Projekty zrealizowane

Prof. Leszek A. Dobrzański był kierownikiem lub wykonawcą ok. 150 prac niepublikowanych, w tym wiele wykonanych na zapotrzebowanie przemysłu i w ramach ministerialnych projektów badawczych, w tym ok. 30 własnych i promotorskich oraz po jednym zamawianym i rozwojowym, między innymi był kierownikiem 8 projektów strukturalnych w ramach Programów Operacyjnych: Inno­wacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Regionalnego o łącznej wartości ok. 100 milionów złotych, w tym:

Slajd2
« z 50 »
  1.  projektu foresightowego FORSURF w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2009-2012),
  2. MERMFLEG w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (2010-2013) dotyczącego modernizacji i doposażenia laboratoriów naukowych i dydaktycznych w zakresie nanotechnologii, technologii procesów materiałowych i komputerowej nauki o materiałach.
  3. LANAMATE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-2014), dotyczącego budowy i wyposażenia laboratoriów naukowych i dydaktycznych w zakresie nanotechnologii, technologii procesów materiałowych i komputerowej nauki o materiałach,
  4. INFONANO (2009-2014) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego uruchomienia  dwóch nowych priorytetowych kierunków studiów oraz studiów doktoranckich
  5. QUAPINFO (2011-2015) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego uruchomienia  nowego zamawianego kierunku studiów
  6. NANATRIM (2011-2015) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego uruchomienia  nowego zamawianego kierunku studiów
  7. IMOTECH (2012-2015) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczącego uruchomienia  nowego zamawianego kierunku studiów
  8. a także był kierownikiem zadania L102 w Projekcie BIO-FARMA (2010-2012) w ramach Programu Operacyjnego Inno¬wacyjna Gospodarka, dotyczącego poprawy poziomu zaplecza laboratoryjnego w zakresie nanotechnologii i badań materiałów.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją zakończonych w 2015 roku projektów inwestycyjnych.

 

Comments are closed.