Informacje

Wyrok ponownie na stronie www.polsl.pl

Ponownie wróciła sprawa niewłaściwego zachowania Prof. Andrzeja Karbownika. Sąd skazał go prawomocnie. Ponadto wobec niewłaściwego wykonania wyroku przez Politechnikę Śląską, Sąd nakazał ponowne ogłoszenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej ( załączeniu). Ponadto, jak wyjaśniło na piśmie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z popełnieniem przestępstwa umyślnego Prof. Andrzej Karbownik został odwołany z funkcji członka…
Więcej

Wspomnienie o Ś.P. Eugeniuszu Hajduczku

Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2017 roku zmarł w wieku 69 lat Ś P dr inż. Eugeniusz Hajduczek Gienek niestety odszedł na zawsze w nocy 15 listopada 2017 roku. Przez niemal 50 lat dzielił ze mną trudy wspólnego działania. Straciłem Najlepszego Przyjaciela. Zawsze mnie wspierał, cieszył się mymi sukcesami, martwił kłopotami.…
Więcej

Ogłoszenie wyroku na stronie www.polsl.pl

Po niemal 4 latach zyskała ostateczny finał sprawa odwołania prof. Leszka A. Dobrzańskiego z funkcji Prorektora ds. nauki i współpracy z przemysłem Politechniki Śląskiej. Jak orzeczono w wyroku w imieniu RP prof. Andrzej Karbownik - ówczesny Rektor Politechniki Śląskiej niezgodnie z prawem insynuował, że prof. Leszek A.Dobrzański dopuścił się przestępstwa sprawując swoje funkcje jednocześnie wprowadzając w błąd członków Kolegium Elektorów Politechniki Śląskiej w przeddzień głosowania nad wnioskiem o jego odwołanie.

Tym samym Andrzej Karbownik prawomocnie został skazany za czyn z art 212 par 1 kodeksu karnego.

Warto w tym miejscu zauważyć, że w roku 2013 przez niema 2 miesiące na głównej stronie Politechniki Śląskiej jako główny "news" wyświetlany był albo list popierający - jak się ostatecznie okazało - nieprawdziwe tezy stawiane przez skazanego prof. Andrzeja Karbownika uzasadniające jego postępowanie albo wyjaśnienia samego skazanego.

Jak to jednak zwykle bywa w takich przypadkach sprostowanie i zadośćuczynienie w postaci publikacji wyroku Sądu pojawiło się na tej samej stronie na samym dole nieczytelną czcionką bez stosownego wyjaśnienia.

Nie zmienia to jednak faktów, że seria zdarzeń inicjowanych przez prof. Andrzeja Karbownika w okresie 09-12.2013 była oparta wyłącznie na pomówieniach, co z resztą wcześniej zostało dowiedzione w innych postępowaniach a teraz znalazło ostateczne potwierdzenie w przedstawionym poniżej wyroku.

wp