Zestawienie artykułów w języku polskim w materiałach konferencyjnych

Materiały konferencji zagranicznych
1332.    K. Gołombek, L.A. Dobrzański, P. Palcek: Przeciwzużyciowe powłoki nanoszone na węgliki spiekane i cermetale, Degradacia konstrukcnych materialov 2013. XIII. vedecka konferencia so zahranicnou ucast'ou, Zuberec - Rohace, Slovak Republic, 2013, s. 147-152
1333.    L.A. Dobrzański, A. Pusz, A.J. Nowak: Implanty wewnątrzustrojowe. Wady powierzchniowe w materiałach kompozytowych do implantów wewnątrzustrojowych, Materiały kompozytowe. Ludzie, Innowacje, Technologie, 1, 2012, s. 48-52
1334.    A. Śliwa, L.A. Dobrzański: Komputerowa symulacja naprężeń w projektach powłok uzyska¬nych w procesie PVD, VIII Ukraïns΄ko-Pol΄s΄ka Konferencìâ Molodih Naukovcìv „Mehanìka ta Ìnfor¬matika”, Tezi naukovih prac΄, (VIII Ukraińsko-Polska Konferencja Młodych Nauko¬wców, Mechanika i Informatyka, Materiały Ukraińsko-Polskiej Konferencji Naukowej), Chmielnicki, Ukraina, 2011, pp. 201-202
1335.    L.A. Dobrzański, M. Król: Wpływ szybkości chłodzenia na proces krystalizacji stopu MB MgAl6Zn3, VIII Ukraïns΄ko-Pol΄s΄ka Konferencìâ Molodih Naukovcìv „Mehanìka ta Ìnfor¬matika”, Tezi naukovih prac΄, (VIII Ukraińsko-Polska Konferencja Młodych Nauko¬wców, Mechanika i Informatyka, Materiały Ukraińsko-Polskiej Konferencji Naukowej), Chmielnicki, Ukraina, 2011, pp. 160-161
1336.    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Modyfikacja powierzchni krzemowych ogniw słonecznych, IV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo Techniczna – Mechanika i Informatyka, Chmielnicki, Ukraina, 2006, s. 205-207
1337.    M. Bonek, L.A. Dobrzański: Wpływ wiązki lasera HDPL na strukturę i własności warstwy wierzchniej stali narzędziowej, IV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo Techniczna – Mechanika i Informatyka, Chmielnicki, Ukraina, 2006, s. 190-196
1338.    L.A. Dobrzański, M. Kremzer: Wytwarzanie materiałów kompozytowych metodą infiltracji ceramicznych szkieletów spiekanych stopem aluminium, IV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo Techniczna – Mechanika i Informatyka, Chmielnicki, Ukraina, 2006, s. 141-145
1339.    L.A. Dobrzański, J. Mikuła, D. Pakuła, K. Gołombek: Struktura i własności tlenkowych materiałów ceramicznych z powłokami PVD i CVD, IV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo Techniczna – Mechanika i Informatyka, Chmielnicki, Ukraina, 2006, s. 113-118
1340.    L.A. Dobrzański, A. Śliwa: Komputerowa symulacja naprężeń własnych dwuwarstwowych powłok Ti+TiC uzyskanych w procesie PVD, IV Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo Techniczna – Mechanika i Informatyka, Chmielnicki, Ukraina, 2006, s. 76-80
1341.    L.A. Dobrzański, M. Piec, K. Labisz, A. Klimpel: Wpływ parametrów przetapiania i stopo¬wania laserowego na strukturę i własności warstw gradientowych (Influence of laser melting and alloying parameters on structure and properties of the gradient layers), 4th International Conference Coating and Layers 2005, Demanovska Dolina, Slovak Republic, 2005, s. 34-39
1342.    L.A. Dobrzański, D. Pakuła, A. Križ, M. Soković: Własności skrawne ceramiki narzędziowej na bazie Si3N4 pokrywanej powłokami CVD (Cutting properties of the ceramic tool materials based on Si3N4 coated CVD coatings), 4th International Conference Coatings and Layers 2005, Demanovska Dolina, Slovak Republic, 2005, s. 30-33
1343.    L.A. Dobrzański, K. Labisz, M. Piec, A. Klimpel: Wpływ parametrów przetapiania i stopo¬wania na strukturę i własności gradientowej warstwy wierzchniej stali narzędziowej do pracy na gorąco przy użyciu proszku węglika wolframu, 4th International Conference Coatings and Layers 2005, Demanovska Dolina, Slovak Republic, 2005, s. 24-29
1344.    M. Bonek, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, A. Klimpel: Stopowanie stali narzędzio¬wej stopowej do pracy na gorąco laserem HPDL (HPDL laser surface alloying of X40CrMoV5-1 hot-work tool steel), 4th International Conference Coatings and Layers 2005, Demanovska Dolina, Slovak Republic, 2005, s. 19-23
1345.    M. Bonek, E. Hajduczek, L.A. Dobrzański: Odporność na zużycie ścierne warstwy wierzchniej stali modyfikowanej przy użyciu lasera HPDL, Letná Škola Únavy Materiálov, Zuberec – Roháče, Slovak Republic, 2004, s. 231-234
1346.    W. Sitek, L.A. Dobrzański, M. Łopuski: Modelowanie hartowności stali z zastoso¬waniem sztucznych sieci neuronowych, I Ukraińsko-Polska Konfe¬rencja Naukowa „Współczesne techniki wytwarzania w rozwoju ekonomicznej integracji oraz przed¬siębiorczości”, Satanów, Ukraina, 2003, s. 130-132
1347.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Wpływ przeciwzużyciowych powłok na własności spiekanych materiałów narzędziowych, I Ukraińsko-Polska Konfe¬rencja Naukowa „Współczesne techniki wytwarzania w rozwoju ekonomicznej integracji oraz przed¬siębiorczości”, Satanów, Ukraina, 2003, s. 44-45
1348.    L.A. Dobrzański, M. Bonek, A. Klimpel, E. Hajduczek: Własności trybologiczne warstwy wierzchniej stali X40CrMoV5-1 stopowanej węglikiem wolframu przy użyciu lasera diodo¬wego dużej mocy HPDL, I Ukraińsko-Polska Konfe¬rencja Naukowa „Współczesne techniki wytwarzania w rozwoju ekonomicznej integracji oraz przed-siębiorczości”, Satanów, Ukraina, 2003, s. 42-43
1349.    L.A. Dobrzański: Znaczenie rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej dla popra¬wy jakości życia współ-cze¬snych społeczeństw, I Ukraińsko-Polska Konfe¬rencja Naukowa „Współczesne techniki wytwarzania w rozwoju ekonomicznej integracji oraz przed¬siębiorczości”, Satanów, Ukraina, 2003, s. 29-30
1350.    L.A. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, E. Hajduczek: Odporność na zmęczenie cieplne stali narzędziowych do pracy na gorąco, Degradăcia Konštrukčných Materiălov, VII celoštătna konferencia so zahraničnou účast’ou, Terchovă – Biely Potok, Slovenskă republika, 2003, s. 228-231
1351.    L.A. Dobrzański, D. Pakuła: Porównanie własności skrawnych ceramiki azotowej Si3N4 pokrywanej w procesie CVD powłokami przeciwzużyciowymi, Degradăcia Konštrukčných Materiălov, VII celoštătna konferencia so zahraničnou účast’ou, Terchovă – Biely Potok, Slovenskă republika, 2003, s. 168-173
1352.    L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz: Efekty korozji elektrochemicznej na powłokach nanie¬sionych techniką PVD, Degradăcia Konštrukčných Materiălov, VII celoštătna konferencia so zahraničnou účast’ou, Terchovă – Biely Potok, Slovenskă Republika, 2003, s. 98-102

Materiały konferencji krajowych
1353.    H. Wita, M. Pawlyta, L.A. Dobrzański: Spiekanie nanometrycznego proszku tlenku tytanu TiO2 w procesie iskrowego spiekania plazmowego (SPS), Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2015, Zeszyt 41-46, s. 309-313
1354.    M. Figula, M. Pawlyta, L.A. Dobrzański: Spiekanie tlenku ceru CeO2 metodą iskrowego spiekania plazmowego SPS, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2015, Zeszyt 41-46, s. 264-268
1355.    N. Baron, W. Borek, L.A. Dobrzański, M. Pawlyta: Własności i proces otrzymania tlenku grafenu z grafitu płatkowego, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2015, Zeszyt 41-46, s. 257-263
1356.    K. Kolano, A. Drygała, L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Zastosowanie alkalicznego trawienia do teksturowania krzemu mono¬krystalicznego, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2015, Zeszyt 41-46, s. 79-82
1357.    J. Sitek, B. Nieradka-Buczek, L.A. Dobrzański: Metody wytwarzania oraz zastosowanie nanodrutów srebra, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2015, Zeszyt 42, s. 85-94
1358.    B. Nieradka-Buczek, L.A. Dobrzański: Wpływ parametrów procesu elektroprzędzenia na średnicę nanowłókien, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2015, Zeszyt 42, s. 49-56
1359.    A. Mucha, L.A. Dobrzański: Zastosowanie wielościennych nanorurek węglowych w technologii barwnikowych ogniw fotowoltaicznych, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2015, Zeszyt 36, s. 25-32
1360.    M. Kujawa, B. Tomiczek, G. Matula, L.A. Dobrzański: Porowate szkielety ceramiczne wytwarzane na bazie nanorurek mineralnych wyekstrahowanych z haloizytu, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2015, Zeszyt 36, s. 17-24
1361.    I. Czaja, L.A. Dobrzański: Polimerowe materiały kompozytowe przewodzące prąd, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2015, Zeszyt 35, s. 1-6
1362.    E. Paniczek, D. Pakuła, L.A. Dobrzański: Proces postępowania z reklamacjami w branży motoryzacyjnej, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2014, Zeszyt 32, s. 61-68
1363.    M. Prokopiuk vel Prokopowicz, L.A. Dobrzański, A. Drygała, A. Tomiczek: Wytworzenie złącza p-n oraz warstwy pasywującej w krzemowym ogniwie fotowoltaicznym, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2014, Zeszyt 30, s. 89-94
1364.    M. Szindler, L.A. Dobrzański, A. Drygała: Własności optyczne materiałów fotowoltaicznych, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2014, Zeszyt 29, s. 87-92
1365.    M. Prokopiuk vel Prokopowicz, M. Szindler, L.A. Dobrzański, A. Drygała: Wyznaczanie własności elektrycznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2014, Zeszyt 29, s. 63-68
1366.    M. Macek, L.A. Dobrzański: Nanokompozyty o osnowie aluminium wzmacniane wielo¬ściennymi nanorurkami węglowymi, w: J. Pacyna (red.), XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków, 2013, s. 338-341
1367.    M. Kujawa,, L.A. Dobrzański, M. Kremzer: Wytwarzanie porowatych szkieletów ceramicznych na bazie nanorurek mineralnych pozyskanych z haloizytu, w: J. Pacyna (red.), XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków, 2013, s. 319-325
1368.    B. Tomiczek, L.A. Dobrzański: Określenie struktury i wielkości krystalitów nanokompozytów wzmacnianych haloizytem, w: J. Pacyna (red.), XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków, 2013, s. 314-318
1369.    A. Tomiczek, L.A. Dobrzański, R. Mech: Własności magnetomechaniczne kompozytów GMM, w: J. Pacyna (red.), XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków, 2013, s. 308-313
1370.    Ł. Reimann, L.A. Dobrzański: Zmiany odporności korozyjnej stopów na osnowie kobaltu po obróbce cieplnej, w: J. Pacyna (red.), XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków, 2013, s. 294-299
1371.    L.A. Dobrzański, W. Pakieła, T. Tański, K. Labisz: Własności stopu aluminium EN AC 51-100 po laserowej obróbce powierzchniowej, w: J. Pacyna (red.), XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków, 2013, s. 109-113
1372.    B. Tomiczek, L.A. Dobrzański: Struktura i wybrane własności materiałów kompozytowych wzmacnianych nanorurkami haloizytowymi, w: J. Pacyna (red.), Prace XL Szkoły Inżynierii Materiałowej, Monografia, Kraków, 2012, s. 293-298
1373.    A. Tomiczek, L.A. Dobrzański: Struktura i własności materiałów kompozytowych wyka¬zu¬jących gigantyczną magnetostrykcję, w: J. Pacyna (red.), Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Monografia, Kraków – Krynica, 2011, s. 502-505
1374.    R. Honysz, L.A. Dobrzański: Analiza wpływu dodatków stopowych na własności mechaniczne stali konstrukcyjnych z wykorzystaniem wirtualnego laboratorium inżynierii materiałowej, w: J. Pacyna (red.), Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Monografia, Kraków – Krynica, 2011, s. 411-416
1375.    B. Tomiczek, L.A. Dobrzański: Materiały kompozytowe o osnowie stopu aluminium EN AW6061 wzmacniane nanorurkami pozyskanymi z haloizytu, w: J. Pacyna (red.), Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Monografia, Kraków – Krynica, 2011, s. 342-346
1376.    B. Tomiczek, L.A. Dobrzański: Struktura i wybrane własności materiałów kompozytowych wzmacnianych nanorurkami haloizytowymi, w: J. Pacyna (red.), Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Monografia, Kraków – Krynica, 2011, s. 293-298
1377.    M. Staszuk, L.A. Dobrzański, D. Pakuła: Wpływ własności powłok PVD i CVD na  trwałość eksploatacyjną ceramicznych ostrzy skrawających, w: J. Pacyna (red.), Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Monografia, Kraków – Krynica, 2011, s. 233-237
1378.    Ł. Reimann, L.A. Dobrzański: Mikrostruktura i twardość stopów na osnowie kobaltu wyko¬rzystywanych w inżynierii stomatologicznej, w: J. Pacyna (red.), Prace XXXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Monografia, Kraków – Krynica, 2011, s. 198-202
1379.    L.A. Dobrzański, A.J. Nowak, W. Błażejewski, R. Rybczyński: Badania długo¬włó¬kni¬stych materiałów kompozytowych z wykorzystaniem metod niestandardowych, w: G. Wróbel (red.), Polimery i kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Logos Press, Cieszyn, 2011, s. 151-159
1380.    L.A. Dobrzański, A.J. Nowak, W. Błażejewski, R. Rybczyński: Koncepcja wewnątrz¬ustro¬jowej protezy przełyku z wykorzystaniem wzmocnienia długowłóknistego, w: G. Wróbel (red.), Polimery i kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Logos Press, Cieszyn, 2011, s. 141-150
1381.    L.A. Dobrzański, R. Honysz: Wirtualna wtryskarka tworzyw sztucznych, w: G. Wróbel (red.), Polimery i kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Logos Press, Cieszyn, 2011, s. 134-140
1382.    L.A. Dobrzański, M. Bilewicz: Kompozyty polimerowe wytwarzane metodami formo¬wania wtryskowego, w: G. Wróbel (red.), Polimery i kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Logos Press, Cieszyn, 2011, s. 125-133
1383.    L.A. Dobrzański, R. Honysz: Metodyka projektowania materiałowego z wykorzystaniem systemu Neuro-Lab, w: M. Gorawski, T. Morzy, R. Wrembel, A. Zgrzywa (red.), III Krajowa Konferencja Naukowa Technologie Przetwarzania Danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2010, s. 442-451
1384.    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, P. Panek: Wytwarzanie elektrody przedniej ogniwa fotowoltaicznego z wykorzystaniem metody selektywnego spiekania laserowego, II Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, Krynica-Zdrój, 2011, CD-ROM, s. 51-59
1385.    L.A. Dobrzański, A. Drygała, Własności krzemowych ogniw fotowoltaicznych z laserowo teksturowaną powierzchnią, II Krajowa Konferencja Fotowoltaiki, Krynica-Zdrój, 2011, s. 13-17, CD-ROM
1386.    R. Honysz, L.A. Dobrzański: Projekt Wirtualnego Laboratorium Inżynierii Materiałowej, XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2010, s. 368-373
1387.    M. Staszuk, L.A. Dobrzański: Struktura i własności powłok (Ti,Al)N i (Al,Cr)N na węglikach spiekanych i ceramice sialonowej, XXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2010, s. 143-147
1388.    L.A. Dobrzański, A. Pusz, A.J. Nowak: Wady powierzchniowe w materiałach kompozytowych do implantów wewnątrzustrojowych, w: G. Wróbel (red.), Polimery i kompozyty konstru¬k¬cyjne, Monografia, Wydawnictwo Logos Press, Cieszyn, 2010, s. 102-113
1389.    L.A. Dobrzański: Założenia społeczne i badawcze projektu FORSURF nt. Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych, 2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials, Wyd. International OCSCO World Press, Gliwice, 2009, s. 1-12
1390.    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, P. Panek, K. Drabczyk, P. Zięba: Wytwarzanie ogniw fotowoltaicznych z wykorzystaniem metody sitodruku, I Krajowa Konferencja Foto¬woltaiki, Krynica-Zdrój, 2009, CD-ROM, s. 1-9
1391.    L.A. Dobrzański, R. Honysz: System analizy wpływu składu chemicznego, parametrów obróbki cieplnej i mechanicznej na własności mechaniczne stali konstrukcyjnych, XXXVII Szkoła Inży¬nierii Materiałowej SIM’2009, Kraków – Krynica, 2009, s. 385-391
1392.    L.A. Dobrzański, M. Staszuk, M. Pawlyta, K. Gołombek: Struktura i własności powłok PVD i CVD na ostrzach spie¬kanych narzędzi skrawających, XXXVII Szkoła Inży¬nierii Materiałowej SIM’2009, Kraków – Krynica, 2009, s. 189-193
1393.    A. Januszka, A. Drygała, L.A. Dobrzański: Moduły fotowoltaiczne – sposób na tanią energię elektryczną, XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2008, s. 287-291
1394.    J. Domagała, K. Labisz, L.A. Dobrzański: Porównanie metod badania odporności na zużycie ścierne na przykładzie stali narzędziowej stopowanej laserowo, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2008, Zeszyt 18, s. 9-14
1395.    J. Konieczny, L.A. Dobrzański, B. Tomiczek: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania własności magnetycznie miękkich metalowych stopów amorficznych, Materiały XII Sympozjum: Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki, PPEEm'2007. Gliwice – Wisła, 2007, s. 173-179
1396.    L.A. Dobrzański, R. Maniara, J. Sokolowski: Wpływ szybkości chłodzenia na kinetykę kry¬stalizacji odlewniczego stopu AC AlSi7Cu4, Polska metalurgia w latach 2002-2006, Komitet Metalurgii PAN, Kraków, 2006, s. 705-710
1397.    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, J. Sokolowski: Metodyka oceny wad odlewniczych w stopach aluminium, Polska metalurgia w latach 2002-2006, Komitet Metalurgii PAN, Kraków, 2006, s. 699-704
1398.    L.A. Dobrzański, T. Tański, L. Čížek, J. Domagała: Wpływ zawartości aluminium na własności odlewniczych stopów magnezu, Polska metalurgia w latach 2002-2006, Komitet Metalurgii PAN, Kraków, 2006, s. 693-698
1399.    L.A. Dobrzański, K. Labisz, A. Klimpel: Wpływ materiału stopującego na strukturę i włas¬ności stali narzędziowej do pracy na gorąco stopowanej laserem, Polska metalurgia w latach 2002-2006, Komitet Metalurgii PAN, Kraków, 2006, s. 669-674
1400.    L.A. Dobrzański, E. Jonda, A. Polok, K. Labisz: Wpływ parametrów przetapiania na strukturę i własności gradientowej warstwy wierzchniej stali narzędziowej do pracy na gorąco, Polska metalurgia w latach 2002-2006, Komitet Metalurgii PAN, Kraków, 2006, s. 663-668
1401.    A. Drygała, L.A. Dobrzański: Wpływ obróbki laserowej na strukturę krzemu multi¬kry¬sta¬li¬cznego, XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2006, s. 467-470
1402.    L.A. Dobrzański, E. Jonda: Modyfikacja powierzchni stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco przy użyciu lasera diodowego dużej mocy, XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2006, s. 433-438
1403.    Z. Brytan, L.A. Dobrzański, M. Actis Grande, M. Rosso: Zużycie korozyjne spiekanych stali ferrytyczno-austeni¬ty-cz¬nych typu duplex, XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2006, s. 393-400
1404.    A. Śliwa, L.A. Dobrzański, M. Sroka: Zastosowanie metody elementów skończonych do wyznaczania własności powłok PVD, XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2006, s. 377-382
1405.    M. Drak, L.A. Dobrzański: Modelowanie zużycia korozyjnego materiałów kompozytowych magnetycznie twardych Nd-Fe-B, XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2006, s. 369-376
1406.    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, P. Zarychta: Komputerowe wspomaganie oceny wpływu składu chemicznego odle-w¬ni¬czego stopu Al-Si-Cu na powstawanie wad w odlewach, XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2006, s. 363-368
1407.    M. Sroka, L.A. Dobrzański, J. Dobrzański, A. Śliwa: Metodyka komputerowego wspomagania klasyfikacji uszkodzeń wewnętrznych stali pracujących w warunkach pełzania, XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2006, s. 357-362
1408.    M. Kremzer, L.A. Dobrzański: Wytwarzanie porowatych szkieletów ceramicznych na bazie proszku Al2O3, XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2006, s. 241-244
1409.    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, R. Honysz: Platforma edukacyjna jako narzędzie komputerowego wspomagania procesów dydaktycznych i na odległość, Prace Studenckich Kół Naukowych, Gliwice, 2006, Zeszyt 3, s. 3-10
1410.    L.A. Dobrzański: Przygotowanie absolwentów kierunku studiów „Edukacja Techniczno-Infor¬matyczna” do nauczania przedmiotu „Technika” w szkole ogólnej, Perspektywa kształcenia technicznego w polskim systemie edukacji – dylematy i propozycje, Bydgoszcz, 2006, s. 49-59
1411.    L.A. Dobrzański, R. Maniara, J.H. Sokolowski, W. Kasprzak: Modelowanie za pomocą sieci neuronowych wpływu składu chemicznego oraz prędkości chłodzenia na temperaturę solidus podeutektycznych stopów aluminium, V Krajowe Sympozjum Modelowanie i Symulacja Kom¬puterowa w Technice, Łódź – Nowa Gdynia, 2006, s. 21-26
1412.    A. Śliwa, L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, M. Sroka: Komputerowa symulacja naprężeń włas¬nych dwuwarstwowych powłok Ti+TiN uzyskanych w procesie PVD na spiekanej stali szybkotnącej, XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Ustroń, 2005, s. 573-577
1413.    M. Drak, L.A. Dobrzański: Zużycie korozyjne magnesów kompozytowych Nd-Fe-B, XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Ustroń, 2005, s. 549-554
1414.    M. Sroka, L.A. Dobrzański, J. Dobrzański, B. Dołżańska: Komputerowa ocena stanu materiału po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania, XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Ustroń, 2005, s. 505-508
1415.    L.A. Dobrzański, B. Ziębowicz: Technologia otrzymywania i własności materiałów kompo¬zytowych typu nanokrystaliczny proszek stopu Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 - polimer, XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Ustroń, 2005, s. 369-374
1416.    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Laserowe kształtowanie powierzchni krzemu krystalicznego, II Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 2005, s. 71-74
1417.    L.A. Dobrzański, M. Drak: Własności użytkowe materiałów magnetycznie twardych Nd-Fe-B, II Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 2005, s. 65-70
1418.    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso: Odporność na korozję spiekanych stali typu duplex, II Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 2005, s. 55-64
1419.    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, P. Zarychta, J. Sokolowski: Metodyka zautomatyzowanej oceny jakości w odlewach ze stopów aluminium, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Często¬chowa, 2005, s. 544-547
1420.    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso: Stale ferrytyczno-austenityczne wytwarzane technologią metalurgii proszków, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa, 2005, s. 481-484
1421.    L.A. Dobrzański, A. Klimpel, T. Kik: Mechanizm procesu napawania laserowego za pomocą drutu, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manu¬facturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 965-976
1422.    A. Klimpel, L.A. Dobrzański, A. Luksa, D. Janicki, A. Lisiecki, A.S. Klimpel: Technologia spawania GTA i plazmo-wego GTA złączy cienkich blach ze stopu tytanu TiAl6V4, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engi¬neering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 945-956
1423.    B. Ziębowicz, D. Szewieczek, L.A. Dobrzański: Technologia i własności materiałów kompo¬zy¬towych o osnowie polietylenowej z nanokrystalicznymi proszkami Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 261-266
1424.    J. Konieczny, L.A. Dobrzański, R. Nowosielski, J. Wysłocki, A. Przybył: Struktura i własności magnetycznie miękkich materiałów kompozytowych z nanokrystalicznymi proszkami stopów kobaltu, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manu¬facturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 249-260
1425.    L.A. Dobrzański, M. Drak: Odporność korozyjna materiałów kompozytowych magnetycznie twardych Nd-Fe-B pokrytych powłokami ochronnymi, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 243-248
1426.    L.A. Dobrzański, M. Drak: Magnetycznie twarde materiały kompozytowe Nd-Fe-B z do¬da¬tkami proszku żelaza i stali wysokostopowej X2CrNiMo17-12-2, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 237-242
1427.    L.A. Dobrzański, M. Drak: Znaczenie dodatków proszków aluminium i odlewniczego stopu miedzi CuSn10 w materiałach kompozytowych magnetycznie twardych Nd-Fe-B, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 229-236
1428.    L.A. Dobrzański, M. Kremzer, A. Nagel, B. Huhler: Materiały kompozytowe na bazie poro¬watej ceramiki Al2O3 infiltrowanej stopem EN AC-AlSi12, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 223-229
1429.    L.A. Dobrzański, A. Włodarczyk, M. Adamiak: Odporność korozyjna spiekanych materiałów kompo¬zytowych o osnowie stopu EN AW-AlCu4Mg1(A) wzmacnianych przez Al2O3 i Ti(C,N), Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manu¬facturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 217-222
1430.    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso: Odporność na korozję stali ferry¬tyczno-austenitycznych wytwarzanych technologią metalurgii proszków, Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 211-216
1431.    L.A. Dobrzański, G. Matula: Struktura i własności spiekanej stali szybkotnącej HS6-5-2 formo¬wanej wtryskowo, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mecha¬nical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 203-210
1432.    L.A. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, E. Hajduczek: Stal narzędziowa 47CrMoWVTiCeZr16-26-8 do pracy na gorąco, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 193-202
1433.    L.A. Dobrzański, M. Piec, K. Labisz, M. Bonek, A. Lisiecki, A. Klimpel: Obróbka laserowa warstwy wierzchniej wybranych stali narzędziowych stopowych do pracy na gorąco, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Enginee¬ring, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 187-192
1434.    M. Bonek, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, A. Klimpel: Charakterystyka warstwy wierzchniej stali narzędziowej stopowej X40CrMoV5-1 do pracy na gorąco stopowanej przy użyciu lasera diodowego dużej mocy, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 177-186
1435.    L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz, A. Zarychta: Struktura i własności przeciwzużyciowych i odpornych na korozję wielowarstwowych powłok naniesionych techniką PVD na podłoże ze stopu miedzi z cynkiem, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mecha¬nical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 167-176
1436.    L.A. Dobrzański, M. Polok, M. Adamiak: Struktura i własności powłok PVD na azotowanej stali narzędziowej X37CrMoV5-1 do pracy na gorąco, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, s. 159-166
1437.    W. Kwaśny, L.A. Dobrzański: Wpływ warunków nanoszenia na własności i wymiar fraktalny topografii powierzchni dwuwarstwowych powłok PVD na spiekanej stali szybkotnącej, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engi¬neering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 151-158
1438.    K. Gołombek, L.A. Dobrzański, M. Soković, J. Kopač: Własności użytkowe narzędzi skra¬wających z węglików spiekanych z powłokami PVD i CVD odpornymi na ścieranie, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engi¬neering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 141-150
1439.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Struktura i własności złożonych powłok typu TiN+ gradient lub multi (Ti,Al,Si)N + TiN naniesionych na cermetale narzędziowe, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 133-140
1440.    L.A. Dobrzański, J. Mikuła, M. Soković: Struktura i własności tlenkowej ceramiki narzę¬dziowej Al2O3+TiC z powłokami PVD i CVD do skrawania na sucho z dużymi prędkościami, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 125-132
1441.    D. Pakuła, L.A. Dobrzański, W. Kwaśny: Powłoki PVD i CVD odporne na ścieranie nanie¬sione na ceramikę narzę-dziową Si3N4, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Mate¬rials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 115-124
1442.    L.A. Dobrzański, A. Śliwa, W. Kwaśny: Symulacja komputerowa naprężeń własnych w prze¬ciw¬zużyciowych powłokach PVD na spiekanej stali szybkotnącej, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 109-114
1443.    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, R. Maniara, J. Sokolowski, W. Kasprzak: Komputerowe wspomaganie klasyfikacji wad identyfikowanych metodami radiograficznymi w odlewach ze stopów aluminium, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 101-108
1444.    L.A. Dobrzański, M. Sroka, W. Sitek, M. Krupiński, J. Dobrzański: Komputerowe wspo¬ma¬ganie klasyfikacji uszkodzeń stali pracujących w warunkach pełzania, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 95-100
1445.    W. Sitek, L.A. Dobrzański: Komputerowe wspomaganie doboru materiałów na części maszyn, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 83-94
1446.    J. Trzaska, L.A. Dobrzański: Modelowanie przemian zachodzących podczas hartowania w stalach maszynowych, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 73-82
1447.    L.A. Dobrzański, M. Kowalski, J. Madejski: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do predykcji własności produktów hutniczych ze stali konstrukcyjnych, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 65-72
1448.    L.A. Dobrzański: Projektowanie materiałowe jako podstawowy cel inżynierii materiałowej, Pro¬cee¬dings of the 3rd Scientific Conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering, M3E'2005, Gliwice – Wisła, 2005, s. 43-64
1449.    L.A. Dobrzański: Komputerowa nauka o materiałach jako nauka projektowania materiało¬wego, Materiały X Seminarium Programy badań i kształcenia w inżynierii materiałowej, Wyda¬wnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów – Myczkowce, 2004, s. 55-88
1450.    M. Sroka, L.A. Dobrzański: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania wpływu składu chemicznego i warunków obróbki cieplnej na własności mechaniczne stali konstrukcyjnych, XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2004, s. 721-724
1451.    A. Śliwa, L.A. Dobrzański, W. Kwaśny: Prognozowanie mikrotwardości powłok PVD na podstawie symulowanych naprężeń, XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2004, s. 381-385
1452.    A. Śliwa, L.A. Dobrzański, W. Kwaśny: Symulacja komputerowa mikrotwardości powłok Ti-TiN uzyskanych w procesie PVD na spiekanej stali szybkotnącej typu ASP30, XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie i Produkcja w Hutnictwie”, Ustroń-Jaszowiec, 2004, s. 195-198
1453.    L.A. Dobrzański, J. Mikuła, J. Kopač, M. Soković: Własności adhezyjne powłok przeciw¬zużyciowych nanoszonych metodami CVD na różne gatunki tlenkowej ceramiki narzędziowej, XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie i Produkcja w Hutnictwie”, Ustroń-Jaszowiec, 2004, s. 182-185
1454.    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Rosso: Struktura i własności mechaniczne spiekanych stali typu duplex, XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie i Produkcja w Hutnictwie”, Ustroń-Jaszowiec, 2004, s. 170-173
1455.    L.A. Dobrzański, R. Nowosielski, A. Przybył, J.J. Wysłocki, J. Konieczny: Struktura i włas¬ności nanokrystalicznych materiałów proszkowych magnetycznie miękkich na osnowie kobaltu, XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie i Produkcja w Hutnictwie”, Ustroń-Jaszowiec, 2004, s. 168-171
1456.    L.A. Dobrzański, M. Drak, B. Ślusarek: Własności magnetyczne i mechaniczne materiałów kompozytowych magnetycznie twardych o osnowie polimerowej wzmacnianych cząstkami Nd-Fe-B, XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie i Produkcja w Hutnictwie”, Ustroń-Jaszowiec, 2004, s. 158-161
1457.    W. Sitek, L.A. Dobrzański: Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowność stali, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 799-806
1458.    L.A. Dobrzański, A. Włodarczyk, M. Adamiak: Materiały kompozytowe o osnowie stopu aluminium AlCu4Mg1 wzmacniane cząstkami ceramicznymi, Proceedings of the 12th Inter¬national Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Enginee¬ring, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 297-300
1459.    L.A. Dobrzański, J. Trzaska: Wpływ składu chemicznego i szybkości chłodzenia na postać anizotermicznych krzywych przemian austenitu obliczonych na podstawie modelu sieci neuronowych, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achie¬vements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 293-296
1460.    L.A. Dobrzański, T. Tański, W. Sitek, L. Čížek: Modelowanie własności mechanicznych stopu magnezu EN – MCMgAl9Zn1, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 289-292
1461.    L.A. Dobrzański, A. Śliwa, W. Kwaśny: Symulacja komputerowa wpływu warunków nano¬szenia na naprężenia powłok TiN uzyskanych w procesie PVD na spiekanej stali szybkotnącej typu ASP30, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 285-288
1462.    L.A. Dobrzański, A. Polok, M. Sroka, W. Kwaśny: Modelowanie wpływu parametrów tech¬no¬logicznych na własności mechaniczne powłok PVD, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 281-284
1463.    L.A. Dobrzański, M. Polok, M. Adamiak: Poprawa odporności na zużycie ścierne stali narzędziowej typu X37CrMoV5-1 poprzez nałożenie powłok PVD, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engi¬neering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 277-280
1464.    L.A. Dobrzański, M. Osojca: Struktura i własności stali duplex typu X2CrNiMoN22-5-3, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 263-266
1465.    L.A. Dobrzański, R. Nowosielski, J. Konieczny: Porównanie struktury i własności magnety¬cznych nanokrystalicznych proszków ze stopów Co77Si11,5B11,5 i Co68Fe4MoSi13,5B13,5, Procee¬dings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 257-262
1466.    L.A. Dobrzański, J. Mikuła, D. Pakuła, A. Kříž: Struktura i własności materiałów cerami¬cznych na bazie tlenkowej ceramiki mieszanej Al2O3+TiC z naniesionymi cienkimi powłokami w procesie PVD, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 253-256
1467.    L.A. Dobrzański, J. Mikuła: Struktura i własności powłok uzyskanych w procesach PVD i CVD na płytkach ceramiki tlenkowej Al2O3 wzmacnianej wiskerami SiC(w), Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 245-248
1468.    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, J. Konieczny: Struktura i własności materiałów kompozy¬towych o osnowie stopu aluminium wzmacnianych cząstkami SiC, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 229-232
1469.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek, E. Hajduczek: Struktura przeciwzużyciowych powłok otrzy¬mywanych w procesie CAE na spiekanych materiałach narzędziowych, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 219-224
1470.    L.A. Dobrzański, M. Drak: Własności mechaniczne materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej wzmacnianych cząstkami magnetycznie twardymi Nd-Fe-B, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zakopane, 2003, s. 215-218
1471.    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso: Struktura i własności spiekanych stali typu duplex, Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, Gliwice – Zako¬pane, 2003, s. 211-214
1472.    M. Polok, L.A. Dobrzański, M. Adamiak: Struktura i własności przeciwzużyciowych powłok PVD do pracy w podwyższonej temperaturze naniesionych na podłoże ze stali X37CrMoV5-1, Materiały XXXI Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2003, s. 525-530
1473.    D. Pakuła, W. Kwaśny, L.A. Dobrzański: Porównanie wybranych własności narzędziowej ceramiki azotowej pokrywanej twardymi warstwami powierzchniowymi w procesach CVD i PVD, Materiały XXXI Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2003, s. 519-524
1474.    J. Mikuła, L.A. Dobrzański: Własności materiałów ceramicznych na bazie Al2O3 z nanie¬sionymi cienkimi powłokami w procesie PVD, Materiały XXXI Szkoły Inżynierii Mate¬riałowej, Kraków – Krynica, 2003, s. 515-518
1475.    M. Bonek, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, A. Klimpel: Wpływ obróbki laserowej na strukturę i własności stali stopowej do pracy na gorąco, Materiały XXXI Szkoły Inżynierii Materia¬łowej, Kraków – Krynica, 2003, s. 491-496
1476.    A. Włodarczyk, L.A. Dobrzański, M. Adamiak: Struktura i własności materiałów kompo¬zytowych o osnowie stopu aluminium EN AW-2124 wzmacnianych cząstkami Ti(C,N), Materiały XXXI Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2003, s. 369-374
1477.    M. Drak, L.A. Dobrzański: Własności magnetyczne materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej wzmacnianych cząstkami magnetycznie twardymi Nd-Fe-B, Materiały XXXI Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Krynica, 2003, s. 246-252
1478.    M. Bonek, L.A. Dobrzański, A. Klimpel: Laserowa modyfikacja struktury i własności stali stopowej do pracy na gorąco, Materiały Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa, Gliwice, 2003, s. 209-216
1479.    B. Ziębowicz, D. Szewieczek, L.A. Dobrzański: Struktura i własności magnetyczne kompo¬zytów typu nanokrystaliczny proszek stopu Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 - polimer, Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2002, Gliwice – Zakopane, 2002, s. 631-636
1480.    W. Sitek, L.A. Dobrzański, A. Piętka: Optymalizacja składu chemicznego stali szybkotnących z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2002, Gliwice – Zakopane, 2002, s. 499-506
1481.    R. Nowosielski, L.A. Dobrzański, S. Griner, J. Konieczny: Własności magnetyczne i struktura nanokrystalicznych materiałów proszkowych magnetycznie miękkich otrzymanych na drodze kombinowanej nanokrystalizacji termicznej i wysokoenergetycznego mielenia, Pro¬ceedings of the 11th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2002, Gliwice – Zakopane, 2002, s. 363-368
1482.    R. Nowosielski, L.A. Dobrzański, J. Konieczny: Własności magnetyczne i struktura nano¬krystalicznych materiałów proszkowych magnetycznie miękkich na osnowie kobaltu, Procee¬dings of the 11th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2002, Gliwice – Zakopane, 2002, s. 359-362
1483.    L.A. Dobrzański, M. Polok, M. Adamiak: Struktura i własności przeciwzużyciowych powłok przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze, naniesionych na podłoże ze stali narzędziowej do pracy na gorąco, Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2002, Gliwice – Zakopane, 2002, s. 139-142
1484.    L.A. Dobrzański, D. Pakuła, M. Pancielejko, A. Křiž: Własności mechaniczne wielowar¬stwo¬wych powłok CVD na podłożu z narzędziowej ceramiki azotkowej, Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engi¬nee¬ring, AMME’2002, Gliwice – Zakopane, 2002, s. 135-138
1485.    L.A. Dobrzański, D. Pakuła, K. Gołombek, J. Mikuła: Struktura i własności powłoki TiAlSiN uzyskanej w procesie PVD na płytkach z ceramiki azotkowej Si3N4, Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engi¬neering, AMME’2002, Gliwice – Zakopane, 2002, s. 131-134
1486.    L.A. Dobrzański, J. Madejski, A. Polok, M. Sroka, A. Malczyk: Prototyp systemu doradczego do doboru powłok na metale, Proceedings of the 11th Interna¬tional Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2002, Gliwice – Zakopane, 2002, s. 115-118
1487.    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, R. Maniara, W. Sitek, J. Dobrzański: Metoda statystycznej oceny klasy uszkodzeń materiałów pracujących w warunkach pełzania, Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engi¬neering, AMME’2002, Gliwice – Zakopane, 2002, s. 97-102
1488.    L.A. Dobrzański, M. Drak: Materiały kompozytowe o osnowie polimerowej zbrojone cząst¬kami stopu ze sproszkowanej szybko chłodzonej taśmy Nd-Fe-B, Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engi¬neering, AMME’2002, Gliwice – Zakopane, 2002, s. 83-86
1489.    M. Drak, L.A. Dobrzański: Struktura i własności magnetycznie twardego materiału kompo¬zytowego o osnowie polimerowej z cząstkami stopu ze sproszkowanej szybkochłodzonej taśmy Nd-Fe-B, Materiały XXX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Ustroń Jaszowiec, 2002, s. 269-272
1490.    J. Konieczny, R. Nowosielski, L.A. Dobrzański: Wpływ parametrów wytwarzania na włas¬ności magnetyczne nanokrystalicznych materiałów proszkowych, Materiały XXX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Ustroń Jaszowiec, 2002, s. 263-267
1491.    L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, D. Pakuła, A. Křiž: Wpływ warunków nanoszenia na własności powłok Ti+Ti(CxN1-x) uzyskanych w procesie PVD na podłożu ze spiekanej stali szybkotnącej, Proceedings of the 13th International Summer School, Mielno’2002, Modern Plasma Surface Technology, 2002, s. 233-247
1492.    L.A. Dobrzański: Znaczenie projektowania materiałowego oraz technologicznego w projekto¬waniu inżynierskim i wytwarzaniu produktów, Materiały VI Międzynarodowego Sympozjum Obróbki Cieplnej Metali, Szklarska Poręba, 2002, s. 1-33
1493.    D. Szewieczek, B. Ziębowicz, L.A. Dobrzański: Badania wstępne nad uzyskaniem kompo¬zytów typu polimer-proszek szkła metalicznego, Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zakopane, 2001, s. 555-558
1494.    R. Nowosielski, P. Gramatyka, S. Griner, J. Konieczny, L.A. Dobrzański: Przemiany zacho¬dzące podczas kombinowanej nanokrystalizacji termiczno-mechanicznej szkła metalicznego Fe-B-Si, Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zakopane, 2001, s. 379-382
1495.    R. Nowosielski, P. Gramatyka, S. Griner, J. Konieczny, L.A. Dobrzański: Minimalizacja czasu wytwarzania proszkowego materiału nanokrystalicznego ze szkła metalicznego Fe78Si13B9, Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mecha¬nical and Materials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zako¬pane, 2001, s. 373-378
1496.    L.A. Dobrzański, J. Trzaska, K. Pozimska: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania temperatur Ac1 i Ac3 stali konstrukcyjnych, Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zakopane, 2001, s. 179-182
1497.    L.A. Dobrzański, J. Trzaska, R. Maniara: Predykcja twardości stali konstrukcyjnych chło¬dzo¬nych z temperatury austenityzowania, Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zakopane, 2001, s. 175-178
1498.    L.A. Dobrzański, W. Sitek, M. Krupiński: Zastosowanie sieci neuronowych do analizy obrazów metalograficznych, Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Confe¬rence on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zakopane, 2001, s. 171-174
1499.    L.A. Dobrzański, G. Matula, A. Várez, B. Levenfeld, J.M. Torallba: Porównanie struktury i własności stali szybkotnących wytwarzanych metodami HIP P/M i PIM, Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zakopane, 2001, s. 167-170
1500.    L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz, S. Bugliosi, G.E. D’Errico, T. Tański: Własności trybo¬lo¬giczne twardych warstw powierzchniowych nanoszonych techniką PVD na podłoże z mosią¬dzu, Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zako¬pane, 2001, s. 159-166
1501.    L.A. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, E. Hajduczek: Przemiany austenitu przechłodzonego w stali narzędziowej do pracy na gorąco 47CrMoWVTiCeZr16-26-8, Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zakopane, 2001, s. 153-158
1502.    L.A. Dobrzański, K. Labisz, J. Konieczny, J. Duszczyk: Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej, Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Mate¬rials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zakopane, 2001, s. 147-152
1503.    L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, R. Shishkov, B. Tomov, S. Bugliosi, G.E. D’Errico: Wpływ warunków nanoszenia na odporność erozyjną powłok uzyskiwanych w procesie PVD na podłożu ze spiekanej stali szybkotnącej, Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zakopane, 2001, s. 143-146
1504.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek, J. Kopač, M. Soković: Struktura i własności twardych prze¬ciw¬zużyciowych powłok naniesionych w procesie katodowego odparowania łukowego na podłoże z węglików spiekanych, Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Con¬fe¬rence on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zakopane, 2001, s. 137-142
1505.    L.A. Dobrzański, M. Bonek, A. Klimpel, A. Lisiecki: Stopowanie węglikiem wolframu WC stali WCLV przy użyciu lasera diodowego dużej mocy (HPDL), Proceedings of the 10th Jubilee International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2001, Gliwice – Zakopane, 2001, s. 133-136
1506.    J. Trzaska, K. Pozimska, L.A. Dobrzański: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do wyznaczania temperatury początku przemiany martenzytycznej stali konstrukcyjnych, Mate¬riały XXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Wisła, 2001, s. 429-432
1507.    W. Kwaśny, L.A. Dobrzański: Struktura, własności mechaniczne oraz odporność erozyjna powłok PVD na podłożu ze spiekanej stali szybkotnącej, Materiały XXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Wisła, 2001, s. 393-398
1508.    K. Lukaszkowicz, L.A. Dobrzański, S. Bugliosi: Odporność erozyjna i naprężenia wewnętrzne wielowarstwowych powłok nanoszonych techniką PVD na podłoże z mosiądzu, Materiały XXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Wisła, 2001, s. 387-392
1509.    K. Gołombek, M. Bonek, L.A. Dobrzański, J. Kopač, M. Soković, Wpływ nanoszenia twar¬dych warstw powierzchniowych na własności węglików spiekanych i cermetali narzę¬dzio¬wych, Materiały XXIX Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Szczawnica, 2001, s. 375-380
1510.    L.A. Dobrzański, W. Sitek, J. Trzaska, J. Zacłona: Komputerowe Wspomaganie w Inży¬nierii Materiałowej, Materiały Konferencyjne Posiedzenia Zespołu Integrującego w regionie śląskim badania z obszaru nauki o materiałach, Gliwice, 2001, s. 105-150
1511.    L.A. Dobrzański, M. Adamiak, W. Kwaśny, K. Gołombek, K. Lukaszkowicz: Powłoki prze¬ciw¬zużyciowe, odporne na erozję i na korozję nanoszone w procesach PVD i CVD, Materiały Konferencyjne Posiedzenia Zespołu Integrującego w regionie śląskim badania z obszaru nauki o materiałach, Gliwice, 2001, s. 77-104
1512.    L.A. Dobrzański: Znaczenie materiałów we współczesnym projektowaniu inżynierskim maszyn i ich elementów, Materiały Konferencyjne Posiedzenia Zespołu Integrującego w regionie śląskim badania z obszaru nauki o materiałach, Gliwice, 2001, s. 5-38
1513.    L.A. Dobrzański, J. Trzaska: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania własności mechanicznych stali konstrukcyjnych, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference „Mate¬rials, Mechanical and Manu-facturing Enginee¬ring” M3E’2000, Gliwice, s. 93-96
1514.    L.A. Dobrzański, W. Sitek, J. Zacłona, R. Bachul: Zastosowanie sieci neuronowych do symu¬lacji krzywych odpuszczania stali szybkotnących, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference „Mate¬rials, Mechanical and Manu-facturing Enginee¬ring” M3E’2000, Gliwice, s. 89-92
1515.    L.A. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, E. Hajduczek: Struktura i skład chemiczny węglików w zahartowanych stalach narzędziowych Cr-Mo-W-V i Cr-Mo-V do pracy na gorąco, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference „Mate¬rials, Mechanical and Manu¬facturing Enginee¬ring” M3E’2000, Gliwice, s. 83-88
1516.    L.A. Dobrzański, G. Matula, K. Gołombek: Struktura i własności mechaniczne spiekanej stali szybkotnącej M2 i T15 wytwarzanej metodą formowania wtryskowego proszku, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference „Mate¬rials, Mechanical and Manu¬facturing Enginee¬ring” M3E’2000, Gliwice, s. 79-82
1517.    L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz: Odporność korozyjna, własności mechaniczne oraz skład chemiczny cienkich wielowarstwowych pokryć nanoszonych w procesie PVD, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference „Mate¬rials, Mechanical and Manu¬facturing Enginee¬ring” M3E’2000, Gliwice, s. 73-78
1518.    L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, A. Křiž: Struktura i własności cienkich warstw Ti+TiN uzyskanych przez rozpylanie magnetronowe na podłożu ze spiekanej stali szybkotnącej, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference „Mate¬rials, Mechanical and Manu¬facturing Enginee¬ring” M3E’2000, Gliwice, s. 67-72
1519.    L.A. Dobrzański, J. Konieczny: Wpływ parametrów wyciskania na niejednorodność struktury oraz stan warstwy wierzchniej profili ze stopów aluminium, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference „Mate¬rials, Mechanical and Manu¬facturing Enginee¬ring” M3E’2000, Gliwice, s. 63-66
1520.    L.A. Dobrzański, W. Kasprzak: Porównanie własności skrawnych i struktury kobaltowych i bezkobaltowych stali szybkotnących typu 11-Mo-2-Co+Si, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference „Mate¬rials, Mechanical and Manu-facturing Enginee¬ring” M3E’2000, Gliwice, s. 55-62
1521.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek, D. Pakuła: Własności jedno- i wielowarstwowych pokryć na¬nie¬sionych na spiekanych materiałach narzędziowych, Pro¬cee¬dings of the Scientific Con¬fe¬rence „Mate¬rials, Mechanical and Manu-facturing Enginee¬ring” M3E’2000, Gliwice, s. 51-54
1522.    L.A. Dobrzański, M. Adamiak, A. Zarychta, E. Hajduczek: Odporność erozyjna powłok TiN oraz Ti(C,N) naniesionych na stalach szybkotnących typu W-2-2+Si+Nb, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference „Mate¬rials, Mechanical and Manu¬facturing Enginee¬ring” M3E’2000, Gliwice, 2000, s. 45-50
1523.    L.A. Dobrzański, M. Adamiak, M. Polok: Metodyka oceny zużycia ściernego materiałów z powłokami wytwarzanymi w procesie PVD, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference „Mate¬rials, Mechanical and Manu-facturing Enginee¬ring” M3E’2000, Gliwice, 2000, s. 41-44
1524.    L.A. Dobrzański, W. Sitek, J. Zacłona, R. Bachul: Modelowanie wybranych własności stali szybkotnących, Proceedings of the 9th International Scientific Conference on Achievements in Mecha¬nical and Ma¬terials Engineering, AMME’2000, Gliwice – Sopot – Gdańsk, 2000, s. 155-158
1525.    L.A. Dobrzański, M. Polok, D. Pakuła, K. Gołombek, M. Adamiak: Wpływ cienkich warstw przeciwzużyciowych na własności i strukturę spiekanych materiałów narzędziowych, Pro¬ceedings of the 9th International Scientific Conference on Achievements in the Mechanical and Material Engineering, AMME’2000, Gliwice – Sopot – Gdańsk, 2000, s. 151-154
1526.    L.A. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, E. Hajduczek: Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stali stopowych narzędziowych Cr-Mo-W-V i Cr-Mo-V do pracy na gorąco, Proceedings of the 9th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Ma¬terials Engineering, AMME’2000, Gliwice – Sopot – Gdańsk, 2000, s. 147-150
1527.    L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz, A. Zarychta: Odporność korozyjna i własności mechaniczne cienkich wielowarstwowych pokryć powierzchniowych nanoszonych techniką PVD na podłoże z mosiądzu, Proceedings of the 9th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Ma¬terials Engineering, AMME’2000, Gliwice – Sopot – Gdańsk, 2000, s. 137-142
1528.    L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, A. Křiž, R. Shishkov: Przyczepność cienkich warstw Ti+Ti(C,N) uzyskanych w magnetronowym procesie PVD na spiekanej stali szybkotnącej, Proceedings of the 9th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Ma¬terials Engineering, AMME’2000, Gliwice – Sopot – Gdańsk, 2000, s. 131-136
1529.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek, M. Soković: Własności cienkich warstw odpornych na zużycie naniesionych na podłoże z cermetali narzędziowych, Proceedings of the 9th Inter¬na¬tional Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Ma¬terials Engineering, AMME’2000, Gliwice – Sopot – Gdańsk, 2000, s. 127-130
1530.    K. Gołombek, L.A. Dobrzański: Struktura i własności węglików spiekanych pokrytych twardymi warstwami powierzchniowymi, Materiały XXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Szczawnica, 2000, s. 425-428
1531.    W. Kwaśny, L.A. Dobrzański, A. Křiž: Własności trybologiczne cienkich warstw uzyskanych w magnetronowym procesie PVD na podłożu ze spiekanej stali szybkotnącej, Materiały XXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Szczawnica, 2000, s. 421-424
1532.    J. Mazurkiewicz, P. Ociepka, L.A. Dobrzański: Ocena naprężeń i odkształceń w stali narzę¬dziowej stopowej do pracy na gorąco podczas zmęczenia cieplnego, Materiały XXVIII Szkoły Inżynierii Materiałowej, Kraków – Szczawnica, 2000, s. 11-16
1533.    L.A. Dobrzański, A. Zarychta, E. Hajduczek, J. Trzaska, M. Ligarski: Stale szybkotnące z dodat¬kami Ti lub Nb, obniżonym stężeniem V i podwyższonym stężeniem Si, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice „Mate¬rials and Mechanical Enginee¬ring” M2E’2000, Gliwice, 2000, s. 177-186
1534.    L.A. Dobrzański, W. Sitek: Ocena wpływu pierwiastków stopowych na hartowność stali kon¬strukcyjnych, Pro¬cee-dings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anni¬versary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice „Mate¬rials and Mechanical Enginee¬ring” M2E’2000, Gliwice, 2000, s. 169-176
1535.    L.A. Dobrzański, W. Sitek: Modelowanie zależności między składem chemicznym i harto¬wnością stali konstrukcyjnych, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice „Mate¬rials and Mechanical Enginee-ring” M2E’2000, Gliwice, 2000, s. 161-168
1536.    L.A. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, E. Hajduczek: Struktura i własności stali narzędziowych WLWT i WCLV do pracy na gorąco, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice „Mate¬rials and Mechanical Enginee-ring” M2E’2000, Gliwice, 2000, s. 151-160
1537.    L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz, A. Zarychta: Odporność korozyjna i własności mecha¬niczne powłok PVD naniesionych na podłoże z mosiądzu, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice „Mate-rials and Mechanical Enginee¬ring” M2E’2000, Gliwice, 2000, s. 143-150
1538.    L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, A. Křiž, R. Shiskov: Wpływ warunków nanoszenia na włas¬ności dwuwarstwowych pokryć powierzchniowych, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice „Mate¬rials and Mechanical Enginee¬ring” M2E’2000, Gliwice, 2000, s. 135-142
1539.    L.A. Dobrzański, W. Kasprzak: Znaczenie kobaltu w stalach szybkotnących o obniżonym stężeniu W i Mo oraz podwyższonym stężeniu Si, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice „Mate¬rials and Mechanical Enginee¬ring” M2E’2000, Gliwice, s. 123-134
1540.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Struktura i własności spiekanych materiałów narzędziowych pokrytych twardymi warstwami powierzchniowymi, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice „Mate¬rials and Mechanical Enginee¬ring” M2E’2000, Gliwice, 2000, s. 117-122
1541.    L.A. Dobrzański, M. Adamiak: Struktura i własności powłok TiN i Ti(C,N) uzyskiwanych w procesie PVD na stalach szybkotnących, Pro¬cee¬dings of the Scientific Conference on the occasion of the 55th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice „Mate¬rials and Mechanical Enginee¬ring” M2E’2000, Gliwice, 2000, s. 105-116
1542.    L.A. Dobrzański: Ogólna charakterystyka planów studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej, Materiały II Zjazdu Stałej Konferencji Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Uczelni Technicznych, Częstochowa, 2000, s. 24-29
1543.    L.A. Dobrzański, W. Sitek: Komputerowo wspomagana ocena wpływu pierwiastków stopowych na hartowność stali, Proceedings of the 8th Inter¬national Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Ma¬terials Engineering, AMME’99, Gliwice – Rydzyna – Rokosowo – Pawłowice, 1999, s. 181-184
1544.    L.A. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, E. Hajduczek: Odporność na zmęczenie cieplne wielo¬składnikowej stali Cr-Mo-W-V na narzędzia do pracy na gorąco, Proceedings of the 8th Inter¬national Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Ma¬terials Engineering, AMME’99, Gliwice – Rydzyna – Rokosowo – Pawłowice, 1999, s. 177-180
1545.    L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz, M. Andritschky: Odporność korozyjna cienkich wielo¬warstwowych pokryć powierzchniowych nanoszonych techniką PVD na podłoże z mosiądzu, Proceedings of the 8th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Ma¬terials Engineering, AMME’99, Gliwice – Rydzyna – Rokosowo – Pawłowice, 1999, s. 173-176
1546.    L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, R. Shishkov: Zależność własności dwuwarstwowych pokryć Ti+TiN na spiekanej stali szybkotnącej od warunków ich nanoszenia, Proceedings of the 8th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Ma¬terials Engineering, AMME’99, Gliwice – Rydzyna – Rokosowo – Pawłowice, 1999, s. 169-172
1547.    L.A. Dobrzański, W. Kwaśny, R. Shishkov: Własności dwuwarstwowych pokryć powierz¬ch¬nio¬wych uzyskanych przez rozpylanie magnetronowe na podłoże ze spiekanej stali szybko¬tnącej, Proceedings of the 8th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Ma¬terials Engineering, AMME’99, Gliwice – Rydzyna – Rokosowo – Pawłowice, 1999, s. 165-168
1548.    L.A. Dobrzański, P. Kowalski, A. Parczewska, E. Hajduczek, W. Sitek, M. Bonek: Kompu¬terowy system wspomagania doboru materiałów, Pro¬cee¬dings of the 8th International Scientific Conference Achievements in the Mechanical and Materials Engineering, AMME’99, Gliwice – Rydzyna – Rokosowo – Pawłowice, 1999, s. 161-164
1549.    L.A. Dobrzański, W. Kasprzak, E. Hajduczek, R. Kolud, P. Strykowski: System kompu¬terowy automa¬tycznej analizy wyników badań rentgenowskich, Proceedings of the 8th International Scientific Conference Achievements in the Mechanical and Materials Engineering, AMME’99, Gliwice – Rydzyna – Rokosowo – Pawłowice, 1999, s. 155-160
1550.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Trzaska, M. Tomana: Komputerowe wspomaganie rozwią¬zy¬wania dyfraktogramów z mikroskopu elektronowego, Proceedings of the 8th International Scientific Conference Achie-vements in the Mechanical and Materials Engineering, AMME’99, Gliwice – Rydzyna – Rokosowo – Pawłowice, 1999, s. 147-150
1551.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek, J. Kopač, G. Matula, M. Soković: Porównanie własności węglików spiekanych pokrywanych w procesie CVD i PVD twardymi warstwami powierz¬chniowymi, Proceedings of the 8th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Ma¬terials Engineering, AMME’99, Gliwice – Rydzyna – Rokosowo – Pawłowice, 1999, s. 143-146
1552.    L.A. Dobrzański, W. Sitek: Zależność między hartownością i składem chemicznym stali kon¬stru¬kcyjnych stopo-wych, Pro¬cee¬dings of the 7th International Scientific Conference on Achie¬vements in the Me¬chanical and Mate¬rials Enginee¬ring, AMME’98, Extended abstracts volume, Gliwice – Zakopane, 1998, s. 123-126
1553.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Mazurkiewicz: Wpływ temperatury obróbki cieplnej na strukturę i własności stali Cr-Mo¬ W-V z mikro¬dodatkami Ti, Ce i Zr na narzędzia do pracy na gorąco, Proceedings of the 7th International Scientific Conference on Achievements in Me¬chanical and Materials Engineering, AMME’98, Extended abstracts volume, Gliwice – Zakopane, 1998, s. 115-118
1554.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek, M. Soković: Porównanie wybranych własności spiekanych materiałów narzędziowych pokrytych twardymi warstwami powierzchniowymi w procesie CVD i PVD, Proceedings of the 7th International Scientific Conference on Achievements in the Me¬chanical and Materials Engineering, AMME’98, Extended abstracts volume, Gliwice – Zakopane, 1998, s. 111-114
1555.    L.A. Dobrzański, W. Sitek: Metodyka projektowania i korygowania składu chemicznego stali konstrukcyjnych stopowych o wymaganym przebiegu własności, Konferencja Naukowo-Techniczna, Termoobróbka’98, Gliwice – Ustroń, 1998
1556.    L.A. Dobrzański, W. Kasprzak: Współczesne technologie zmiany składu chemicznego stali szybkotnącej z uwzględnieniem poprawy własności użytkowych narzędzi skrawających, Konferencja Naukowo-Techniczna, Termoobróbka’98, Gliwice – Ustroń, 1998
1557.    L.A. Dobrzański, M. Adamiak: Wpływ nanoszenia powłok TiN i Ti(C,N) na odporność erozyjną stali szybkotnących, Materały Konferencji Naukowo-Technicznej Nowe Materiały – Nowe Technologie Materiałowe w Przemyśle Okrętowym, t. 2, Szczecin – Świnoujście, 1998, s. 481-486
1558.    L.A. Dobrzański, A. Zarychta, E. Hajduczek, M. Ligarski: Wpływ tytanu na procesy wydzie¬leniowe w stalach szybkotnących wolframowo-molibdenowo-wanadowych z pod¬wyższonym stężeniem krzemu, Materiały Konferencji nt. Projekty badawcze z zakresu przeróbki plasty¬cznej, meta¬lo¬znawstwa i technologii spiekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocła¬wskiej, Wrocław – Szklarska Poręba, 1997, s. 32-39
1559.    L.A. Dobrzański, W. Sitek: Modelowanie hartowności stali konstrukcyjnych stopowych, Materiały Konferencji nt. Projekty badawcze z zakresu przeróbki plasty¬cznej, meta¬lo¬znawstwa i technologii spiekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocła¬wskiej, Wrocław – Szklarska Poręba, 1997, s. 26-31
1560.    L.A. Dobrzański, M. Adamiak: Struktura i własności powłok TiN i Ti(C,N) na stalach szybko¬tnących, Materiały Konferencji nt. Projekty badawcze z zakresu przeróbki plasty¬cznej, meta¬lo¬znawstwa i technologii spiekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocła¬wskiej, Wrocław – Szklarska Poręba, 1997, s. 18-25
1561.    L.A. Dobrzański, W. Stefaniak: Modelowanie procesu krzepnięcia w zakresie likwidus–solidus, Pro¬cee¬dings of the 6th International Scientific Conference on Achie¬vements in Mechanical and Mate¬rials Enginee¬ring, AMME’97, Extended abstracts volume, Gliwice – Wisła, 1997, s. 59 62
1562.    L.A. Dobrzański, W. Sitek: Metoda projektowania składu chemicznego stali konstrukcyjnych stopowych na podstawie wymaganej hartowności, Procee¬dings of the 6th International Scientific Conference Achievements in the Mechanical and Materials Engineering, AMME’97, Extended abstracts volume, Gliwice – Wisła, 1997, s. 53-58
1563.    L.A. Dobrzański, M. Ligarski: Węgliki pierwotne w stalach szybkotnących z dodatkiem tytanu, Pro¬cee¬dings of the 6th International Scientific Conference on Achie¬vements in Me¬chanical and Mate¬rials Enginee¬ring, AMME’97, Extended abstracts volume, Gliwice – Wisła, 1997, s. 49-52
1564.    L.A. Dobrzański, W. Kasprzak, W. Kwaśny: Węgliki pierwotne w zahartowanej stali szybko¬tnącej W-V-Co typu 11-0-2-5, Pro¬cee¬dings of the 6th International Scientific Conference on Achie¬vements in the Me¬chanical and Mate¬rials Enginee¬ring, AMME’97, Extended abstracts volume, Gliwice – Wisła, 1997, s. 45-48
1565.    L.A. Dobrzański, W. Kasprzak: Struktura i własności kobaltowych stali szybkotnących typu 9 2¬ 2 5, 11-2-2-5 oraz 11-0-2-5, Pro¬cee¬dings of the 6th International Scientific Conference on Achievements in Me¬chanical and Mate¬rials Enginee¬ring, AMME’97, Extended abstracts volume, Gliwice – Wisła, 1997, s. 41-44
1566.    L.A. Dobrzański, M. Adamiak, S. Bugliosi, D. Cuppini, J. Smolik: Ocena odporności erozyjnej stali szybkotnących z powłokami PVD, Proceedings of the 6th International Scientific Confe¬rence on Achievements in the Me¬chanical and Materials Enginee¬ring, AMME’97, Extended abstracts volume, Gliwice – Wisła, 1997, s. 37-40
1567.    L.A. Dobrzański, M. Adamiak: Struktura i własności powłok TiN i Ti(C,N) na stalach szybko¬tnących, Proceedings of the 6th International Scientific Conference on Achievements in the Mechanical and Mate¬rials Engineering, AMME’97, Extended abstracts volume, Gliwice – Wisła, 1997, s. 33-36
1568.    L.A. Dobrzański, A. Zarychta, M. Ligarski, J. Mazurkiewicz: Porównanie znaczenia Nb i Ti jako częściowych substytutów V w stalach szybkotnących W-Mo-V i W-V, I Krajowa Konferencja Naukowa nt. Materiałoznawstwo – Odlewnictwo – Jakość, Materiały Kon¬fe¬rencyjne, tom 1, 1997, Kraków, s. 341-361
1569.    L.A. Dobrzański, M. Adamiak: Zastosowanie procesów PVD do uzyskiwania powłok TiN i Ti(C,N) na stalach szybkotnących, I Krajowa Konferencja Naukowa nt. Materiałoznawstwo – Odlewnictwo – Jakość, Materiały Kon¬fe-rencyjne, tom 1, Kraków, 1997, s. 331-340
1570.    L.A. Dobrzański, W. Stefaniak: Komputerowe wspomaganie wyznaczania rozkładu tempe¬ratury w ciekłym metalu w formie odlewniczej, Materiały III Konferencji nt. Zastosowanie Komputerów w Zakładach Prze¬twór¬stwa Metali, KomPlasTech’96, Koninki, 1996, s. 241-246
1571.    L.A. Dobrzański, W. Sitek: Komputerowe wspomaganie prognozowania hartowności stali kon¬strukcyjnych, Materiały III Konferencji nt. Zastosowanie Komputerów w Zakładach Prze¬twór¬stwa Metali, KomPlasTech’96, Koninki, 1996, s. 233-240
1572.    L.A. Dobrzański, J. Zacłona: Komputerowy system wspomagania doboru materiału na narzę¬dzia skrawające, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’96, Gliwice – Wisła, 1996, s. 107-112
1573.    L.A. Dobrzański, W. Sitek, D. Krysiński: Zastosowanie sieci neuronalnych do modelo¬wania hartowności stali konstrukcyjnych, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Achievements in the Mechanical and Materials Engineering, AMME’96, Gliwice – Wisła, 1996, s. 97-102
1574.    L.A. Dobrzański, M. Ligarski, J. Trzaska: Przemiany fazowe zachodzące podczas odpusz¬czania stali szybkotnących z dodatkiem tytanu, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Achievements in the Mechanical and Materials Engineering, AMME’96, Gliwice – Wisła, 1996, s. 93-96
1575.    L.A. Dobrzański, W. Kasprzak, J. Mazurkiewicz, W. Kwaśny: Struktura i własności stali szybkotnącej W-Mo-V-Co typu 9-2-2-5, Proceedings of the 5th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’96, Gliwice – Wisła, 1996, s. 89-92
1576.    L.A. Dobrzański, M. Adamiak: Powłoki TiN i Ti(C,N) na nowych typach stali szybkotnących, Procee¬dings of the 5th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’96, Gliwice – Wisła, 1996, s. 83-88
1577.    L.A. Dobrzański: Wybrane aspekty doboru materiałów do zastosowań technicznych, Materiały Kon¬ferencji Naukowo-Technicznej nt. Nowoczesne technologie i urządzenia obróbki cieplnej, Termoobróbka’96, Gliwice – Wisła, 1996, s. 73-86
1578.    L.A. Dobrzański, W. Sitek, W. Stefaniak: Koncepcja modelowania hartowności stali konstru¬kcyjnych stopowych, Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Achie¬vements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’95, Gliwice – Wisła, 1995, s. 91-96
1579.    L.A. Dobrzański, W. Kasprzak, J. Mazurkiewicz: Struktura i własności stali szybkotnącej W Mo-V-Co 11-2-2-5 obrobionej cieplnie, Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’95, "Extended abstracts" Volume, Gliwice – Wisła, 1995, s. 83-86
1580.    L.A. Dobrzański, M. Adamiak, A. Zarychta, M. Ligarski: Wykresy czas-temperatura-nad¬ta¬pianie stali szybkotnących W-Mo-V typu 11-2-2 z pod¬wyższonym stężeniem Nb lub Ti, Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’95, "Extended abstracts" Volume, Gliwice – Wisła, 1995, s. 73-78
1581.    L.A. Dobrzański, W. Sitek, R. Stadnik: Wykorzystanie sieci neuronowych do oceny metod obliczania krzywych hartowności stali konstrukcyjnych stopowych, Proceedings of the 3rd International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engi¬neering, AMME’94, Gliwice, 1994, s. 117-128
1582.    L.A. Dobrzański, A. Zarychta, E. Hajduczek, M. Ligarski: Wpływ obróbki cieplnej na struk¬turę i własności stali szybkotnących W-Mo-V typu 11-0-2 z podwyższonym stężeniem Si oraz Nb lub Ti, Procee¬dings of the 3rd International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Mate¬rials Engineering, AMME’94, Gliwice, 1994, s. 101-116
1583.    L.A. Dobrzański, A. Zarychta: Wpływ Nb i Ti na efekt twardości wtórnej stali szybkotnących W-Mo-V typu 9-2-2, 11-2-2 i 11 0 2 z podwyższonym stężeniem Si, Materiały V Ogólno¬polskiej Konferencji Naukowej „Materiały narzędzio¬we”, Gliwice – Zakopane, 1993, s. 63-74
1584.    L.A. Dobrzański, J. Madejski, W. Malina: Koncepcja systemu doradczego doboru stali szybko¬¬tnących na narzędzia skrawające, Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Mate¬riały narzędzio¬we”, Gliwice – Zakopane, 1993, s. 53-62
1585.    L.A. Dobrzański: Dobór warunków obróbki cieplnej stali szybkotnących typu 9-0-2 z pod¬wyższonym stężeniem Si, Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Materiały narzędziowe”, Gliwice – Zakopane, 1993, s. 41-52
1586.    L.A. Dobrzański, J.G. Szota, W. Sitek, W. Stefaniak: Koncepcja systemu doradczego doboru stali na elementy konstrukcyjne ulepszane cieplnie lub obrabiane cieplno-chemicznie, Procee¬dings of the II-nd International Scientific Conference on Achievements in the Mechanical and Mate¬rial Engi¬neering, Gliwice, 1993, s. 75-85
1587.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, A. Zarychta, M. Ozga: Wykresy SAZ, SCZ, SCN, SOT, SAT i AOT stali szybkotnących W-Mo-V typu 7-12-0-2 i 9-2-2 z pod¬wyższonym stężeniem Si, Nb lub Ti, Materiały Konferencji Naukowej „Nowo¬czesne osią¬gnięcia metaloznawstwa”, Gliwice, 1992, s. 193-210
1588.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, M. Ozga: Komputerowe wspomaganie badań meta¬lo¬zna¬wczych w zakresie rentge-nografii strukturalnej, Materiały Konferencji Naukowej „Nowo¬czesne osią¬gnięcia metaloznawstwa”, Gliwice, 1992, s. 123-142
1589.    L.A. Dobrzański: Wpływ składu chemicznego i procesów technologicznych na strukturę i własności stali szybkotnących, Materiały Konferencji Naukowej „Nowoczesne osiągnięcia metaloznawstwa”, Gliwice, 1992, s. 43-68
1590.    L.A. Dobrzański, J. Madejski: Komputerowo wspomagane opracowanie technologii obróbki cie¬plnej i cieplno chemicznej narzędzi ze stali szybkotnącej, Materiały XIII Konferencji Meta¬lozna¬wczej Nowoczesne materiały i technologie, Advanced Materials and Technologies, AMT'92, War¬szawa – Popowo, 1992, s. 182 183
1591.    E. Hajduczek, L.A. Dobrzański: Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności nisko¬węglowej stali W-Mo-Co typu 11 7 22 na narzędzia skrawające, XII Konferencja Metalo¬znawcza, Materiały, t. 2, Katowice – Kozubnik, 1987, s. 381-383
1592.    L.A. Dobrzański: Wpływ warunków austenityzowania na strukturę stali szybkotnących typu 9 0 2 zawierają¬cych 0,3-5% Si, XII Konferencja Metaloznawcza, Materiały, t. 2, Katowice – Kozubnik, 1987, s. 369-371
1593.    E. Hajduczek, L.A. Dobrzański: Wpływ szybkości chłodzenia z temperatury austenity¬zowania na strukturę stali narzędziowej Cr-Mo-W-V, XII Konferencja Metaloznawcza, Materiały, t. 2, Katowice – Kozubnik, 1987, s. 365-367
1594.    J. Adamczyk, E. Hajduczek, L.A. Dobrzański, K. Dragon, M. Przybył: Struktura i własności mechaniczne stali narzędziowych Cr-Mo-W-V do pracy na gorąco, XI Konferencja Metaloznawcza, Materiały, Częstochowa, 1983, s. 61-66
1595.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański: Wysokotemperaturowa obróbka cieplno-mechaniczna stali szybkotnącej, Materiały V Między¬na¬ro¬dowej Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Postępy w teorii i technice obróbki materiałów, Kraków, 1979, Sekcja W, s. 45 49
1596.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Badanie efektu twardości wtórnej w stalach szybkotnących wolframowo-molibdenowo-wanadowych, Prace V Ogólnopolskiej Konferencji Mikroskopii Elektronowej Ciała Stałego, Warszawa – Jadwisin, 1978, s. 247-252
1597.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański: Procesy wydzielania węglików podczas odpuszczania stali szybkotnącej SW12C obrobionej cieplnie i cieplno-mechanicznie, Prace V Ogólnopolskiej Konferencji Mikroskopii Elektronowej Ciała Stałego, Warszawa – Jadwisin, 1978, s. 239 245
1598.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Procesy wydzielania węglików przy odpu¬sz¬czaniu stali szybkotnącej SW12C, Prace IV Konferencji Mikroskopii Elektronowej Ciała Stałego, Gliwice – Wisła, 1975, s. 290-294
1599.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański: Odkształcenie plastyczne na gorąco stali szybkotnącej SW12C w warunkach wysokotem¬peraturowej obróbki cieplno-mechanicznej, Materiały Narady Naukowo¬ Technicznej nt. Obróbka cieplno-mechaniczna stali, Gliwice, 1975, s. 49 60