Decyzja SenatuWybory Rektora Politechniki Śląskiej odbywają się według Regulaminu niezgodnego ze StatutemPytania na Wybory – chcesz stagnacji czy zwrotu?Deklaracja WAMME jako ważny element zmiany sytuacji w Uczelniach

Decyzja Senatu

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy dzisiaj informacje, że Senat podjął uchwałę (niestety kopia złej jakości za co przepraszam). Musi ona zadziwić i zasępić. Przyznano, że uchwała z listopada ewidentnie zawiera wady. Wobec tego zmieniono tę wadliwą uchwałę. Świadczy o tym jej punkt II. Dziwić musi uwaga, że wchodzi to „począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały”.

Część I uchwały jest jednak kuriozum prawniczym. Senat stanowi prawo zgodnie z aktami wyższych rzędów, w tym przypadku Ustawą, stosownymi Rozporządzeniami Ministra jeśli są, oraz Statutem. Tymczasem napisano, w swobodnym tłumaczeniu na język zrozumiały dla wszystkich, że wprawdzie to nie jest zgodne z prawem (patrz punkt II), ale jest nam wygodniej się tym nie przejmować (patrz punkt I). Kiedyś mówiono o „falandyzacji” prawa, ale wydaje się, że wówczas było w tym mniej dowolności. Trudno to zrozumieć i trudno się z tym pogodzić. Tu chodzi o pryncypia i poszanowanie prawa w ogólności, a nie o spekulacje jaki to może wywierać wpływ na rzeczywistość i domniemanie, że to nie ma większego znaczenia. Gdyby okazało się np., że dotyczy to tylko 5 miejsc elektorskich, zdarzyć by się mogło, że już na tym etapie np. większa liczba zgłoszonych kandydatów na Rektora, a podczas głosowania, co oczywiste, mogliby przesądzić o wyniku wyborów.  Rzeczowe stanowisko i zagrożenia przedstawię po zasięgnięciu profesjonalnej opinii prawnej. Obawiam się, że narażamy nowego Rektora, na mocny zarzut braku umocowania na funkcji, na którą zamierzamy Go wybrać. A to w końcu zaszkodzi nam wszystkim.

Na razie ponownie zacytuję Senekę : „Nie jest błędem go popełnić, lecz w nim tkwić”.  A my staramy się być konsekwentni. Szkoda.

Pytania na Wybory – chcesz stagnacji czy zwrotu?

question-mark-1019993_960_720

W ramach bieżącej analizy zasadniczych problemów Uczelni wydzieliłem 4 grupy, a  w ramach każdej z nich zadałem po kilka pytań, które tylko pozornie są retoryczne. Udzieliłem bowiem na nie krótkich odpowiedzi, które przedstawiają moje poglądy na każdy z tych tematów. Zachęcam do odpowiedzi na te pytania w celu ustalenia dokonania swojej obiektywnej oceny aktualnej sytuacji naszej Uczelni.

Kolejne pytania i uwagi mogą być kierowane przez Osoby odwiedzające tę stronę. W miarę możliwości postaram się wyrazić pogląd i skierować  sprawę do rozpatrzenia przez właściwy organ lub instytucję. Rozumiem, że wiele Osób obawia się o swój los i dlatego publicznie nie wyjawi swych obserwacji lub problemów.

Zachowując w pełnej dyskrecji dane nadawcy postaram się pomóc, a jeżeli to konieczne nagłośnić problem.

Zapraszam do współpracy i postaram się nie zawieść zaufania.

WIĘCEJ

Deklaracja WAMME jako ważny element zmiany sytuacji w Uczelniach

sowa_wammeW grudniu 2015 roku byłem jednym z inicjatorów opracowania i przyjęcia Deklaracji Zgromadzenia Ogólnego Światowej Akademii Inżynierii Materiałowej i Wytwarzania do Społeczności Akademickich w Polsce i wielu krajach Świata, odnosząc się do obecnego stanu nauki i edukacji akademickiej, wobec konieczności dokonania pozytywnych zmian. Zapraszam do zapoznania się z jej treścią

DEKLARACJA