Zestawienie artykułów w języku polskim w czasopismach

Czasopisma zagraniczne
771.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Wpływ przeciwzużyciowych powłok na własności spiekanych materiałów narzę-dziowych, Vìsnik Tehnologìchnogo Unìversitetu Podìlla, nr 6, 2003, vol. 1 (p. 1), pp. 92-98
772.    L.A. Dobrzański, M. Bonek, A. Klimpel, E. Hajduczek: Własności trybologiczne warstwy wierzchniej stali X40CrMoV5-1 stopowanej węglikiem wolframu przy użyciu lasera diodo¬wego dużej mocy HPDL, Vìsnik Tehnologìchnogo Unìversitetu Podìlla, nr 6, 2003, vol. 1 (p. 1), pp. 72-78

Czasopisma krajowe
773.    M. Musztyfaga-Staszuk, M. Staszuk, L.A. Dobrzański: Zastosowanie autorskiego przyrządu do pomiaru rezystancji elektrody przedniej krzemowego ogniwa fotowoltaicznego metodą linii transmisyjnych, Rudy i metale nieżelazne, R. 59, 2014, nr 5, s. 251-255
774.    M. Staszuk, D. Pakuła, L.A. Dobrzański: Wpływ składu chemicznego i struktury powłok PVD i CVD na trwałość eksploatacyjną ostrzy skrawających wykonanych z ceramiki typu Si3N4 oraz sialonu, Inżynieria Materiałowa, R. 34, 2013, nr 6 (196), s. 899-902
775.    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Obróbka laserowa powierzchni krzemu polikrystalicznego, Inżynieria Materiałowa, R. 34, 2013, nr 6 (196), s. 800-803
776.    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga: Mikroobróbka laserowa przednich kontaktów elektrycznych w krzemowych ogniwach słonecznych, Inżynieria Materiałowa, R. 34, 2013, nr 6 (196), s. 669-673
777.    L.A. Dobrzański, E. Jonda: Wpływ stopowania laserem diodowym na własności i strukturę warstwy wierzchniej stali narzędziowej do pracy na gorąco, Inżynieria Materiałowa, R. 34, 2013, nr 6 (196), s. 665-668
778.    L.A. Dobrzański, R. Honysz: Przykłady wirtualnych symulacji rzeczywistego sprzętu badawczego stosowanego w badaniach materiałów polimerowych, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, R. 4, 2013, nr 3, s. 42-45
779.    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga: Laserowe spiekanie elektrod w krzemowych ogniwach słonecznych, Energetyka, 2012, nr 11, s. 664-667
780.    L.A. Dobrzański, A. Mucha: Wpływ nanorurek węglowych na własności wytrzymałościowe nanokompozytów, Przetwórstwo Tworzyw, R. 18, 2012, nr 3, s.179-183
781.    L.A. Dobrzański, J. Domagała-Dubiel: Kształtowanie struktury i własności warstwy wierz¬chniej odlewniczych stopów magnezu obróbką laserową, Rudy i metale nieżelazne, R. 56, 2011, nr 7-8, s.411-419
782.    L.A. Dobrzański, T. Tański: Zastosowanie sieci neuronowych do optymalizacji warunków obróbki cieplnej stopów Mg-Al, Czasopismo Techniczne, Mechanika, Rok 108, 2011, z. 7/4-M, s. 81-86
783.    L.A. Dobrzański, M. Król: Predykcja własności odlewniczych stopów Mg na podstawie wyników analizy termiczno-derywacyjnej, Czasopismo Techniczne, Mechanika, Rok 108, 2011, z. 7/4-M, s. 73-79
784.    L.A. Dobrzański, A. Drygała, M. Poprawa: Nadążny system fotowoltaiczny sterowany komputerowo, Czasopismo Techniczne, Mechanika, Rok 108, 2011, z. 7/4-M, s. 57-64
785.    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Wpływ obróbki laserowej na topografię powierzchni krzemu polikrystalicznego, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, R. 52, 2011, nr 4, s. 53-54
786.    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, P. Panek: Porównanie struktury i właściwości elektrycznych przednich elektrod ogniw słonecznych wypalanych w piecu taśmowym i selektywnie spiekanych laserowo, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, R. 52, 2011, nr 4, s. 50-52
787.    A. Drygała, L.A. Dobrzański: Ogniwa fotowoltaiczne z laserowo teksturowaną powierzchnią, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, z. 57 (4), 2010, s. 133-138
788.    L.A. Dobrzański, M. Musztyfaga, A. Drygała, P. Panek: Właściwości elektryczne i optyczne fotoogniw wytworzonych z wykorzystaniem metody sitodruku, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, R. 51, 2010, nr 5, s. 63-65
789.    L.A. Dobrzański, A. Drygała: Laserowe teksturowanie powierzchni krzemu polikrystalicznego, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, R. 51, 2010, nr 5, s. 57-59
790.    L.A. Dobrzański, E. Jonda, A. Klimpel, A. Lisiecki: Wpływ laserowego przetapiania i stopo¬wania na strukturę i własności warstw wierzchnich stali X40CrMoV5-1, Przegląd Spawal¬nictwa, R. 81, 2009, nr 3, s. 3-8
791.    L.A. Dobrzański, M. Pawlyta, W. Kwaśny, K. Janerka: Struktura materiałów węglowych stosowanych do nawęglania żeliwa, Karbo, R. 54, 2009, Nr 2, s. 91-98
792.    L.A. Dobrzański, M. Staszuk, K. Gołombek, J. Mikuła: Struktura i własności powłok PVD naniesionych na sialonową ceramikę narzędziową, Inżynieria Materiałowa, R. 29, 2008, nr 6 (166), s. 728-731
793.    L.A. Dobrzański, J. Domagała, T. Tański, A. Klimpel, D. Janicki: Modyfikowanie warstwy wierzchniej odlewniczych stopów magnezu przy użyciu lasera diodowego dużej mocy (HPDL), Inżynieria Materiałowa, R. 29, 2008, nr 6 (166), s. 580-584
794.    M. Piec, L.A. Dobrzański, K. Labisz, Z. Trojanova, A. Klimpel: Poprawa własności warstwy wierzchniej stali narzędziowej stopowej do pracy na gorąco metodą obróbki laserowej, Przegląd Spawalnictwa, R. 79, 2007, nr 11, s. 3-7
795.    L.A. Dobrzański: Jakie elity?, Forum Akademickie, R. 14, 2007, nr 4 (164), s. 26-28
796.    A. Klimpel, L.A. Dobrzański, J. Nowacki: Napawanie laserowe proszkiem niklowym żeliwa sferoidalnego stopowego Si-Mo, Przegląd Spawalnictwa, R. 78, 2006, nr 11, s. 32-35
797.    K. Lukaszkowicz, L.A. Dobrzański: Przyczepność jednowarstwowych powłok naniesionych metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego na podłoże ze stopu miedzi z cynkiem, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 5 (153), s. 1114-1117
798.    W. Kwaśny, K. Gołombek, L.A. Dobrzański, M. Pawlyta: Modelowanie powierzchni o zada¬nych cechach geome-trycznych oraz ich charakterystyka fraktalna i multifraktalna, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 5 (153), s. 1101-1106
799.    L.A. Dobrzański, A. Śliwa, W. Sitek, W. Kwaśny: Zastosowanie metody elementów skoń¬czo¬nych do wyznaczania powłok PVD, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 5 (153), s. 928-931
800.    L.A. Dobrzański, A. Polok, E. Jonda, M. Bonek: Wpływ obróbki laserowej na zmiany własności warstw wierzchnich stali 55NiCrMoV7 stopowanych proszkami ceramicznymi, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 5 (153), s. 924-927
801.    L.A. Dobrzański, K. Labisz, E. Jonda: Porównanie struktury i własności stali narzędziowej do pracy na gorąco stopowanej laserowo proszkami ceramicznymi NbC i TiC, Inżynieria Mate¬riałowa, R. 27, 2006, nr 5 (153), s. 920-923
802.    M. Drak, L.A. Dobrzański: Wpływ warunków środowiskowych na starzenie magnesów trwałych Nd-Fe-B, Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 2006, Nr 74, s. 135-140
803.    L.A. Dobrzański, T. Tański, L. Čížek: Mikrostruktura i własności mechaniczne odlewniczych stopów magnezu Mg-Al, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 22(2/2), s. 614-619
804.    L.A. Dobrzański, R. Maniara, J.H. Sokolowski, W.T. Kierkus: Zastosowanie sieci neuro¬no¬wych do modelowania temperatury solidus podeutektycznych stopów Al-Si-Cu, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 22(2/2), s. 606-613
805.    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, J.H. Sokolowski: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do klasyfikacji wad w odlewach ze stopów Al-Si-Cu, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 22(2/2), s. 598-605
806.    J. Konieczny, L.A. Dobrzański, W. Hufenbach, A. Czulak, P. Hornak: Optymalizacja kompu¬terowa konstrukcji wykonanych z kompozytu GFRP, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 21(2/2), s. 369-376
807.    B. Krupińska, L.A. Dobrzański, D. Szewieczek, M. Krupiński: Metoda analizy jakości procesów technologicznych przy zastosowaniu komputerowego wspomagania, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 21(1/2), s. 185-194
808.    L.A. Dobrzański, M. Drak: Kompozytowe materiały magnetycznie twarde Nd-Fe-B o osnowie polimerowej, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 21(1/2), s. 165-173
809.    D. Pakuła, L.A. Dobrzański: Struktura i własności skrawne ceramiki narzędziowej Si3N4 pokrywanej powłokami PVD i CVD, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 21(1/2), s. 155-164
810.    L.A. Dobrzański, M. Kremzer, A. Nagel, B. Huchler: Struktura i własności porowatych szkieletów spiekanych wytworzonych na bazie proszku Al2O3, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 21(1/2), s. 149-154
811.    L.A. Dobrzański, A. Kloc-Ptaszna, G. Matula, J.M. Torralba: Wpływ stężenia węgla na strukturę i własności gradientowych materiałów narzędziowych, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 21(1/2), s. 141-148
812.    L.A. Dobrzański, T. Tański, L. Čížek, J. Domagała: Mikrostruktura odlewniczych stopów magnezu Mg-Al, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 21(1/2), s. 133-140
813.    L.A. Dobrzański, R. Maniara, J. Sokolowski: Kinetyka krystalizacji i struktura odlewniczego stopu AC AlSi7Cu4, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 21(1/2), s. 125-132
814.    L.A. Dobrzański, K. Labisz, E. Jonda, A. Klimpel: Porównanie struktury i własności stali narzędziowej do pracy na gorąco stopowanej cząstkami TiC i WC, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 21(1/2), s. 117-124
815.    M. Bonek, L.A. Dobrzański, A. Klimpel: Zależność warunków stopowania laserowego oraz struktury i własności stali X40CrMoV5-1, Archiwum Odlewnictwa, R. 6, 2006, nr 21(1/2), s. 107-116
816.    B. Ziębowicz, D. Szewieczek, L.A. Dobrzański: Wpływ technologii wytwarzania na strukturę i własności materiałów kompozytowych złożonych z proszków materiałów nanokrystalicznych i polimerów, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 3 (151), s. 676-679
817.    L.A. Dobrzański, A. Kloc, G. Matula: Wpływ metody formowania na strukturę i własności materiałów gradientowych, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 3 (151), s. 584-587
818.    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso: Struktura i własności spiekanych stali typu duplex, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 3 (151), s. 580-583
819.    K. Lukaszkowicz, L.A. Dobrzański: Odporność erozyjna i własności trybologiczne powłok naniesionych metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego na podłoże ze stopu miedzi z cynkiem, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 3 (151), s. 482-486
820.    L.A. Dobrzański, A. Śliwa, W. Sitek, W. Kwaśny: Wykorzystanie metody elementów skończo¬nych do wyznaczania naprężeń krytycznych w powłokach uzyskiwanych w procesie PVD, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 3 (151), s. 376-379
821.    L.A. Dobrzański, M. Piec: Własności mechaniczne i trybologiczne warstw wierzchnich stopo¬wanych laserowo, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 3 (151), s. 372-375
822.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Charakterystyka nanokrystalicznych powłok otrzymywanych w procesie katodowego odparowania łukowego na spiekanych materiałach narzędziowych, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 3 (151), s. 368-371
823.    M. Bonek, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Mechanizm tworzenia laserowo modyfikowanej warstwy wierzchniej stali narzędziowej, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 3 (151), s. 346-351
824.    L.A. Dobrzański, A. Włodarczyk-Fligier, M. Adamiak, M. Krupiński: Odporność na zużycie ścierne materiałów kompozytowych o osnowie stopu EN AW-AlCu4Mg1(A) wzmacnianych cząstkami Al2O3 lub Ti(C,N), Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 3 (151), s. 135-138
825.    L.A. Dobrzański, E. Jonda, A. Polok: Porównanie struktury i własności stali narzędziowych stopowych do pracy na gorąco modyfikowanych laserowo, Inżynieria Materiałowa, R. 27, 2006, nr 3 (151), s. 131-134
826.    J. Konieczny, L.A. Dobrzański, J.J. Wysłocki, A. Przybył: Magnetycznie miękkie materiały kompozytowe polimer-cząstki proszku stopu Co68Fe4Mo1Si13,5B13,5, Kompozyty, R. 6, 2006, nr 2, s. 81-84
827.    A. Śliwa, L.A. Dobrzański, W. Kwaśny: Prognozowanie mikrotwardości powłok PVD na podstawie symulowanych odkształceń plastycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Święto¬krzy¬skiej, Mechanika, z. 82, 2005, s. 155-159
828.    M. Polok, M. Adamiak, L.A. Dobrzański: Charakterystyka przeciwzużyciowych powłok PVD przeznaczonych do pracy w podwyższonej temperaturze naniesionych na podłoże ze stali X37CrMoV5-1, Zeszyty Naukowe Politechniki Święto¬krzy¬skiej, Mechanika, z. 82, 2005, s. 129-134
829.    J. Mikuła, D. Pakuła, L.A. Dobrzański: Wpływ powłoki TiN+Al2O3 na strukturę i własności tlenkowej i azotkowej ceramiki narzędziowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Święto¬krzy¬skiej, Mechanika, z. 82, 2005, s. 95-99
830.    M. Drak, L.A. Dobrzański: Charakterystyka powłok ochronnych naniesionych na materiałach kompozytowych magnetycznie twardych Nd-Fe-B o osnowie polimerowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Święto¬krzy¬skiej, Mechanika, z. 82, 2005, s. 83-88
831.    L.A. Dobrzański, M. Drak: Odporność korozyjna materiałów kompozytowych magnetycznie twardych Nd-Fe-B pokrytych powłokami ochronnymi, Ochrona przed korozją, R. 48, 2005, nr 6, s. 226-231
832.    L.A. Dobrzański, Z. Brytan, M. Actis Grande, M. Rosso: Odporność na korozję stali ferry¬tyczno-austenitycznych wytwarzanych technologią metalurgii proszków, Ochrona przed korozją, R. 48, 2005, nr 6, s. 220-225
833.    L.A. Dobrzański, A. Włodarczyk, M. Adamiak: Odporność korozyjna spiekanych materiałów kompozytowych o osnowie stopu EN AW-AlCu4Mg1(A) wzmacnianych przez Al2O3 i Ti(C,N), Ochrona przed korozją, R. 48, 2005, nr 6, s. 214-219
834.    L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz, A. Zarychta: Struktura i własności przeciwzużyciowych i odpornych na korozję wielowarstwowych powłok naniesionych techniką PVD na podłoże ze stopu miedzi z cynkiem, Ochrona przed korozją, R. 48, 2005, nr 6, s. 204-213
835.    L.A. Dobrzański: Projektowanie materiałowe jako podstawowy cel inżynierii materiałowej, Rudy i metale nieżelazne, R. 50, 2005, nr 6, s. 296-311
836.    J. Konieczny, L.A. Dobrzański, R. Nowosielski, J. Wysłocki, A. Przybył: Struktura i włas¬ności materiałów kompo-zy¬to¬wych z nanokrystalicznymi proszkami stopów kobaltu, Rudy i metale nieżelazne, R. 50, 2005, nr 5, s. 259-267
837.    A. Klimpel, L.A. Dobrzański, K. Luksa, D. Janicki, A. Lisiecki, A.S. Klimpel: Technologia spawania GTA i plazmowego GTA złączy cienkich blach ze stopu tytanu TiAl6V4, Rudy i metale nieżelazne, R. 50, 2005, nr 5, s. 237-248
838.    L.A. Dobrzański, M. Krupiński, R. Maniara, W. Kasprzak, J. Sokolowski: Komputerowe wspomaganie klasyfikacji wad identyfi¬kowanych metodami radiograficznymi w odlewach ze stopów aluminium, Rudy i metale nieżelazne, R. 50, 2005, nr 5, s. 229-236
839.    L.A. Dobrzański, M. Drak: Znaczenie dodatków proszków aluminium i odlewniczego stopu miedzi CuSn10 w materiałach kompozytowych magnetycznie twardych Nd-Fe-B, Rudy i metale nieżelazne, R. 50, 2005, nr 5, s. 221-229
840.    L.A. Dobrzański, M. Piec, K. Labisz, M. Bonek, A. Lisiecki, A. Klimpel: Obróbka laserowa warstwy wierzchniej wybranych stali narzędziowych stopowych do pracy na gorąco, Mecha¬nik, R. 78, 2005, nr 4, s. 351-355
841.    M. Bonek, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, A. Klimpel: Charakterystyka warstwy wierzchniej stali narzędziowej stopowej X40CrMoV5-1 do pracy na gorąco stopowanej przy użyciu lasera diodowego dużej mocy, Mechanik, R. 78, 2005, nr 4, s. 344-351
842.    L.A. Dobrzański, M. Polok, M. Adamiak: Struktura i własności powłok PVD na azotowanej stali narzędziowej X37CrMoV5-1 do pracy na gorąco, Mechanik, R. 78, 2005, nr 4, s. 338-343
843.    L.A. Dobrzański, A. Śliwa, W. Kwaśny: Symulacja komputerowa naprężeń własnych w prze¬ciw¬zużyciowych powłokach PVD na spiekanej stali szybkotnącej, Mechanik, R. 78, 2005, nr 4, s. 333-337
844.    W. Kwaśny, L.A. Dobrzański: Wpływ warunków nanoszenia na własności i wymiar fraktalny topografii powierzchni dwuwarstwowych powłok PVD na spiekanej stali szybkotnącej, Mechanik, R. 78, 2005, nr 4, s. 328-333
845.    K. Gołombek, L.A. Dobrzański, M. Soković, J. Kopač: Własności użytkowe narzędzi skrawa¬jących z węglików spiekanych z powłokami PVD i CVD odpornymi na ścieranie, Mechanik, R. 78, 2005, nr 4, s. 321-327
846.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Struktura i własności złożonych powłok typu TiN+ gradient lub multi (Ti,Al,Si)N + TiN naniesionych na cermetale narzędziowe, Mechanik, R. 78, 2005, nr 4, s. 315-320
847.    L.A. Dobrzański, J. Mikuła, M. Soković: Struktura i własności tlenkowej ceramiki narzę¬dziowej Al2O3+TiC z powłokami PVD i CVD do skrawania na sucho z dużymi prędkościami, Mechanik, R. 78, 2005, nr 4, s. 309-314
848.    D. Pakuła, L.A. Dobrzański, W. Kwaśny: Powłoki PVD i CVD odporne na ścieranie nanie¬sione na ceramikę narzędziową Si3N4, Mechanik, R. 78, 2005, nr 4, s. 302-308
849.    L.A. Dobrzański, M. Kremzer, A. Nagel, B. Huhler: Materiały kompozytowe na bazie porowatej ceramiki Al2O3 infiltrowanej stopem EN AC-AlSi12, Kompozyty, R. 5, 2005, nr 4a, s. 35-41
850.    B. Ziębowicz, D. Szewieczek, L.A. Dobrzański: Technologia i własności materiałów kompo¬zytowych o osnowie polietylenowej z nanokrystalicznymi proszkami Fe73,5Cu1Nb3¬Si13,5B9, Kompozyty, R. 5, 2005, nr 4a, s. 21-27
851.    L.A. Dobrzański, M. Drak: Magnetycznie twarde materiały kompozytowe Nd-Fe-B z doda¬tka¬mi proszku żelaza i stali wysokostopowej X2CrNiMo17-12-2, Kompozyty, R. 5, 2005, nr 4a, s. 13-20
852.    L.A. Dobrzański, G. Matula: Struktura i własności spiekanej stali szybkotnącej HS6-5-2 for¬mo¬wanej wtryskowo, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, R. 72, 2005, nr 3, s. 187-194
853.    L.A. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, E. Hajduczek: Stal narzędziowa 47CrMoWVTiCeZr16-26-8 do pracy na gorąco, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, R. 72, 2005, nr 3, s. 182-187
854.    L.A. Dobrzański, M. Sroka, W. Sitek, M. Krupiński, J. Dobrzański: Komputerowe wspo¬ma¬ganie klasyfikacji uszkodzeń stali pracujących w warunkach pełzania, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, R. 72, 2005, nr 3, s. 176-181
855.    L.A. Dobrzański, M. Kowalski, J. Madejski: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do predykcji własności produktów hutniczych ze stali konstrukcyjnych, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, R. 72, 2005, nr 3, s. 155-162
856.    J. Trzaska, L.A. Dobrzański, A. Jagiełło: Program komputerowy do obliczania anizoter¬mi¬cznych wykresów przemian austenitu przechłodzonego, Inżynieria Maszyn, R. 10, 2005, z. 3, s. 161-170
857.    J. Trzaska, L.A. Dobrzański: Modelowanie przemian zachodzących podczas hartowania w stalach maszynowych, Inżynieria Maszyn, R. 10, 2005, z. 1-2, s. 41-60
858.    W. Sitek, L.A. Dobrzański: Komputerowe wspomaganie doboru materiałów na części maszyn, Inżynieria Maszyn, R. 10, 2005, z. 1-2, s. 20-40
859.    L.A. Dobrzański, A. Klimpel, T. Kik: Mechanizm procesu napawania laserowego za pomocą drutu, Przegląd Spawalnictwa, R. 77, 2005, nr 4-5, s. 24-31
860.    L.A. Dobrzański, A. Włodarczyk, M. Adamiak, G. Nawrat: Wpływ obróbki cieplnej na odporność korozyjną materiałów kompozytowych o osnowie EN AW-2124 wzmacnianych cząstkami ceramicznymi Al2O3, Kompozyty, R. 5, 2005, nr 1, s. 30-34
861.    L.A. Dobrzański, T. Tański, L. Čížek, L. Pawlica, J. Hubáčková: Analiza mikrostruktur mody¬fikowanych, odlewniczych stopów magnezu, Zeszyty Naukowe Nr 298, Mechanika, z. 78,  Politechnika Opolska, 2004, s.53-56
862.    L.A. Dobrzański, D. Pakuła: Wielowarstwowe i wieloskładnikowe powłoki odporne na ścieranie naniesione na ceramikę narzędziową Si3N4, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, R. 71, 2004, nr 7-8, s. 334-339
863.    L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz: Struktura, skład chemiczny i fazowy powłok naniesionych metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego na podłoże z mosiądzu, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, R. 71, 2004, nr 7-8, s. 329-334
864.    R. Nowosielski, L.A. Dobrzański, S. Griner, J. Konieczny: Własności magnetyczne nano¬kry¬stalicznych kobaltowych materiałów proszkowych magnetycznie miękkich i nanokompozytów z silikonową osnową, Archiwum Nauki o Materiałach, T. 25, 2004, nr 1, s. 53 72
865.    D. Szewieczek, L.A. Dobrzański, B. Ziębowicz: Struktura i własności magnetyczne nano¬kom¬pozytów o osnowie polietylenowej z cząstkami Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 663-666
866.    L.A. Dobrzański, R. Nowosielski, J. Konieczny: Własności nanokompozytów kobaltowych z osnową silikonową, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 631-635
867.    L.A. Dobrzański, A. Włodarczyk, M. Adamiak: Kompozyty o osnowie stopu aluminium EN AW-2124 wzmacnianego cząstkami Ti(C,N), BN i Al2O3, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 609-612
868.    L.A. Dobrzański, M. Piec, M. Bilewicz: Materiały kompozytowe o osnowie stopu magnezu EN-MCMgA19Zn1 wzmacniane cząstkami Al2O3, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 605-608
869.    L.A. Dobrzański, R. Nowosielski, J. Konieczny: Własności nanokompozytów o osnowie silikonowej z cząstkami Co68Fe4Mo1Si13,5B13,5, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 601-604
870.    L.A. Dobrzański, G. Matula, B. Levenfeld, A. Várez, J.M. Torralba: Wpływ metody for¬mo¬wania na strukturę i własności spiekanych stali szybkotnących, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 597-600
871.    L.A. Dobrzański, M. Drak: Materiały kompozytowe o osnowie polimerowej wzmacniane cząstkami magnetycznie twardymi Nd-Fe-B, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 593-597
872.    L.A. Dobrzański, M. Polok, M. Adamiak: Własności trybologiczne przeciwzużyciowych powłok PVD do pracy w podwyższonej temperaturze naniesionych na podłoże ze stali X37CrMoV5-1, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 465-468
873.    L.A. Dobrzański, D. Pakuła, J. Kopač, M. Soković: Struktura i własności wielowarstwowych powłok CVD na podłożu z narzędziowej ceramiki azotowej, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 461-464
874.    L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz: Własności wielowarstwowych powłok naniesionych techniką PVD na podłoże z mosiądzu, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 457-460
875.    L.A. Dobrzański, W. Kwaśny: Wpływ ujemnej polaryzacji podłoża na strukturę i własności powłok TiN uzyskanych w procesie PVD, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 453-456
876.    L.A. Dobrzański, K. Gołombek: Wpływ twardych warstw powierzchniowych typu TiN+(Ti,Al,SiON+TiN) na własności użytkowe cermetali narzędziowych i węglików spiekanych, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 449-452
877.    L.A. Dobrzański, M. Bonek, A. Klimpel: Własności warstwy wierzchniej stali X40CrMoV5-1 w zależności od warunków przetapiania przy użyciu lasera diodowego dużej mocy, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 445-448
878.    L.A. Dobrzański, J. Trzaska: Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania wykresów CTPc, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 291-294
879.    L.A. Dobrzański, W. Sitek: Projektowanie składu chemicznego na podstawie hartowności stali konstrukcyjnych, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 287-290
880.    L.A. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, E. Hajduczek: Struktura i własności wieloskładnikowej stali do pracy na gorąco 47CrMoWVTiCeZr16-26-8 po obróbce cieplnej, Inżynieria Materia¬łowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 283-286
881.    L.A. Dobrzański, G. Matula: Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stali szybko¬tnących wytwarzanych metodą PIM, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 279-282
882.    L.A. Dobrzański: Współczesne tendencje rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materia¬łowej, Inżynieria Materiałowa, R. 24, 2003, nr 6 (137), s. 271-278
883.    L.A. Dobrzański: Znaczenie materiałów we współczesnym projektowaniu inżynierskim maszyn i ich elementów, Inżynieria Maszyn, R. 6, 2001, z. 5, s. 29-79
884.    L.A. Dobrzański: Koncepcja nauczania inżynierii materiałowej na wydziałach mechanicznych, Inżynieria Materiałowa, R. 21, 2000, nr 5 (118), s. 196-205
885.    L.A. Dobrzański: Pomoce dydaktyczne w kształceniu materiałoznawczym – stan aktualny i perspektywiczne potrzeby, Inżynieria Materiałowa, R. 17, 1996, nr 3, s. 85-90
886.    L.A. Dobrzański: Wpływ krzemu na strukturę i własności stali szybkotnących wolfra¬mowo wanadowych, rozprawa habilitacyjna, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1046, Mechanika z. 96, Gliwice, 1989, s. 1-88
887.    L.A. Dobrzański: Współczesne tendencje w zakresie rozwoju spiekanych materiałów narzę¬dziowych, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 103, Rydzyna, 1988, s. 215-225
888.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Adamczyk: Zastosowanie węglików spiekanych WC-Co i WC-Ni dogęszczonych izostatycznie na gorąco do zbrojenia narzędzi górniczych, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 103, Rydzyna, 1988, s. 209-214
889.    E. Hajduczek, L.A. Dobrzański: Niskowęglowa stal szybkotnąca typu 11 7 0 22, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 103, Rydzyna, 1988, s. 73-79
890.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Adamczyk, A. Tokarz: Wpływ niektórych dodatków stopowych na podatność na odkształcenie plastyczne na gorąco stali szybkotnących W-V typu 11 0 2+Si, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 103, Rydzyna, 1988, s. 53-58
891.    L.A. Dobrzański, I. Wierszyłłowski: Przemiany austenitu przechłodzonego przy chłodzeniu ciągłym stali szybkotnących W-V o podwyższonym stężeniu Si, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 103, Rydzyna, 1988, s. 39-46
892.    L.A. Dobrzański: Struktura i własności stali szybkotnących W-V zawierających 1% Si, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 103, Rydzyna, 1988, s. 23-37
893.    L.A. Dobrzański: Współczesne tendencje w zakresie rozwoju spiekanych materiałów narzę¬dziowych, Mechanik, 60, 1987, s. 21-31
894.    E. Hajduczek, L.A. Dobrzański: Tendencje rozwojowe i struktura zużycia stali narzędziowych do pracy na gorąco, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 64, Rydzyna, 1986, s. 357-367
895.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Ocena krajowego zużycia stali szybkotnących i poziomu wytwarzania narzędzi skrawających, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 64, Rydzyna, 1986, s. 351-355
896.    L.A. Dobrzański: Współczesne kierunki rozwojowe stali szybkotnących oraz technologii wytwarzania narzędzi, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 64, Rydzyna, 1986, s. 327-350
897.    J. Adamczyk, E. Hajduczek, L.A. Dobrzański, M. Czech, H. Słupik: Próby skrawności wierteł ze stali SW7M obrobionych cieplno-chemicznie, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 64, Rydzyna, 1986, s. 211-216
898.    L.A. Dobrzański: Wpływ Si na strukturę i własności bezmolibdenowych stali szybkotnących W V, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 64, Rydzyna, 1986, s. 179-194
899.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Adamczyk: Dobór warunków odkształcenia plastycznego i obróbki cieplnej stali szybkotnących zawierających 9 12% W, 0 2% Mo i ok. 2% V, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 64, Rydzyna, 1986, s. 169-178
900.    J. Adamczyk, E. Hajduczek, L.A. Dobrzański, M. Czech, H. Słupik: Wpływ rafinacji pozapiecowej metodą VAD na strukturę i własności mechaniczne stali SW7M oraz trwałość wykonanych z niej wierteł, Prace Centrum Postępu Technicznego, Nr 64, Rydzyna, 1986, s. 107-114
901.    L.A. Dobrzański: Sposoby i urządzenia do chłodzenia rur podczas hartowania, Wiadomości Hutnicze, 42, 1986, s. 173-176
902.    L.A. Dobrzański: Sposoby i urządzenia do konwencjonalnego hartowania i odpuszczania rur, Wiadomości Hutnicze, 42, 1986, s. 131-137; Methods and equipment for standard quenching and tempering of tubes, translation MITS BISI 26396
903.    L.A. Dobrzański, J. Kwarciak: Wpływ Si na przebieg krystalizacji i topnienia bez¬molib¬de¬nowej stali szybkotnącej typu 9 0 2, Archiwum Nauki o Materiałach, T. 6, 1985, s. 155 163
904.    E. Hajduczek, L.A. Dobrzański: Tendencje rozwojowe i struktura zużycia stali narzędziowych do pracy na gorąco, Wiadomości Hutnicze, 41, 1985, 11 12, s. 259-269; Development trends and utilization of hot-work tool steels, translation MITS BISI 25633
905.    L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Ocena krajowego zużycia stali szybkotnących i poziomu wytwarzania narzędzi skrawających, Wiadomości Hutnicze, 41, 1985, 9, s. 219-223; Contem¬porary development of trends of high-speed steels of tool manu¬facturing technology, trans¬lation MITS BISI 25502
906.    L.A. Dobrzański: Współczesne kierunki rozwojowe stali szybkotnących oraz technologii wytwarzania narzędzi, Wiado¬mości Hutnicze, 41, 1985, s. 187-200
907.    J. Adamczyk, E. Hajduczek, L.A. Dobrzański, M. Przybył: Struktura i własności mechaniczne stali narzędziowych WCLVŻ i WNL, Wiadomości Hutnicze, 39, 1983, 8, s. 246-251
908.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, M. Przybył, S. Griner: Wpływ obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na strukturę i własności stali szybkotnącej SW3S2, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej Nr 673, Mechanika z. 70, Gliwice, 1980, s. 19-33
909.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański: Przemiany fazowe podczas obróbki cieplnej stali szybkotnącej SW12C, Metalozna-wstwo i Obróbka Cieplna, 39, 1979, s. 2-9
910.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański: Struktura i własności mechaniczne stali szybkotnącej SW12C poddanej wysoko-temperaturowej obróbce cieplno-mechanicznej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 33/34, 1978, z. 1 2, s. 87-98
911.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Struktura i własności mechaniczne stali szybkotnących SW12C, SW7M, SW3S2 i ASP 23 obrobionych cieplnie, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 33/34, 1978, z. 1 2, s. 49-60
912.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański: Obróbka cieplno-mechaniczna stali o strukturze marten¬zy¬ty¬cznej, Hutnik, 43, 1976, s. 553-565
913.    J. Adamczyk, L.A. Dobrzański, E. Hajduczek: Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i włas¬ności mechaniczne stali szybkotnącej SW12C, Hutnik, 42, 1975, 12, s. 479-485
914.    L.A. Dobrzański: Optymalna forma praktyki specjalistycznej na uczelni technicznej, Problemy Stu¬denckiego Ruchu Naukowego, PWN, War¬szawa, 1973, 1(8), s. 85-90
915.    S. Król, L.A. Dobrzański, J. Dobrzański, E. Hajduczek: Wpływ parametrów obróbki cieplnej na udarność i twardość stali 80G, Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, PWN, Warszawa, 1972, 4, wkł. s. 19-23