Category Archives: Informacje

Projekty zrealizowane

Prof. Leszek A. Dobrzański był kierownikiem lub wykonawcą ok. 150 prac niepublikowanych, w tym wiele wykonanych na zapotrzebowanie przemysłu i w ramach ministerialnych projektów badawczych, w tym ok. 30 własnych i promotorskich oraz po jednym zamawianym i rozwojowym, między innymi był kierownikiem 8 projektów strukturalnych w ramach Programów Operacyjnych: Inno­wacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Regionalnego…
Więcej

Deklaracja WAMME jako ważny element zmiany sytuacji w Uczelniach

sowa_wammeW grudniu 2015 roku byłem jednym z inicjatorów opracowania i przyjęcia Deklaracji Zgromadzenia Ogólnego Światowej Akademii Inżynierii Materiałowej i Wytwarzania do Społeczności Akademickich w Polsce i wielu krajach Świata, odnosząc się do obecnego stanu nauki i edukacji akademickiej, wobec konieczności dokonania pozytywnych zmian. Zapraszam do zapoznania się z jej treścią

DEKLARACJA

Zapraszam do zapoznania się z filmem z cyklu “Ludzie Politechniki Śląskiej”

zrealizowany z moim udziałem przez Telewizję Polską 3 Katowice w roku 2012.

O stronie

beznazwy ksiazka

Strona ta powstała w trosce o dobro Politechniki Śląskiej, w zamyśle jako przyczynek do dyskusji, która powinna toczyć się oficjalnie, a nie na anonimowych forach internetowych, a w której powinny padać też argumenty merytoryczne niezależnie czy są na rękę czy też nie aktualnie sprawującym funkcje pochodzące przecież z wyboru.

Konstytucja RP zapewnia mi prawo do wolności, do dokonywania ocen zjawisk społecznych, gospodarczych i innych oraz do krytyki osób publicznych i z tego tytułu nie mogę być pociągany przez kogokolwiek do jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Dzięki temu jest możliwa debata publiczna, w której niniejszym biorę udział.

Strona stworzona została własnymi siłami, bez współpracy z osobami trzecimi i bez jakiegokolwiek budżetu. Stąd też proszę spojrzeć przychylnym okiem na drobne jej mankamenty.