Zestawienie patentów i wzorów użytkowych

1800.    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, P. Malara, L.B. Dobrzański, A. Achtelik-Franczak: Kompozyty biologiczno-inżynierskie dla medycyny regeneracyjnej, Zgłoszenie Patentowe P 414723 z dn. 9.11.2015
1801.    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, P. Malara, T.G. Gaweł, L.B. Dobrzański, A. Achtelik-Franczak: Implanto-skafold kostny, Zgłoszenie Patentowe P 414424 z dn. 19.10.2015
1802.    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, P. Malara, T.G. Gaweł, L.B. Dobrzański, A. Achtelik-Franczak: Implanto-skafold lub proteza elementów anatomicznych układu stomatognatycznego oraz twarzoczaszki, Zgłoszenie Patentowe P 414423 z dn. 19.10.2015
1803.    L.A. Dobrzański, M. Szindler, M. Pawlyta, M.M. Szindler, B. Tomiczek: Sposób wytwarzania nanodrutów metali, Zgłoszenie Patentowe P 413968 z dn. 14.09.2015
1804.    L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz, M. Szindler, A. Drygała, M.M. Szindler, M. Prokopiuk vel Prokopowicz: Barwnikowe ogniwo fotowoltaiczne, Zgłoszenie Patentowe P 413853 z dn. 7.09.2015
1805.    L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz, P. Malara, T.G. Gaweł, L.B. Dobrzański, A. Achtelik: Kompozyt wykonany z użyciem komputerowo wspomaganych metod laserowych na implanty twarzoczaszki oraz sposób jego wytwarzania, Zgłoszenie Patentowe P 411689 z dn. 23.03.2015
1806.    L.A. Dobrzański, A. Hudecki: Sposób wytwarzania materiału kompozytowego o własnościach bioaktywnych i bakteriobójczych, Zgłoszenie Patentowe P 410452 z dn. 08.12.2014
1807.    L.A. Dobrzański, A. Hudecki: Sposób wytwarzania materiału kompozytowego o własnościach bioaktywnych i bakteriobójczych, Zgłoszenie Patentowe P 410427 z dn. 08.12.2014
1808.    L.A. Dobrzański, A. Drygała, M. Szindler, M.M. Szindler, J. Wyrwał, E. Jonda: Krzemowe ogniwo fotowoltaiczne i sposób jego wytwarzania, Zgłoszenie Patentowe P 410404 z dn. 05.12.2014
1809.    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, M. Staszuk: Stanowisko pomiarowe elektrod zwłaszcza przednich krzemowego ogniwa fotowoltaicznego (Electrode measuring stand, especially the front of the silicon solar cells), Biuletyn Urzędu Patentowego, Rok 41, 2013, Nr 18, s. 36, Opis patentowy PL 219754, 2015
1810.    L.A. Dobrzański, A. Nowak, P. Lampe, A. Pusz: Wewnątrzustrojowa proteza przełyku i sposób jej wykonania, Biuletyn Urzędu Patentowego (Internal esophageal prosthesis and method of implementation thereof), Rok 40, 2012, Nr 21, s.4-5, Opis patentowy PL 218012, 2014
1811.    L.A. Dobrzański, B. Tomiczek, M. Kremzer, G. Matula, J. Sołtys: Materiał kompozytowy o osnowie odlewniczych stopów aluminium oraz sposób jego wytwarzania (Composite material with casting aluminum alloys matrix and method for producing thereof), Biuletyn Urzędu Patentowego, Rok 40, 2012, Nr 22, s. 15, Opis patentowy PL 217093, 2014
1812.    L.A. Dobrzański, B. Tomiczek, M. Adamiak, G. Matula, J. Sołtys: Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie stopów aluminium do przeróbki plastycznej oraz sposób jego wytwarzania (Nanostructure composite material with wrought aluminum alloy and method for production thereof), Biuletyn Urzędu Patentowego, Rok 40, 2012, Nr 22, s. 14-15, Opis patentowy PL 216257, 2014
1813.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 149505, 1989
1814.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 149504, 1989
1815.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 149503, 1989
1816.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 149502, 1989
1817.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 149501, 1989
1818.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 149335, 1989
1819.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 149334, 1989
1820.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 149333, 1989
1821.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 149329, 1989
1822.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 149328, 1989
1823.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 149327, 1989
1824.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 148979, 1989
1825.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 148776, 1989
1826.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Odkuwka trzonka noża do kombajnu górniczego, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 46520, 1989
1827.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Odkuwka trzonka noża do kombajnu górniczego, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 46519, 1989
1828.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Odkuwka trzonka noża do kombajnu górniczego, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 46461, 1989
1829.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Zamek łańcuchowy do górniczych przenośników zgrzebłowych, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 46353, 1989
1830.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Zamek łańcuchowy do górniczych przenośników zgrzebłowych, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 46352, 1989
1831.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Zamek łańcuchowy do górniczych przenośników zgrzebłowych, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 46351, 1989
1832.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Zamek łańcuchowy do górniczych przenośników zgrzebłowych, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 46350, 1989
1833.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Zamek łańcuchowy do górniczych przenośników zgrzebłowych, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 46349, 1989
1834.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Nóż do kombajnu górniczego, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 46254, 1989
1835.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, Z. Gębicki, E. Hajduczek, W. Skoczyński, Z. Jaromin: Nóż do kombajnu górniczego, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 45753, 1989
1836.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Zamek łańcuchowy do górniczych przenośników zgrzebłowych, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 45312, 1989
1837.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, Z. Gębicki, E. Hajduczek: Podatne urządzenie zabezpieczające górniczej obudowy zmechanizowanej, Patent PRL Nr 146225, 1988
1838.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, Z. Gębicki, R. Grzyb: Kotew górnicza, Patent PRL Nr 145386, 1988
1839.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, Z. Gębicki, R. Grzyb: Kotew górnicza, Patent PRL Nr 145385, 1988
1840.    L.A. Dobrzański: Stal szybkotnąca, zwłaszcza na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 141988, 1987
1841.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Moskal, B. Lamot, Z. Wasyłeczko: Zamek łańcuchowy do górniczych przenośników zgrzebłowych, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 43793, 1987
1842.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Moskal, R. Domagała, Z. Bulski, J. Szota: Płytka kształtowa z węglików spiekanych do zbrojenia noży do kombajnów górniczych, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 43076, 1987
1843.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Płytka kształtowa z węglików spiekanych do zbrojenia noży do kombajnów górniczych, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 42937, 1987
1844.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Płytka kształtowa z węglików spiekanych do zbrojenia noży do kombajnów górniczych, Prawo ochronne na wzór użytkowy PRL Nr 42936, 1987
1845.    L.A. Dobrzański, R. Nowosielski, E. Sowa, T. Roszak: Stal szybkotnąca na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 140193, 1986
1846.    L.A. Dobrzański, R. Nowosielski: Stal szybkotnąca na narzędzia skrawające, Patent PRL Nr 140192, 1986
1847.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, S. Griner, R. Domagała: Sposób wysokotemperaturowej obróbki cieplno-mechanicznej narzędzi ze stali narzędziowych stopowych wysokochromowych średnio i wysokowęglowych, Patent PRL Nr 116046, 1982
1848.    J. Adamczyk, S. Griner, E. Hajduczek, L.A. Dobrzański: Sposób badania odporności materiałów, a w szczególności metali i ich stopów na zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz urządzenie do badania odporności materiałów, Patent PRL Nr 106274, 1980
1849.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański: Sposób wysokotemperaturowej obróbki cieplno-mechanicznej narzędzi ze stali szybkotnących, Patent PRL Nr 96115, 1977
1850.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, R. Domagała, Z. Gwardys: Sposób wytwarzania materiału bimetalowego elinwar-stal stosowanego w przemyśle radiowym i teletechnicznym, Patent PRL Nr 88342, 1975