O mnie

prof. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański Hon. Prof., M.Dr h.c.

 • Dyrektor Centrum Naukowego Asklepios
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej CPBPIMIS Asklepios sp z oo
 • tytuł Doctora Honoris Causa uzyskał 3-krotnie w:
  1. 1999 roku na Uniwersytecie w Ruse w Bułgarii,
  2. 2007 roku ponownie w Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym w Chmielnickim na Ukrainie,
  3. 2016 roku na Uniwersytecie w Miskolcu na Węgrzech
 • Honorowy Profesor Politechniki Lwowskiej na Ukrainie - 2017
 • Prezydent World Academy of Materials and Manufacturing Engineering AMME od 2005 roku (ponownie wybrany na tę funkcję w 2015 roku)
 • Wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce od 2016 roku
 • Przewodniczący Grupy Roboczej ds. wielofunkcyjnych materiałów i kompozytów o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesów i nanoproduktów Nr 13 NANO Krajowych Inteligentnych Specjalizacji od 2015 roku

Inne pełnione funkcje:

 • emerytowany profesor zwyczajny w Politechnice Śląskiej w Gliwicach
 • Prorektor ds. nauki i współpracy z przemysłem Politechniki Śląskiej w latach 2012-2013
 • Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w latach 1990-1993 i 1999-2005
 • Dyrektor Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w latach 1997-2013
 • Kierownik Zakładu Technologii Procesów Materiałowych, Zarządzania i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie w latach 1991-2013
 • Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach w latach 1999-2017
 • Przewodniczący Stałej Komisji Rady Wydziału ds. stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Inżynieria Materiałowa 1999-2017
 • Przewodniczący Zespołu Materiałów Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk od 1998
 • Członek Komitetu Sterującego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna od 2006 roku

Dorobek naukowy:

 • Zapraszam do zapoznania się z  archiwalnym filmem z cyklu "Ludzie Politechniki Śląskiej" zrealizowanym z moim udziałem przez Telewizję Polską program 3 Katowice w roku 2012. Zamieszczam ten film nakręcony niemal 3 lata temu, przedstawiając miejsce mojej pracy naukowej. Przedstawia on także najważniejsze elementy mojej pracy zawodowej.
 •