Informacje ogólne

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M.Dr h.c. urodził się 4.09.1947 roku w Gliwicach, gdzie stale mieszka. Jest absolwentem z 1965 roku V Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach.

Studia wyższe ukończył 15.03.1971 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Doktorat wykonany pod opieką promotorską Prof. zw. dr. hab. inż. Jana Adamczyka Hon. Prof. Pol. Śl. i następnie wyróżniony Nagrodą Ministra, obronił w 1977 roku. Habilitację ukończył w 1990 roku, a tytuł profesora Prezydent Rzeczypospolitej nadał Mu w roku 1995. Tytuł Doctora Honoris Causa uzyskał w roku 1999 na Uniwersytecie w Ruse w Bułgarii, natomiast w roku 2007 ponownie w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie, a po raz trzeci w roku 2015 na Uniwersytecie w Miskolcu na Węgrzech. W roku 2017 otrzymał także godność Profesora Honorowego Politechniki Lwowskiej.

Jest akademikiem – od 1992 roku członkiem zagranicznym Akademii Nauk Inżynieryjnych Ukrainy, od 1999 roku Akademii Nauk Inżynieryjnych Słowacji oraz od 2005 roku członkiem i Prezydentem World Academy of Materials and Manufacturing Engineering, a ponadto od roku 2010 jest członkiem rzeczywistym i od roku 2016 – wiceprezesem Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Aktualnie swoją aktywność zawodowa skupił na realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Jest Dyrektorem Centrum Naukowego Asklepios w spółce Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjnym Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej Asklepios sp zoo.

W latach 1971-2017 był pracownikiem Wydziału Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uprzednio będąc jako stypendysta naukowy asystentem-stażystą już od 1968 roku. Po zatrudnieniu, w latach 1971-1972 pracował jako asystent, w latach 1972-1977 jako starszy asystent, w latach 1977-1990 jako adiunkt, w okresie 1990-1991 jako docent, a w latach 1991-1998 jako profesor nadzwyczajny. Od roku 1998 jest profesorem zwyczajnym Politechniki Śląskiej. W latach 1997-2013 Prof. Leszek A. Dobrzański był Dyrektorem Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach i równocześnie – w latach 1991-2013 był Kierownikiem Zakładu Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie. W latach 1999-2017 był kierownikiem Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prof. Leszek A. Dobrzański przez trzy kadencje z wyboru był w latach 1990-93 i 1999-2005 Dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, pełniąc również w latach 1993-1996 funkcję Prodziekana – Pierwszego Zastępcy Dziekana tego Wydziału. W latach 2012-2013 był Prorektorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem, a także w latach 1995-1998 był profesorem zwyczajnym oraz Prorektorem ds. Nauki w Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Bielsku-Białej, w latach 2008-2009 był profesorem zwyczajnym w Instytucie Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w Opolu, a w latach 2014-2105 był profesorem zwyczajnym i Zastępcą Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.

Prof. Leszek A. Dobrzański aktualnie jest członkiem Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako Organu Opiniodawczo-Doradczego Ministra, jest członkiem Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu, przewodniczącym Grupy Roboczej ds. wielofunkcyjnych materiałów i kompozytów o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesów i nanoproduktów (GR 13 ds. NANO) w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS), koordynowanych przez Ministerstwo Gospodarki.

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański M.Dr h.c zna języki: angielski, włoski, rosyjski i łaciński. Jest Rzeczoznawcą i Wykładowcą SIMP w zakresie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej, Rzeczoznawcą Unii Europejskiej w Programie Węgla i Stali, ekspertem licznych programów naukowych realizowanych w Polsce przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI), Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Audytorem Wewnętrznym i Audytorem Wiodącym w zakresie Jakości oraz ukończył Studium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej.