Doktorat honoris causa Uniwersytetu w Miskolcu (Węgry)

Dear Sirs,

With the approval of the Academic Authorities of the University of Miskolc in Hungary, and especially of Prof. Miklos Tisza, a Head of the Department of Mechanical Technology, the Institute of Materials Science and Technology of that University, I have a great pleasure and honour to inform you that ceremony of the granting the Title and Dignity of Doctor Honoris Causa to me will take place on 24th June 2016  in the Main Hall of the University of Miskolc. Informing about this fact I allow myself to thank Rector of the University of Miskolc Prof. Andras Torma and the High Senate for this great honour and distinction. It is pity but in the awarding ceremony there is no room for other persons just the close relatives.

In connection to this event “Solemn Seminar on the occasion of granting the Title and Dignity of Doctor Honoris Causa to Prof. Leszek A. Dobrzański” will be organised on 24th June 2016 at 15:00 in the House of the Hungarian Academy in Miskolc to which I would like to invite you cordially.

Any organizational details can be discussed with  Prof. Miklos Tisza tisza.miklos@uni-miskolc.hu to whom also the confirmation of the participation in this event can be sent.  All the correspondence relating to this event can be directed to this address, as well as directly to me.

Best regards,

Prof. Leszek A. Dobrzański

 

Szanowni Państwo!

W porozumieniu z Władzami Akademickimi Uniwersytetu w Miskolcu na Węgrzech, a zwłaszcza z Prof. Mikloszem Tiszą Kierownikiem Katedry Technologii Mechanicznej Instytutu Nauki o Materiałach i Technologii tegoż Uniwersytetu mam ogromną osobistą przyjemność i zaszczyt poinformować, że w dniu 24 czerwca 2016 roku w Auli Głównej Uniwersytetu w Miskolcu odbędzie się uroczystość nadania mi Tytułu i Godności Doctora Honoris Causa. Informując o tym fakcie pozwalam sobie złożyć serdeczne podziękowania JM Rektorowi tegoż Uniwersytetu Prof. Andrasowi Tormie oraz Wysokiemu Senatowi za ten ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Z przykrością informuję, że ze względu na wypełnienie Sali niemożliwe będzie wzięcie udziału w uroczystości przez Gości, z wyjątkiem najbliższej Rodziny.

W związku z tym wydarzeniem zostanie zorganizowane „Uroczyste Seminarium z okazji nadania Tytułu i Godności Doktora Honoris Causa Prof. Leszkowi A. Dobrzańskiemu” w dniu 24 czerwca 2016 roku o godz. 15:00 w siedzibie Węgierskiej Akademii Nauk w Miskolcu, na które pozwalam sobie gorąco zaprosić.

Wszelkie szczegóły organizacyjne można uzgodnić z Prof. Mikloszem Tiszą tisza.miklos@uni-miskolc.hu gdzie można potwierdzać ewentualne uczestnictwo w tym wydarzeniu, a wszelką korespondencję związaną z tym wydarzeniem można kierować na ten adres, a także bezpośrednio do mnie.

Serdecznie pozdrawiam

Prof. Leszek A. Dobrzański

Comments are closed.