Decyzja Rektora

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy dzisiaj informacje, że JM Rektor Politechniki Śląskiej zwołał na dzień 18. kwietnia 2016 roku nadzwyczajne posiedzenie Senatu związane z wprowadzeniem zmian do Regulaminu Wyborczego. Informacje o powodach nieważności wyborów zawarłem tutaj Liczę, że moje propozycje dotyczące zmian Regulaminu Wyborczego i prawdziwe zdemokratyzowanie wyborów przy tej okazji też znajdą się w nowym tekście Regulaminu Wyborczego. Zapraszam do zapoznania się z nimi tutaj.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że par 59 Statutu Politechniki Śląskiej nakłada obowiązek uzyskania większości bezwzględnej zarówno przez Elektorów jak i Rektora. Jednocześnie na karcie do głosowania w powtórzonych wyborach na karcie muszą znajdować się opcje "za", "przeciw" i "wstrzymuje się".

Slajd1
« z 5 »

 

Comments are closed.