wrocławska, 2006

Recenzje całokształtu dorobku

4.    Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, Politechnika Śląska, 2012
5.    Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard H. Kozłowski, Politechnika Krakowska, 2013
6.    Dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik Prof. nzw. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, 2013

Recenzje w sprawie przyznania tytułu „Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej”

7.    Prof. zw. dr hab. inż. Jan Adamczyk, Politechnika Śląska, 2005
8.    Prof. zw. dr hab. inż. Józef Gawroński, Politechnika Śląska, 2005
9.    Prof. DSc PhD Eng. Frank William Travis, University of Strathclyde, Glasgow, Szkocja, 2005
10.    Prof. DSc PhD Eng. Saleem Mahammed Sarwar Jang Hashmi, Dublin City University, Dublin, Irlandia, 2005
11.    Prof. DSc PhD Eng. Marcel Hubert Van de Voorde, Delft University of Technology, Delft, Holandia, 2005
12.    Dr h.c. Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Wojciechowski, Politechnika Warszawska, 2005
13.    Prof. zw. dr hab. inż. Danuta Szewieczek, Politechnika Śląska, 2011

Recenzje w sprawie nadania tytułu naukowego profesora

14.    Dr hab. inż. Ewa Majchrzak Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 1996
15.    Dr hab. inż. Adam Hernas Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 1999
16.    Dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2000
17.    Dr hab. inż. Wilhelm Józef Gorecki Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2002
18.    Dr hab. inż. Marian Żenkiewicz Prof. nzw. A. B., Politechnika Śląska, 2002
19.    Dr hab. inż. Ludwik Błaż Prof. nzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2004
20.    Dr hab. inż. Danuta Szewieczek Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2004
21.    Dr hab. inż. Ewa Benko Prof. nzw. ATH, Politechnika Śląska, 2005 (Kandydatka zmarła w trakcie postępowania)
22.    Dr hab. inż. Stanisław Król Prof. nzw. Pol. Op., Politechnika Śląska, 2006 (Kandydat zmarł w trakcie postępowania)
23.    Dr hab. inż. Klaudiusz Lenik, Prof. nzw. Pol. Lub., Politechnika Śląska, 2006
24.    Dr hab. inż. Maria Richert Prof. nzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2007
25.    Dr hab. Marian Surowiec Prof. nzw. U. Śl., Uniwersytet Śląski, 2008
26.    Dr hab. inż. Ryszard Nowosielski Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2008
27.    Dr hab. inż. Gabriel Wróbel Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2009
28.    Dr hab. inż. Jan Szajnar Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2009
29.    Dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2010
30.    Dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak Prof. nzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2010
31.    Dr hab. inż. Radosław Grzymkowski Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2011
32.    Dr hab. inż. Lucyna Jaworska Prof. nzw. UP, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2011
33.    Dr hab. inż. Andrzej Kazimierz Lis, Prof. nzw. Pol. Cz., Politechnika Częstochowska, 2011
34.    Dr hab. inż. Piotr  Niedzielski, Prof. nzw. Pol. Ł., Politechnika Łódzka, 2012
35.    Dr hab.Marta Krzesińska Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2012
36.    Dr hab. inż. Tomasz Lipiński, Prof. nzw. UWM, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, 2012
37.    Dr hab. inż. Gilmar Ferreira Batalha, Prof. Uniwersytetu w Sao Paulo w Brazylii, Politechnika Śląska, 2012
38.    Dr hab. Konrad Szaciłowski Prof. nzw. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2013
39.    Dr hab. inż. Józef Jasiński, Prof. nzw. Pol. Cz., Politechnika Częstochowska, 2013
40.    Dr hab. inż. Mirosław Cholewa Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2013
41.    Dr hab. n. med. Jacek Kasperski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2013
42.    Dr hab. Jan Weszka Prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2014
43.    Dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik Prof. nzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Politechnika Śląska, 2014
44.    Dr. Ing. Antonín Kříž Doc. in the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, 2014

Recenzje rozpraw i postępowań habilitacyjnych

45.    Dr inż. Maria Richert, Struktura i mechaniczne skutki lokalizacji odkształcenia w Al 99,992 i AlMg5 w zakresie dużych odkształceń, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 1995
46.    Doc. dr inż. Boris Tomov, Wkład do teoretycznych podstaw formowania dokładnościowego, Uniwersytet w Ruse, Bułgaria, 2000
47.    Dr inż. Ryszard Nowosielski, Eksplikacja efektu minimalnej  plastyczności mosiądzów jednofazowych, Politechnika Śląska, 2000
48.    Dr inż. Witold Krajewski, Kształtowanie struktury stopów Zn-Al dodatkiem zaprawy Zn-Ti, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2002
49.    Dr inż. Stanisław Łopata, Trwałość wysokociśnieniowych rurociągów parowych, Politechnika Krakowska, 2002
50.    Doc. dr inż. Rushko Shishkov, Próżniowo-dyfuzyjne naparowanie, Uniwersytet w Ruse, Bułgaria, 2004
51.    Dr inż. Andrzej Pusz, Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtór-nej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu, Politechnika Śląska, 2005
52.    Dr inż. Mirosław Cholewa, Kinetyka krzepnięcia kompozytów dyspersyjnych, Politechnika Śląska, 2005
53.    Dr inż. Józef Stabik, Wybrane problemy reologii uplastycznionych polimerów napełnionych, Politechnika Śląska, 2005
54.    Dr inż. Janusz Richter, Strukturalne czynniki mikrościerania i dekohezji stopów narzędziowych o zróżnicowanej fazie dyspersyjnej, Politechnika Śląska, 2005
55.    Dr inż. Janusz Ćwiek, Niszczenie wodorowe stali spawalnych o wysokiej wytrzymałości, Politechnika Śląska, 2007
56.    Dr inż. Tomasz Babul, Zjawiska fizyczne w procesie natryskiwania detonacyjnego powłok, Politechnika Szcze-cińska, 2007
57.    Dr inż. Joanna Karwan-Baczewska, Spiekane stopy na bazie proszku żelaza modyfikowane borem, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2009
58.    Dr inż. Adam Grajcar, Struktura stali C-Mn-Si-Al kształtowana z udziałem przemiany martenzytycznej indukowanej odkształceniem plastycznym, Politechnika Śląska, 2010
59.    Dr inż. Kazimierz Piszczek, Żelowanie suspensyjnego, nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu), Politechnika Śląska, 2010
60.    Dr inż. Jerzy Mendakiewicz, Identyfikacja parametrów krzepnięcia stopów odlewniczych na przykładzie żeliwa szarego, Politachnika Śląska, 2011
61.    Dr inż. Tomasz Oczkowicz, Kształtowanie własności wyrobów profilowych w niekonwencjonalnych procesach walcowania i ciągnienia, Politechnika Śląska, 2012,
62.    Dr inż. Maciej Rojek, Metodologia badań diagnostycznych warstwowych materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej, Politechnika Śląska, 2012
63.    Dr inż. Bogdan Pawłowski, Temperatury krytyczne w stalach, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2012
64.    Dr inż. Tomasz Babul, Podstawy procesu natryskiwania detonacyjnego powłok NiCrBSi i WC/Co, Politechnika Warszawska, 2012
65.    Dr Marcin Nabiałek, Wytwarzanie oraz właściwości stopów amorficznych i nanokrystalicznych na bazie żelaza, Politechnika Częstochowska, 2012
66.    Dr inż. Piotr Bała, Stopy z układu Ni-Ta-Al-M o dużej zawartości węgla, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2012
67.    Dr inż. Krzysztof Luksa, Przydatność sygnałów emitowanych przez elektryczny łuk spawalniczy do diagnozowania procesu spawania MAG, Politechnika Śląska, 2012
68.    Dr inż. Grzegorz Chladek, Materiały nanokompozytowe ulepszane nanosrebrem na długoczasowe miękkie podścielenia protez stomatologicznych, Politechnika Śląska, 2012
69.    Dr inż. Jarosław Żmudzki, Uwarunkowania materiałowe wydolności czynnościowej całkowitych osiadających protez zębowych, Politechnika Śląska, 2012
70.    Dr inż. Jacek Sawicki, Modelowanie układów wielofazowych w zagadnieniach inżynierii materiałowej, Politechnika Łódzka, 2013
71.    Dr inż. Bogdan Pawłowski, Temperatury krytyczne w stalach, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2013
72.    Dr inż. Krzysztof Janerka, Oddziaływanie nawęglaczy na strukturę i właściwości żeliwa, Politechnika Śląska, 2013
73.    Dr inż. Elżbieta Kalinowska-Ozgowicz, Strukturalne i mechaniczne czynniki umocnienia i rekrystalizacji stali z mikrododatkami odkształcanych plastycznie na gorąco, Politechnika Śląska, 2013
74.    Dr inż. Emilia Stańczyk-Wołowiec, Komputerowe projektowanie procesów obróbki cieplnej, Politechnika Łódzka, 2014
75.    Dr Katarzyna Oźga, Nowe materiały kompozytowe dla optoelektroniki; zastosowanie obróbki laserowej do modyfikacji ich właściwości, Politechnika Śląska, 2014
76.    Dr inż. Jerzy Andrzej Stępień, Technologiczne i użytkowe charakterystyki stali przeznaczonych na korpusy silników rakietowych, Politechnika Śląska, 2014
77.    Dr inż. Daniel Pakuła, Forming of the surface structure and properties of tool‘s ceramic inserts with improved abrasion resistance, University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic, 2014
78.    Dr inż. Andrzej Romański, Rozwój materiałów osnowy w narzędziowych spiekach metaliczno-diamentowych, Akademia Górniczo-Hutnicza, 2015
79.    Dr Piotr Rytlewski, Procesy fizykochemiczne zachodzące w materiałach polimerowych pod wpływem promieniowania laserowego: zmiana właściwości adhezyjnych oraz przygotowanie powierzchni do metalizowania, Politechnika Śląska, 2015

Recenzje prac doktorskich

80.    Mgr inż. Han Fuling, Analiza kosztów produkcji i modele sterowania ich wartością w przemyśle hutniczym, Promotor – Prof. dr hab. inż. Józef Bendkowski, Politechnika Śląska, 1994
81.    Mgr inż. Michał Strach, Struktura i własności stali krzemowych oceniane na podstawie badań stopów modelowych o różnym stopniu krzemu i węgla, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 1995
82.    Mgr inż. Andrzej Winiowski, Badania możliwości zastosowania spoiw ołowiowo-kadmowych do lutowania miękkiego stali ocynkowanej, Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, Politechnika Śląska, 1995
83.    Mgr inż. Alicja Jędrzejewska-Strach, Wpływ manganu na kinetykę przemian fazowych, strukturę i własności stopów modelowych stali konstrukcyjnej, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 1995
84.    Mgr inż. Mirosław Dubiel, Przemiany fazowe w stopach modelowych z Cr imitujących osnowę zahartowanych stali konstrukcyjnych i nierdzewiejących, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 1996
85.    Mgr inż. Kazimierz Bolanowski, Zachowanie się stali konstrukcyjnych mikrostopowych na przykładzie 10G2VNb, w warunkach podwyższonych temperatur, Promotor – Prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski, Politechnika Krakowska, 1996
86.    Mgr inż. Mirko Soković, Structure and properties of the TiN and TiZrN PVD-coated tool cermets, Promotor – Prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Politechnika Śląska, 1997
87.    Mgr inż. Zbigniew Piec, Tarcie i zużycie ścierne w warunkach temperatur kriogenicznych, wysokich naprężeń dociskających i próżni – na przykładzie węzłów ciernych w reaktorach termonuklearnych, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, Politechnika Szczecińska, 2000
88.    Mgr inż. Krystian Meka, Wpływ azotu w mieszance osłonowej łuku spawalniczego GMA na jakość połączeń ze stali dupleks, Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, Politechnika Śląska, 2000
89.    Mgr inż. Anna Poznańska, Żywotność łopatek silników lotniczych ze stopu EI-867 w aspekcie odkształcenia niejednorodnego i zmian strukturalnych, Politechnika Rzeszowska, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, 2000
90.    Mgr inż. Marek Opiela, Wpływ warunków obróbki cieplno-mechanicznej na przemiany fazowe austenitu i własności mechaniczne stali Cr-Mo z mikrododatkami Nb i B ulepszonej cieplnie, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk, Politechnika Śląska, 2000
91.    Mgr inż. Tadeusz Hładki, Wpływ walcowania wygładzającego na zachowanie się warstwy cynku i rdzenia stalowego w blachach ocynkowanych ogniowo, Promotor – Prof. dr hab. inż. Wilhelm Gorecki, Politechnika Śląska, 2001
92.    Mgr inż. Sabina Lesz, Kształtowanie struktury nanokrystalicznej przez kontrolowaną krystalizację amorficznego stopu typu Fe-Hf-B, Promotor – Prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek, Politechnika Śląska, 2001
93.    Mgr inż. Aleksander Lisiecki, Spawanie laserem diodowym blach stalowych ocynkowanych, Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, Politechnika Śląska, 2001
94.    Mgr inż. Santina Topolska, Wpływ rodzaju materiałów elektrodowych na ich trwałość w procesach elektrochemicznych, Promotor – Prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Politechnika Śląska, 2002
95.    Mgr inż. Damian Janicki, Napawanie laserowe proszkowe laserem diodowym dużej mocy stali narzędziowej, Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, Politechnika Śląska, 2003
96.    Mgr inż. Artur Czupryński, Analiza procesów metalurgicznych zachodzących w czasie spawania impulsowego metodą GMA w osłonie gazów aktywnych, Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Gruszczyk, Politechnika Śląska, 2003
97.    Mgr inż. Adam Grajcar, Kształtowanie struktury i własności mechanicznych wyrobów ze stali konstrukcyjnych mikrostopowych w modelowanych procesach obróbki cieplno-mechanicznej, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk, Politechnika Śląska, 2003
98.    Mgr inż. Aneta Kania, Metodyka optymalizacji materiałowych procesów technologicznych ze względu na kryteria środowiskowe, Promotor – Prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski, Politechnika Śląska, 2004
99.    Mgr inż. Bogusław Ziębowicz, Struktura i własności materiałów kompozytowych złożonych z nanokrystalicznych proszków stopu Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 i polietylenu, Promotor – Prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek, Politechnika Śląska, 2004
100.    Mgr inż. Adam Kokosza, Wpływ austenitu szczątkowego na odporność na pękanie stali, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2004
101.    Mgr inż. Tadeusz Poloczek, Krystalizacja stopu amorficznego typu Ni68,7Cr6,6Fe2,65Si7,8B14C0,25, Promotor – Prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski, Politechnika Śląska, 2004
102.    Mgr inż. Tatiana Karkoszka, Modelowanie wybranych procesów technologii drutu stalowego z uwzględnieniem polityki jakości i ochrony środowiska, Promotor – Prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek, Politechnika Śląska, 2004
103.    Mgr inż. Monika Kciuk, Wpływ obróbki plastycznej i cieplnej na odporność korozyjną wybranych stopów aluminium typu Al-Mg i Al-Mg-Si, Promotor – Prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Politechnika Śląska, 2004
104.    Mgr inż. Aleksandra Baron, Korozja elektrochemiczna amorficznych i nanokrystalicznych stopów Fe78Si9B13 oraz Fe73,5Si13,5B9Nb3Cu, Promotor – Prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek, Politechnika Śląska, 2004
105.    Mgr inż. Łukasz Wierzbicki, Diagnostyka ultradźwiękowa stopnia degradacji wytrzymałości materiałów kompozytowych, Promotor – Prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel, Politechnika Śląska, 2004
106.    Inż. Piotr Wróbel, Uszlachetnianie powierzchni odlewów staliwnych kompozytową warstwą stopową w procesie odle-wania, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jan Szajnar, Politechnika Śląska, 2004
107.    Mgr inż. Monika Spilka, Zastosowanie modelu zrównoważonej technologii do analizy i modernizacji technologii materiałowych, Promotor – Prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski, Politechnika Śląska, 2004
108.    Mgr inż. Paweł Gramatyka, Kształtowanie własności magnetycznych polimerowych kompozytów wypełnionych nanokrystalicznymi proszkami stopów żelaza, Promotor – Prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski, Politechnika Śląska, 2005
109.    Mgr inż. Katarzyna Pawlik, Struktura krystaliczna i właściwości magnetyczne stopów Pr-Fe i Nd-Fe o dużej zawartości żelaza, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki, Politechnika Częstochowska, 2005
110.    Mgr inż. Tomasz Kik, Sterowanie procesem napawania laserem diodowym dużej mocy z materiałem dodatkowym w postaci drutu, Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, Politechnika Śląska, 2005
111.    Mgr inż. Małgorzata Szymiczek, Reointarsja ciągnionych rur polietylenowych w rekonstrukcji sieci przesyłowych, Promotor – Prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel, Politechnika Śląska, 2005
112.    Mgr inż. Mirosław Pietrzyk, Korozja ekranowych rur kotłowych w warunkach spalania niskoemisyjnego, Promotor – Prof. dr hab. inż. Stanisław Król, Politechnika Opolska, 2005
113.    Mgr inż. Wirginia Pilarczyk, Struktura i własności wybranych stopów Fe-C wytwarzanych metodą mechanicznej syntezy, Promotor – Prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski, Politechnika Śląska, 2006
114.    Mgr inż. Tomasz Fiszer, Odporność erozyjna wybranych metali drążonych z wykorzystaniem promieniowania laserowego, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jerzy Zimny, Politechnika Śląska, 2006
115.    Mgr inż. Piotr Putyra, Wpływ kobaltu na żarowytrzymałość stali energetycznych, Promotor – Prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski, Politechnika Krakowska, 2006
116.    Mgr inż. Beata Krupińska, Optymalizacja wybranych procesów technologicznych ze względu na kryterium ich efektywności, Promotor – Prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek, Politechnika Śląska, 2006
117.    Mgr inż. Piotr Bała, Kinetyka przemian fazowych przy odpuszczaniu i jej wpływ na własności stali, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jerzy Pacyna, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2007
118.    Mgr inż. Tomasz Wróbel, Modyfikacja aluminium z udziałem pola elektromagnetycznego, Promotor – Prof. dr hab. inż. Jan Szajnar, Politechnika Śląska, 2007
119.    Mgr inż. Agnieszka Rzeźnikiewicz, Sterowanie jakością procesu napawania zrobotyzowanego drutem proszkowym cermetalowym Ni-WC, Promotor – Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, Politechnika Śląska, 2007
120.    Mgr Jacek Michniowski, Faza krystaliczna polipropylenu i kompozytu polipropylen-włókno szklane w świetle badań metodą EPR, Promotor – Prof. dr hab. Włodzimierz Zapart, Politechnika Częstochowska, 2007
121.    Mgr inż. Natalia Wolańska, Ciągliwość na gorąco stali niskowęglowej, Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Lis, Politechnika Częstochowska, 2008
122.    Mgr Piotr Rytlewski, Laserowe modyfikowanie warstwy wierzchniej wybranych materiałów polimerowych, Promotor – Prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz, Politechnika Śląska, 2008
123.    Mgr inż. Maria Dziuba, Wpływ czynników technologicznych wytwarzania na strukturę odlewów szkieletowych, Promotor – Prof. dr hab. inż. Mirosław Cholewa, Politechnika Śląska, 2009
124.    Mgr inż. Emilia Stańczyk-Wołowiec, Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w rozwoju i technicznej realizacji procesów inżynierii powierzchni, Promotor – Prof. dr hab. inż. Piotr Kula, Politechnika Łódzka, 2009
125.    Mgr inż. Józef Richert, Wpływ składników dodatkowych na właściwości nanokompozytów polilaktydowych, Promotor – Prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz, Politechnika Śląska, 2010
126.    Mgr inż. Rafał Babilas, Struktura i własności masywnych szkieł metalicznych na osnowie żelaza, Promotor – Prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski, Politechnika Śląska, 2010
127.    Mgr inż. Ziemowit Wilk, Technologie napawania i przetapiania laserowego wad powierzchniowych odlewów z nadstopu niklu Inconel 713C, Promotor – Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Klimpel, Politechnika Śląska, 2010
128.    Mgr inż. Adam Gilewicz, Wielowarstwowe twarde pokrycia na bazie azotku chromu z dodatkiem węgla w zastosowaniu do narzędzi do obróbki drewna, Promotor – Prof. nzw. PK dr hab. inż. Jerzy Ratajski, Politechnika Koszalińska, 2010
129.    Mgr inż. Sebastian Pawlak, Termograficzna metoda oceny rozkładu udziału włókien w kompozytach epoksydowo-węglowych, Promotor – Prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel, Politechnika Śląska, 2010
130.    Mgr Tomasz Jakubowski, Analiza odmian węgla w materii pozaziemskiej, Promotor – Prof. dr hab. Stanisław Mitura, Politechnika Łódzka, 2010
131.    Mgr inż. Barbara Grzegorczyk, Efekt Portevin-Le Chatelier w monokrystalicznym stopie Cu-Zn odkształcanym w temperaturze podwyższonej, Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz prof. nzw. Pol. Śl., Poli-technika Śląska, 2010
132.    Mgr inż. Piotr Sakiewicz, Identyfikacja efektu temperatury minimalnej plastyczności w stopie CuNi25, Promotor – Prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski, Politechnika Śląska, 2011
133.    Mgr inż. Andrzej S. Klimpel, Struktura i własności płyt ściernych napawanych łukowo drutem proszkowym samoosłonowym, Promotor – Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski, Politechnika Śląska, 2011
134.    Mgr Rafał Malinowski, Wpływ sieciowania fizycznego i chemicznego na właściwości polilaktydu, Promotor – Prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz, Politechnika Śląska, 2012
135.    Mr. Nguyen Thang Xiem Eng., The potential applications of geopolymer materials in waste processing, Supervisor – Prof. Petr Louda C.Sc., Eng., Technical University in Liberec, Czech Republic, 2012
136.    Mgr inż. Barbara Hajduk, Badanie morfologii i własności fizycznych cienkich warstw poliazometin, Promotor – Dr hab. Jan Weszka prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2012
137.    Mgr inż. Katarzyna Michalik, Strukturalne uwarunkowania własności wytrzymałościowych przewodów rurowych wytłaczanych z polietylenu dużej gęstości, Promotor – Dr hab. Andrzej Pusz prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2012
138.    Mgr inż. Paweł Jarka, Własności optoelektroniczne aktywnych warstw organicznych PVD ogniw fotowoltaicznych, Promotor – Dr hab. Jan Weszka prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2013
139.    Mgr inż. Agnieszka Kaczmarek, Nanotubularne warstwy tlenkowe na stopie Ti6Al4V jako matryce elektrochemicznego biosensora, Promotor – Dr hab. inż. Elżbieta Krasicka-Cydzik prof. nzw. UZ, Politechnika Śląska, 2013
140.    Mgr inż. Monika Chomiak, Własności epoksydowych kompozytów gradientowych z cząstkami węgla kamiennego, Promotor – Dr hab. inż. Józef Stabik prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2013
141.    Mgr inż. Anna Januszka, Identyfikacja procesu krzepnięcia masywnego szkła metalicznego Fe36Co36B19,2Si4,8Nb4, Promotor – Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski, Politechnika Śląska, 2013
142.    Mgr inż. Agnieszka Kurc-Lisiecka, Kształtowanie struktury i tekstury metastabilnego austenitu stali X5CrNi18-10 w procesie odkształcenia plastycznego na zimno, Promotor – Dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2014
143.    Dr Sebastian Gnapowski, Ozone generation characteristics using a rotating electrode, Promotor – Prof. Chobei Yamabe w Saga University w Japonii, Politechnika Śląska, 2015
144.    Mgr inż. Kamil Kiera-Beleć, Ultradrobnoziarnista stal dwufazowa, Promotor – Prof. dr hab. inż. Andrzej Lis, Politechnika Częstochowska, 2015
145.    Mr. Sata Amit Vinodbhai, Prediction and Analysis of Defects and Mechanical Properties of Investment Casting, Supervisor – Prof. Dr. Bhallamudi Ravi, Indian Institute of Technology, Bombay, India, 2015
146.    Mgr inż. Paweł Nuckowski, Wpływ warunków naprzemiennego gięcia na strukturę i własności stopu CuSn6, Promotor – Dr hab. inż. Waldemar Kwaśny prof. nzw. Pol. Śl., Politechnika Śląska, 2015

Recenzje w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego

147.    Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki, Politechnika Szczecińska, 2000
148.    Prof. dr hab. inż. Ryszard Kozłowski, Politechnika Krakowska, 2000
149.    Assoc. Prof. PhD Eng. Anna Dollar, Miami University, Oxford, USA, 2003
150.    Assoc. Prof. PhD Eng. Muhammad Wahab, Louisiana State University, Baton Rouge, USA, 2003
151.    Assoc. Prof. PhD Eng. Madya Shamsuddin Sulaiman, University Putra Malaysia, Selangor, Malezja, 2004
152.    Prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek, Politechnika Śląska, 2007
153.    Prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Politechnika Krakowska, 2009
154.    Prof. dr hab. inż. Maria Richert, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2010
155.    Assoc. Prof. PhD Eng. Mirko Soković, University of Ljubljana, Slovenia, 2010

Recenzje w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego

156.    Dr hab. inż. Maria Richert, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 1998
157.    Dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Politechnika Śląska,1999
158.    Dr hab. inż. Andrzej Kazimierz  Lis, Politechnika Częstochowska, 1999
159.    Dr hab. inż. Stanisław Król, Politechnika Opolska, 2001
160.    Dr hab. inż. Ryszard Nowosielski, Politechnika Śląska, 2002
161.    Prof. dr hab. inż. Boris Tomov, Politechnika Śląska, 2003
162.    Dr hab. inż. Jan Szajnar, Politechnika Śląska, 2004
163.    Dr hab. inż. Zbigniew Rdzawski, Politechnika Śląska, 2005
164.    Dr hab. inż. Gabriel Wróbel, Politechnika Śląska, 2005
165.    Dr hab. inż. Wojciech Ozgowicz, Politechnika Śląska, 2007
166.    Dr hab. inż. Mirosław Cholewa, Politechnika Śląska, 2007
167.    Dr hab. inż. Jan Weszka, Politechnika Śląska, 2007
168.    Dr hab. inż. Andrzej Pusz, Politechnika Śląska, 2007
169.    Dr hab. inż. Jerzy Stobrawa, Politechnika Śląska, 2007
170.    Dr hab. inż. Józef Stabik, Politechnika Śląska, 2007
171.    Dr hab. inż. Stanisław Skrzypek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2010

Recenzje w sprawie mianowania na stanowisko docenta

172.    Dr inż. Jadwiga Tyrlik-Held, Politechnika Śląska, 2007